2^16 chia cho 17 có số dư là

     
chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ


Bạn đang xem: 2^16 chia cho 17 có số dư là

lựa chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Paint Tool Sai Đơn Giản Và Miễn Phí Chỉ Trong Vài Bước

*

*

Ta bao gồm :(2^16=left(2^4 ight)^4=16^4)

Ta tất cả :(16equivleft(-1 ight)left(mod17 ight))

(Leftrightarrow16^4equiv1left(mod17 ight))

(Leftrightarrow16^4:17)dư 1

Hay :(2^16)cha 17 dư 1.


*

Ta có:(2^4equiv-1left(mod17 ight))

(Rightarrowleft(2^4 ight)^4equivleft(-1 ight)^4left(mod17 ight))

(Rightarrow2^16equiv1left(mod17 ight))

Vậy(2^16)chia 17 dư 1


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!


Xem thêm: Bức Tường - Tam Hon Cua Da

a) trong phép phân tách cho 2, số dư rất có thể bằng 0 hoặc 1. Trong những phép phân tách cho 3,4,5 số dư hoàn toàn có thể bằng từng nào ?

b) Dạng tổng quát của số chia hết mang lại 2 là 2k, dạng bao quát của số phân tách cho 2 dư 1 là 2k + 1 với k thuộcN . Hãy viết dạng tổng quát của số phân tách hết đến 3, số phân chia cho 3 dư 1 , số phân tách cho 3 dư 2


1.TÌM MỘT SỐ BIẾT SỐ ĐÓ chia CHO4 DƯ 3 đưa ra 17 DƯ 9 chia 19 DƯ 13.HỎI SỐ ĐÓ phân chia CHO 1292 DƯ BAO NHIÊU?

2.MỘT SỐ TỰ NHIÊN chia 7 THÌ DƯ 5 chia 13 DƯ 4.NẾU ĐEM SỐ ĐÓ phân tách CHO 91 THÌ BẰNG BAO NHIÊU?