2 LỰC ĐỒNG QUY LÀ GÌ

     

Muốn tổng đúng theo hai lực có giá đồng quy tính năng lên một đồ dùng rắn, thứ 1 ta bắt buộc trượt nhì vectơ lực kia trên giá chỉ của chúng đến điểm đồng quy, rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hòa hợp lực.

Bạn đang xem: 2 lực đồng quy là gì

*

Ví dụ: Một quả mong đồng hóa học có trọng lượng 3kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây làm cho với tường một góc α = 200. Bỏ lỡ ma sát ở vị trí tiếp xúc của quả ước với tường. Mang lại g = 9.8 m/s2. Hãy xác minh lực căng của dây chức năng lên trái cầu.

*

Ta trượt tía lực trên giá chỉ của chúng đến điểm đồng quy, rồi tiến hành phép tổng hợp lực như đã làm cho với chất điểm. 

*

Cùng trung học phổ thông Trịnh Hoài Đức tìm hiểu thêm về phép tắc này nhé.


Xem cấp tốc nội dung


1. Thích hợp lực của nhị lực đồng quy là gì?

Hợp lực của nhị lực đồng quy, đồng phẳng tính năng vào và một vật rắn là 1 lực cùng phía bên trong mặt phẳng cất hai lực đó, có tính năng giống hệt hai lực thành phần.

2. Quy tắc phù hợp hai lực đồng quy đồng phẳng (cùng nằm trên mặt phẳng)


2.1. Trường hợp 1: hợp hai lực đồng quy, đồng phẳng cùng công dụng vào một vật dụng rắn

Phương pháp: Áp dụng phép tắc hình bình hành nhằm tìm hợp lực của nhị lực đồng quy tác dụng vào đồ gia dụng rån.

*

2.2 Trường phù hợp 2: đúng theo hai lực đồng phẳng, không đồng quy

Phương pháp: Trượt nơi đặt hai lực trên giá của hai lực công dụng vào đồ vật rắn đến điểm đồng quy, sau đó áp dụng luật lệ hình bình hành để tìm vừa lòng của nhị lực đồng quy chức năng vào thứ rắn.

*

Kết luận:

Quy tắc vừa lòng hai lực đồng quy không tuy vậy song cùng nằm xung quanh phẳng: Trượt hai lực trên giá của chúng đến điểm đồng quy rồi vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực của hai lực đồng quy.

*

3. Bài tập minh họa

Bài 1: Một hóa học điểm chịu các lực chức năng có phía như mẫu vẽ và tất cả độ mập lần lượt là F1 = 60N, F2 = 30N, F3 = 40N. Xác lý thuyết và độ bự lực tổng hợp công dụng lên chất điểm.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Có 2 Tiệm Cận Đứng, Bài Tập Tìm M Để Hàm Số Có Tiệm Cận Đứng

*

Lời giải:

Ta tổng hợp các lực như hình vẽ:

*
*

Bài 2: Cho nhì lực đồng quy có độ lớn 4(N) và 5(N) hợp với nhau một góc α. Tính góc α ? Biết rằng hợp lực của hai lực trên có độ lớn bằng 7,8(N).

Lời giải:

Ta bao gồm F1 = 4 N

F2 = 5 N

F = 7.8 N

Hỏi α = ?

Theo bí quyết của phép tắc hình bình hành:

F2 = F12 + F22 + 2.F1.F2.cosα

Suy ra α = 60°15′

Bài 3: Một trang bị nằm cùng bề mặt nghiêng góc 300 so cùng với phương ngang chịu công dụng của trọng tải có độ bự là 50 N. Khẳng định độ lớn các thành phần của trọng tải theo phương vuông góc và tuy vậy song với mặt nghiêng.

Lời giải:

*

Bài 4: Cho ba lực đồng qui cùng nằm trên một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 20(N) và từng song một hợp với nhau thành góc 120° . Hợp lực của chúng có độ lớn là bao nhiêu?

Lời giải:

*

Ta có F→ = F1→ + F2→ + F3→

Hay F→ = F1→ + F23→

Trên hình ta thấy F23 có độ mập là F23 = 2F2cos60° = F1

Mà F23 cùng phương trái chiều với F1 nên Fhl = 0

Bài 5: Tính phù hợp lực của nhì lực đồng quy F1 = 16 N; F2 = 12 N trong những trương vừa lòng góc hợp vì chưng hai lực theo lần lượt là α = 0°; 60°; 120°; 180°. Khẳng định góc hòa hợp giữa nhị lực để hợp lực bao gồm độ lớn 20 N.

Lời giải:

F2 = F12 + F22 + 2.F1.F2.cosα

Khi α = 0°; F = 28 N

Khi α = 60°; F = 24.3 N.

Khi α = 120°; F = 14.4 N.

Khi α = 180°; F = F1 – F2 = 4 N.

Khi F = 20 N ⇒ α = 90°

Bài 6: Một vật nằm cùng bề mặt nghiêng góc 30° đối với phương ngang chịu trọng lực chức năng có độ béo là 50 N. Xác định độ lớn các thành phần của trọng lực theo những phương vuông góc và tuy vậy song với khía cạnh nghiêng.

Xem thêm: Top 11 Bài Thuyết Minh Về Ngày Tết Cổ Truyền Siêu Hay Nhất (12 Mẫu)

Lời giải:

*

P1 = Psinα = 25 N

P2 = Pcosα = 25√3 N

Bài 7: Cho lực F có độ bự 100 N và được bố trí theo hướng tạo với trục Ox một góc 36,87° và chế tạo với Oy một góc 53,13°. Xác minh độ lớn các thành phần của lực F trên những trục Ox cùng Oy.