Bác Sĩ Nội Khoa Tiếng Anh Là Gì

     
Bác sĩ nội y khoa tiếng Anh là internist bao gồm phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Y khoa nội là phân ngành trong y khoa liên quan đến câu hỏi ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị những bệnh của cơ quan bên trong cơ thể, nhất là ở bạn lớn.

Bạn đang xem: Bác sĩ nội khoa tiếng anh là gì


Bác sĩ nội khoa tiếng Anh là internist bao gồm phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Bác bỏ sĩ y khoa nội là tín đồ có kiến thức và kỹ năng chuyên ngànhvề điều trị những bệnhliên quan liêu đến những bộ phận phía bên trong cơ thể. Nội y khoa cũng là một trong phânngành trong ykhoa.

Bác sĩ nội khoa cần có kỹ năng vào việc làm chủ các người mắc bệnh có quá trình bệnh không rõ ràng hoặc nhiều bệnh dịch cùng lúc.

Bác sĩ nội khoa quan tâm và điều trị bệnh nhân nhập viện và rất có thể đóng một vai trò chính trong đào tạo và nghiên cứu.

Các trường đoản cú vựng tiếng Anh liên quan đến bác bỏ sĩ nội khoa.

Psychiatric hospital /ˌsʌɪkɪˈatrɪk ˈhɒspɪt(ə)l/: cơ sở y tế tâm thần.

Andrology /anˈdrɒlədʒi/: phái nam khoa.

*

Gynecology /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/: Phụ khoa.

Urology /jʊˈrɑːlədʒi/: Niệu khoa.

Immunology /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi/: miễn dịch học.

Nephrology /nɛˈfrɒlədʒi/: Thận học.

Oncology /ɑːnˈkɑːlədʒi/: Ung thư học.

Cardiology /kɑːdɪˈɒlədʒi/: Khoa tim.

Gastroenterology /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒi/: Khoa tiêu hóa.

Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: siêng khoa gây mê.

Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: siêng khoa da liễu.

Endocrinology /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒi/: nội khoa tiết.

Xem thêm: So Sánh Biến Tần Và Khởi Động Mềm Là Gì, Soft Starter

Epidemiology /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒi/: Khoa dịch tễ học.

Hematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/: Khoa máu học.

Neurology /nʊˈrɑːlədʒi/: Khoa thần kinh.

Neurosurgery /ˈnʊroʊsɜːrdʒəri/: ngoại thần kinh.

Odontology /ˌoʊdɑːnˈtɑːlədʒi/: Khoa răng.

Ophthalmology /ˌɑːfθælˈmɑːlədʒi/: Khoa mắt.

Orthopedics /ˌɔːrθəˈpiːdɪks/: Khoa chỉnh hình.

Orthopedic surgery /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒəri/: ngoại chỉnh hình.

Plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật tạo ra hình.

Thoracic surgery /θɔːˈræsɪk ˈsɜːrdʒəri/: ngoại lồng ngực.

Traumatology /’trɔ:mə’tɒlədʒı/: Khoa chấn thương.

Geriatric /ˌdʒeriˈætrɪk/: Lão khoa.

Cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: bác sĩ tim mạch.

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: bác sĩ da liễu.

Endocrinologist /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒɪst/: bác sĩ nội tiết.

Xem thêm: Đọc Truyện Ta Vô Hạn Thủy Tinh Cung, Ta Vô Hạn Thủy Tinh Cung

Bài viết bác sĩ y khoa nội tiếng Anh là gì được tổng hợp do giáoviên trung tâm tiếng Anh phauthuatcatmimat.com.