Bài 52 trang 96 sgk toán 8 tập 1

     

Cho hình bình hành(ABCD.) Gọi(E) là điểm đối xứng với(D) qua điểm(A,) gọi(F) là điểm đối xứng với(D) qua(C.) minh chứng rằng(E) đối xứng cùng với điểm(F) qua điểm(B.)


Hướng dẫn:

Bước 1: chứng minh AEBC và ABFC là hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài 52 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Bước 2: từ bỏ đó chứng tỏ E, B, F trực tiếp hàng và BE = BF.

Xem thêm: 100 Số Nguyên Tố Đầu Tiên Có Tận Cùng Là Bao Nhiêu Số 0, Danh Sách Số Nguyên Tố

 

*

(AE // BC)(vì (AD // BC))(AE = BC)(cùng bằng (AD))Nên(ACBE) là hình bình hànhSuy ra:(BE // AC, ,BE = AC ,,,, (1))Tương tự(BF // AC,, BF = AC ,,,, (2))Từ((1)) và((2)) suy ra(E, ,B, ,F) thẳng hàng và(BE = BF.) Nên(B) là trung điểm của(EF,) vậy(E) đối xứng với(F) qua(B.)

Ghi nhớ:

Để minh chứng hai điểm A, B đối xứng với nhau qua điểm M ta bắt buộc chỉ ra nhị điểm kiện:

- A, B, M thẳng hàng.

Xem thêm: Trình Bày Sự Thích Nghi Của Thực Vật Với Môi Trường Sống, Sự Thích Nghi Của Sinh Vật Với Môi Trường Sống

- AM = MB


Xem đoạn phim bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 8: Đối xứng trung ương khác • Giải bài 50 trang 95 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Vẽ điểm A" đối xứng... • Giải bài bác 51 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 trong các mặt phẳng tọa... • Giải bài xích 52 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình bình... • Giải bài bác 53 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình 82, trong...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học tập 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 8: Đối xứng tâm
• Giải bài xích 50 trang 95 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 51 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 52 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 53 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật dụng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12