Bài Hát Đi Cấy Lớp 6

     

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại phía trên (1.91 MB, 20 trang )
Bạn đang xem: Bài hát đi cấy lớp 6

TrờngTrunghọccơsởminhkhaiGiáo viên thực hiện:Trần Thị Thanh XuânXin phộp cố gắng giỏo Thanh Xuõn c chia s bi d y tốt lờn m ng Dân ca vày nhân dân sáng tác, không rõ tác giả.N ớc ta bao gồm 5 vùng dân ca:1. Dân ca vùng núi phía Bắc.2. Dân ca đồng bởi Bắc Bộ.3. Dân ca Trung Bộ.4. Dân ca Tây Nguyên.5. Dân ca nam Bộ.Hãy trình bày mộtđoạn bài xích hát dân ca mà lại em biết?Tìm phát âm sơ l ợc về dân ca Việt Namở tiết học tập tr ớc, trong phần ÂNTT, các em sẽ đ ợc học ngôn từ gì?1N ớc ta có
mấy vùng dân ca?3Dân ca vì ai sáng tác?24 B i 4 - Ti t 13à ếDân ca Thanh HoáI. Reviews bài Thanh Hóa l àm t t nh ộ ỉ ởB c Trung Bắ ộ Thanh Hóa l t nh à ỉcó 3 vùng a d :đị ưng b ngĐồ ằ Trung du mi n núiề N i ây l quê ơ đ àh ng c a các anh ươ ủhùng dân t c: B ộ àTri u, Lê L i, Lê ệ ợLai…N TH B TRI UĐỀ Ờ À ỆT NG I ƯỢ ĐÀANH H NG D N T C LÊ L IÙ Â Ộ Ợ SÔNG MÃ


Xem thêm: Phương Pháp Tìm Tập Giá Trị Của Hàm Số Lớp 10 (Khái Niệm), Tìm Tập Xác Định Và Tập Giá Trị Của Hàm Số

Sông Mã ch y qua ảThanh Hóa l n i s n à ơ ảsinh ra nh ng i u Hò ữ đ ệã c l u truy hỏi n t đ đượ ư ề ừbao i nayđờ Thanh Hoá có những làn điệu dân ca nhất là Thanh Hoá có các làn điệu dân ca nhất là Tổ khúc múa đènTổ khúc múa đèn. . Múa đènMúa đèn là một bề ngoài diễn là một hình thức diễn xướng Hát với múa. Khi biễu diễn, từng diễn viên xướng Hát với múa. Khi biễu diễn, từng diễn viên team trên đầu một đĩa đèn dầu.đội trên đầu một đĩa đèn dầu. Bài “Đi cấy” được trích trong Tổ khúc múa đèn. Bài bác “Đi cấy” được trích vào Tổ khúc múa đèn. Bài hát nhịp nhàng, uyển chuyển được phổ trên bài hát nhịp nhàng, uyển chuyển được phổ trên phần nhiều câu thơ lục chén sau:những câu thơ lục bát sau:
Lên miếu b m t c nh sen ẻ ộ àLên chùa b m t c nh sen ẻ ộ à n c m b ng èn i c y sáng sủa tr ngĂ ơ ằ đ đ ấ ăn c m b ng èn i c y sáng tr ngĂ ơ ằ đ đ ấ ă ba cô tất cả b n cùng ch ngạ ăBa cô gồm b n thuộc ch ngạ ă Th phường èn ta s ch i tr ng ngo i ắ đ ẽ ơ ă àTh phường èn ta s ch i tr ng ngo i ắ đ ẽ ơ ă àth m.ềth m.ề C u mang đến trong m ngo i êmầ ấ àC u mang đến trong m ngo i êmầ ấ à!! B i 4 - Ti t 13à ếDân ca Thanh HoáI. Giới thiệu bàiII. Học tập hát i c yĐ ấV a ừ


Xem thêm: Bài Nghị Luận Về Chiến Tranh Và Hòa Bình, Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Chiến Tranh

ph iả LUyÖn THANH:24M i i i i Ma a a aì i c yĐ ấV a ừph iảvvvvvv Em hãy mang lại bi t ý ngh a c a câu ế ĩ ủhát “ n c m b ng èn i c y sáng sủa ă ơ ằ đ đ ấtr ngă ” vào b i “ i c y”à Đ ấCâu hát di n t n i v t v c a ễ ả ỗ ấ ả ủng i nông dân: Ph i d y s m ườ ả ậ ớra ng v v nh r t trđồ à ề à ấ ễ i c yĐ ấV a ừph iả i c y
V a ph i Nói đốiNày chị em ơi! hôm nay trăng sáng đầy sao.Chị em bản thân lại rủ nhau lên chùa. H ng d n v nh :ướ ẫ ề à1. H c thu c l i v hát úng giai ọ ộ ờ à đi u, luy n t p m t v i đ ệ ệ ậ ộ àng tác minh h a b i: “ i c y”độ ọ à Đ ấ2. T p. T l i m i hát theo giai i u b i: ậ đặ ờ ớ đ ệ à“ i c y”Đ ấ3. Coi tr c n i dung b i h c ti t ướ ộ à ọ ế15: Xuõn vV a ph i Xuân về với bản làng ta, xuân về với phiên bản làng ta, vui xuân mọinhà cành hoa thắm t ơi. Ta vắt tay với chúng ta cùng ca, vớí chúng ta cùng ca. Đón mừng xuân mang lại múa ca ko kể đình, múa ca kế bên đình, ý rằng ước cho. cầu cho trong ấm, êm êm lại bên cạnh êm. T l i m i: D ng Ng c H