Bài luận tiếng anh về hometown

     

Viết Về quê hương Bằng giờ đồng hồ Anh ❤️️ 20 Đoạn Văn thôn Quê hay ✅ xem thêm Tuyển Tập Văn mẫu mã Tiếng Anh Đặc Sắc với Giàu Hình Ảnh Được chọn Lọc.


Cách Viết Về quê hương Bằng giờ đồng hồ Anh

Dưới đây là cách viết về quê hương bằng giờ Anh, với phần lớn hướng dẫn rõ ràng viết văn về quê nhà bằng tiếng Anh này, những em học viên sẽ được triết lý và thuận tiện triển khai bài viết của mình.

Trong bài xích văn tả quê hương bằng giờ đồng hồ Anh bao gồm:

Dephauthuatcatmimat.comibe your hometown (Miêu tả quê nhà của bạn).Dephauthuatcatmimat.comibe the place (Miêu tả địa điểm)What is special about it? ( tất cả gì đặc biệt quan trọng ở kia không?)Where is your hometown located (Quê hương của chúng ta nằm sinh sống đâu?)How khổng lồ travel lớn your hometown? (Đến quê của bạn bằng phương tiện gì?)What is it known for? (Quê hương thơm bạn lừng danh với loại gì?)What bởi vì people in your town do? ( Mọi fan ở quê của chúng ta làm gì?)

Giới thiệu cùng bạn