BÀI TẬP VỀ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

     
phauthuatcatmimat.com xin phép được gửi đến các em học sinh bài viết Bài tập về hiệu suất điện và điện năng sử dụng do cửa hàng chúng tôi sưu tầm cùng biên soạn. Lời giải bài tập những bài tập sau đây sẽ giúp ích những em rất nhiều trong quy trình ôn tập và nắm vững kiến thức về chuyên đề này. Qua đó giúp ích những em học tập xuất sắc môn Vật Lý 9.

Bạn đang xem: Bài tập về công và công suất

Bài viết tham khảo thêm:

I. Kiến thức và kỹ năng trọng vai trung phong về hiệu suất điện

1. Cách làm tính công suất điện:

*

Trong đó:

P đo bằng oát (W)U đo bởi vôn (V)I đo bằng ampe (A)R đo bởi ôm (Ω)

1W = 1V.1A

2. Công thức tính điện năng:

*

Trong đó: 

U đo bởi Vôn (V)I đo bởi ampe (A)t đo bởi giây (s)Công A đo bằng jun (J)

1J = 1W.1s = 1V.1A.1s.

II. Giải bài bác tập về hiệu suất điện cùng điện năng áp dụng SGK vật dụng lí 9

Bài 1 | Trang 40 SGK thiết bị Lý 9

Khi mắc một trơn đèn vào trong 1 hiệu điện thế là 220V thì cường độ của mẫu điện chạy qua nó là 341mA.

a) Tính điện trở cùng với hiệu suất của bóng đèn khi đó.

b) đèn điện này được áp dụng như đề bài, vừa phải là 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng mà bóng đèn này tiêu tốn trong 30 ngày theo đơn vị chức năng là jun cùng số đếm tương xứng của công tơ điện.

Trả lời:

Đổi: 341mA = 341.10^-3 A

a) 

– Điện trở của bóng đèn này là:

R = U/I = 220/341.10^-3 = 645Ω

– công suất của nhẵn đèn lúc đó là: 

P = UI = 220. 0,341 = 75W.

b) Điện năng mà đèn điện này tiêu thụ trong khoảng 30 ngày, hằng ngày 4 giờ đồng hồ là:

A = P.t = 75.30.4.3600 = 32400000 (J)

Mỗi số đếm của công tơ điện là một kWh, vậy nên muốn tìm kiếm được số đếm tương ứng của công tơ điện ta rất cần phải tính điện năng theo đơn vị là kWh.

Khi đó: 

A = Pt = 75.30.4 = 9000Wh = 9kWh

Vậy số đếm tương ứng của công tơ điện sẽ là 9 số.

Bài 2 | Trang 40 SGK trang bị Lý 9

Một đoạn mạch gồm bao gồm một láng đèn gồm ghi là 6V – 4,5W được mắc tiếp nối cùng với một biến đổi trở cùng được đặt vào trong 1 hiệu điện vậy không đổi là 9V như hình 14.1. Biết điện trở của dây nối với ampe kế là rất nhỏ.

a) Đóng công tắc K, đèn điện vẫn sáng bình thường. Hãy tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu suất tiêu thụ điện và điện trở của vươn lên là trở khi đó.

c) Tính công của chiếc điện chế tạo ra ở trở nên trở và ở toàn cả đoạn mạch vào 10 phút.

*

Trả lời:

a) khi đóng công tắc nguồn K, bóng đèn vẫn sáng bình thường, tức là cường độ dòng điện chạy qua đèn điện đúng bởi với cường độ cái điện định mức, với đó cũng đó là chỉ số của ampe kế.

Ta có: lđm = Pđm/Uđm = 4,5/6 = 0,75A

b) Đèn sáng bình thường nghĩa là hiệu điện nỗ lực ở nhì đầu bóng đèn đúng bởi với hiệu điện thế định mức, vì chưng đó: 

– Hiệu điện nỗ lực ở thân hai đầu vươn lên là trở được xem là: 

Ubt = U – Uđ = 9 – 6 = 3V

– Điện trở của phát triển thành trở khi đó là:

 Rbt = Ubt/Ibt = 3/0,75 = 4Ω

– công suất tiêu thụ của vươn lên là trở là: 

Pbt = Ubt.Ibt = 3.0,75 = 2,25 W

c) – Công của chiếc điện sản ra đời trên trở thành trở trong vòng 10 phút là:

Abt = Pbtt = 2,25.10.60 = 1350J

Công của cái điện sản hiện ra trên toàn đoạn mạch trong tầm 10 phút là:

Ađm = Pm.t = Um.Im.t = 9.0,75.10.60 = 4050J

Bài 3 | Trang 41 SGK vật Lý 9

Một bóng đèn dây tóc bao gồm ghi là 220V – 100W và một bàn là gồm ghi là 220V – 1000W thuộc được mắc chung vào ổ đem điện 220V sống một mái ấm gia đình để cả hai cùng được hoạt động bình thường.

a) Vẽ sơ đồ gia dụng của mạch điện, trong số ấy bàn là sẽ được kí hiệu như một năng lượng điện trở cùng hãy tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch ấy.

b) Tính điện năng được đoạn mạch này tiêu thụ trong khoảng 1 tiếng theo đơn vị chức năng là jun và đơn vị chức năng là kilowatt giờ.

Trả lời:

a) Để đèn và bàn là cùng hoạt động được bình thường khi mắc bình thường vào hiệu điện nạm 220V thì chúng rất cần được được mắc tuy nhiên song với nhau. Sơ thứ mạch năng lượng điện vẽ như hình 14.2.

Xem thêm: Trạng Từ So Sánh Hơn Của Bad /Good Trong Tiếng Anh, So Sánh Hơn Và So Sánh Hơn Nhất Của Tính Từ

*

– Điện trở của bóng đèn là:

Rđ = U²đ/Pđ = 220²/100 = 484Ω

– Điện trở của bàn là là:

Ubl/P²bl = 220²/1000 = 48,4Ω

– Điện trở tương đương của mạch khi lắp song song là:

Rtm = (Rđ.Rbl) / (Rđ+Rbl) = (484.48,8) / (484+48,8) = 44Ω

b) 

– Điện năng được đoạn mạch này tiêu thụ trong tầm 1 giờ theo đơn vị jun là:

A = U.I.t = (U²/Rtm).t = (220²/44).1.3600 = 3960000J

– Điện năng được đoạn mạch này tiêu thụ trong khoảng 1 tiếng theo đơn vị kilooat tiếng là:

A = U.I.t = (U²/Rtm).t = (220²/44).1 = 1100 W.h = 1,1 kW.h

III. Bài tập Trắc nghiệm và Tự luận về công suất điện cùng điện năng sử dụng

Câu 1: Điện năng sẽ không thể biến hóa thành:

A) Cơ năng

B) sức nóng năng

C) Hóa năng

D) tích điện nguyên tử

Đáp án:

D là đáp án đúng

Câu 2: công suất điện đến ta biết:

A) khả năng thực hiện nay công của loại điện.

B) năng lượng của mẫu điện.

C) Lượng điện năng đã thực hiện trong một đơn vị chức năng thời gian.

D) mức độ bạo dạn | yếu đuối của cái điện.

Đáp án:

C là câu trả lời đúng

Câu 3: mang lại hai năng lượng điện trở có giá trị là R1 = 2R2. Nếu như mắc hai năng lượng điện trở này nối liền nhau với đặt hiệu điện cố kỉnh U vào nhì đầu đoạn mạch thì công của cái điện sẽ chuyển đổi như gắng nào so với lúc hai điện trở được mắc song song?

A) Tăng 4 lần

B) giảm 4,5 lần

C) Tăng 2 lần

D) sút 3 lần

Đáp án:

Gọi R = R2

*

Ta có: A1/A2 = (3.3)/2 = 4,5

Vậy A1 = 4,5.A2

B là lời giải đúng

Câu 4: mang lại đoạn mạch gồm bao gồm hai điện trở được mắc song song. Biết hiệu điện vắt ở nhị đầu đoạn mạch là UAB = 24V; giá chỉ trị của những điện trở R1 = R2 = 8Ω . Trong thời hạn là 12 phút, công của loại điện sản ra nghỉ ngơi trong mạch là:

A) 103680J 

B) 1027,8J 

C) 712,8J 

D) 172,8J

Đáp án:

Khi mắc song song:

Rm1 = R/2 = 8/2 = 4Ω

– Công của chiếc điện:

A = U.I.t = (U²/Rtm).t = (24².12.40)/4 = 103680J

A là câu trả lời đúng

Câu 5: một bàn là áp dụng với hiệu điện ráng là 220V thì sẽ tiêu thụ một lượng điện năng là 990 kJ trong khoảng 15 phút, cường độ của chiếc điện chạy qua dây nung bàn là khi đó đang là bao nhiêu?

A) 5A 

B) 10A 

C) 15A 

D) 20A

Đáp án:

Ta có

A = 990 kJ = 990000Jt = 15 phút = 900s

– cường độ của chiếc điện chạy qua dây nung là:

A = U.I.t => I = A/(U.t) = 990000/(220.900) = 5A

A là giải đáp đúng

Câu 6: Trên bếp từ có ghi là 220V – 880W

a) buộc phải dùng bếp điện ở hiệu điện thay là bao nhiêu để nó gồm thể hoạt động bình thường? Tính cường của độ dòng điện chạy qua bếp điện khi đó.

b) Tính điện năng mà bếp điện hoạt động bình thường trong vòng ba giờ.

c) Khi bếp điện hoạt động, năng lượng điện năng vẫn được đổi khác thành các dạng tích điện gì? Tính năng suất hao phí, biết rằng công suất của phòng bếp là 80%.

Đáp án:

a) Để phòng bếp hoạt động thông thường thì ta cần được sử dụng hiệu điện cầm U = 220V

– Cường độ loại điện qua bếp:

I = P/U = 880/220 = 4A

b) Điện năng mà bếp từ tiêu thụ trong khoảng 3 giờ khi nó hoạt động thông thường là:

A = P.t = 880.3 = 2640 Wh = 9504000J

c) lúc bếp vận động thì điện năng sẽ đổi khác thành nhiệt độ năng cùng quang năng. Vì năng suất của bếp điện là 80% nên hiệu suất tiêu thụ ở bên dưới dạng quang quẻ năng cùng nhiệt năng khi tỏa ra môi trường xung xung quanh sẽ chiếm phần 20%.

⇒ Php = (20/100).880 = 176W

Câu 7: khi mắc một trơn đèn vào một trong những hiệu điện ráng là 220V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 250mA.

a) Tính điện trở với hiệu suất của đèn điện khi đó.

b) bóng này được sử dụng trong một ngày mức độ vừa phải 5 giờ. Tính năng lượng điện năng và số tiền cần phải trả mà bóng đèn tiêu thụ trong khoảng 30 ngày theo đơn vị chức năng là Jun cùng số đếm tương ứng của công tơ điện. Biết rằng giá tiền điện cần phải trả là 1000 đồng/1 chữ.

Đáp án:

a) 

– Điện trở của nhẵn đèn:

Rđ = U/I = 220/0,25 = 880Ω

– hiệu suất của trơn đèn:

P = U.I = 220.0,25 = 55W = 0,055kW

b) 

– Điện năng đèn điện tiêu thụ:

A = P.t = 0m055.5.30 = 8,25 kW.h

Hay A = 8,25.1000.3600 = 29700000J

– Số tiền rất cần phải trả trong tầm 30 ngày là: 

T = 8,25.1000 = 8250 đồng

Câu 8: tất cả hai năng lượng điện trở là 60Ω với 120Ω được mắc tuy vậy song với nhau vào hai điểm là A cùng B. Cường độ của chiếc điện chạy qua mạch chính là 1,8A. Tính:

a) Hiệu điện núm và hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.

b) Cường độ mẫu điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở.

c) giả dụ 2 điện trở này được mắc thông suốt thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch lúc đó ra sao so với khi bọn chúng được mắc tuy nhiên song? Hiệu điện cầm cố ở giữa hai đầu A, B vẫn không đổi.

Đáp án:

a) 

Hai điện trở được mắc tuy nhiên song:

⇒ R12 = (60.120)/(60+120) = 40Ω

– Hiệu điện cố của đoạn AB:

UAB = I.R12 = 1,8.40 = 72V

– hiệu suất tiêu thụ của đoạn AB:

Pss = UAB.I = 72.1,8 = 129,6W (1)

b) cường độ của mẫu điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở:

I1 = UAB/R1 = 72/60 = 1,2AI2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6A

c) khi được mắc nối tiếp:

– độ mạnh của mẫu điện chạy qua mạch và chạy qua các điện trở:

I’ = UAB/(R1+R2) = 72/(60+120) = 0,4A

– công suất tiêu thụ:

Pnt = UAB.I’ = 72.0,4 = 28,8W (2)

Từ (1) với (2) ta có: Pss/Pnt = 129,6/28,8 = 4,5 ⇒ Pss = 4,5.Pnt

Vậy khi hai năng lượng điện trở được mắc nối liền với nhau thì công suất tiêu thụ của chúng sẽ nhỏ tuổi hơn 4,5 lần đối với khi chúng được mắc song song với nhau.

Xem thêm: Hội Thi Cắm Hoa Trên Nón Lá, Chủ Đề "Hoa Và Nón Lá", Cắm Hoa Trên Nón Lá

Vậy là những em học sinh đã xem hết nội dung nội dung bài viết giới thiệu về triết lý và hướng dẫn giải bài bác tập chăm đề Bài tập về hiệu suất điện cùng điện năng. phauthuatcatmimat.com ước ao rằng đây đã là tài liệu hữu dụng hỗ trợ các em học tập tập giỏi môn trang bị Lý 9.