Bài Toán Đánh Số Trang Sách

     

– Đề bài: Tính số trang của một cuốn sách biết rằng để đánh số trang của cuốn sách kia (bắt đầu tự trang 1) đề nghị dùng đúng 3897 chữ số.

Bạn đang xem: Bài toán đánh số trang sách

Hướng dẫn giải:

+) Số chữ số tự trang 1 đến trang 9 là: 9.1 = 9 chữ số.

+) Số chữ số trường đoản cú trang 10 đến trang 99 là: 90.2 = 180 chữ số.

Xem thêm: Soạn Bài Viết Số 1 Lớp 9 Đề 1 Lớp 9: Đề 1 → Đề 4 (116 Mẫu), Soạn Bài Viết Bài Tập Làm Văn Số 1

+) Số chữ số từ bỏ trang 100 mang lại trang 999 là: 900.3 = 2700 chữ số

+) Số chữ số dùng để đánh số trang bao gồm 4 chữ số là: 3897 – (9 + 180 + 2700) = 1008 chữ số

Số trang sách bao gồm 4 chữ số là: 1008 : 4 = 252 trang sách.

Xem thêm: Cách Rút Gọn Phân Số - Nhanh Chóng, Chính Xác

Mà số trang sách bao gồm 4 chữ số ban đầu từ 1000, ta thêm vào đó 251 trang sách tất cả 4 chữ số. Bắt buộc suy ra: Số trang sách của một cuốn sách là: 1000 + 251 = 1251 trang.

Chúc các em học tập tập giỏi