Biện luận và viết sơ đồ lai

     

Cho F1 giao phấn với 3 cây khác, thu được kết quả như sau

Với cây 1 thu được 6,25% cây thấp , quả vàng

Với cây 2 thu được 75% cây cao quả đỏ và 25% cây cao quả vàng

Với cây 3 thu được 75% cây cao quả đỏ và 25% cây thấp quả đỏ

Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng và các gen nằm trên các NST thường khác nhau. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai cho mỗi trường hợp.
Bạn đang xem: Biện luận và viết sơ đồ lai

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.


*

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời câu hỏi này.
Xem thêm: Tâm Đường Tròn Nội Tiếp, Ngoại Tiếp Tam Giác (Toán 9): Lý Thuyết & Bài Tập

1 Câu trả lời


+1 thích
*
đã trả lời7 tháng 12, 2019bởi PhamthunhienTiến sĩ(21.0k điểm)được bầu chọn là câu hỏi hay nhất7 tháng 12, 2019bởi
*
Khách


Xem thêm: Dung Dịch Phenol Có Làm Đổi Màu Quỳ Tím Không ? Phenol Có Làm Đổi Màu Quỳ Tím Không

Hay nhất

* Biện luận:

Xét tính trạng trội lặn:

Xét PL 2: đỏ : vàng = 3 : 1. Đây là tỉ lệ của quy luật phân li; do đó, quả đỏ là trội so với quả vàng. Qui ước: A quả đỏ a quả vàng

Xét PL 3: Cao : thấp = 3 : 1. Đây là tỉ lệ của quy luật phân li; do đó, cây cao là trội so với cây thấp. Qui ước: B cây cao b cây thấp

* Xét phép lai F1 với cây thứ nhất:

F2 có tỉ lệ 6,25% = 1/16 cây thấp, quả vàng do đó F2 có 16 tổ hợp = 4 x 4 suy ra F1 và cây 1 dị hợp về hai cặp gen AaBb và có KH cây cao, quả đỏ

Sơ đồ lai:

F1 (AaBb) x Cây 1 (AaBb)

G AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2 9(A-B-) : 3(A-bb) : 3(aaB-) : 1aabb

9 cao, đỏ : 3 cao, vàng : 3 thấp, đỏ : 1 thấp ,vàng

* Xét phép lai F1 với cây 2:

F2 cho tỉ lệ 100% cây cao. Do F1 dị hợp về cặp gen Aa nên phép lai này chỉ có thể là:

AA x Aa

F2 cho tỉ lệ 3 đỏ : 1 vàng nên phép lai là Bb x Bb

Vậy cây thứ 2 có KG là AABb . Sơ đồ lai:

F1 (AaBb) x Cây 2 (AABb)

G AB, Ab, aB, ab AB, Ab

F2 KG AABB : AABb : AaBB : AaBb : AABb : AAbb : AaBb : Aabb

KH 3 cao, đỏ : 1 cao, vàng

* Xét phép lai F1với cây 3:

F2 cho tỉ lệ 100% quả đỏ. Do F1 dị hợp về cặp gen Bb nên phép lai này chỉ có thể là BB x Bb