Board of director là gì

     

Hội đồng cai quản trị (Board of Directors, viết tắt: BOD) là 1 nhóm các cá thể được bầu thay mặt cho những cổ đông, họp tiếp tục để cấu hình thiết lập các chế độ quản lí và đo lường doanh nghiệp.Bạn đang xem: Board director là gì


*

Hội đồng quản lí trị

Khái niệm

Hội đồng cai quản trị tiếng Anh là Board of Directors, viết tắt là BOD.Bạn đã xem: Board of director là gì

Hội đồng cai quản trị (BOD) là 1 trong những nhóm các cá thể được bầu thay mặt đại diện cho những cổ đông. Hội đồng quản ngại trị là một thành phần quản lí, tổ chức các cuộc họp tiếp tục để thiết lập cấu hình các cơ chế quản lí công ty và giám sát.

Bạn đang xem: Board of director là gì

Mỗi doanh nghiệp niêm yết đại chúng đều sở hữu một hội đồng quản trị. Một trong những tổ chức bốn nhân với phi lợi nhuận cũng đều có hội đồng quản lí trị.

Đặc điểm của Hội đồng cai quản trị

Nhìn chung, hội đồng quản lí trị gửi ra ra quyết định với tư biện pháp là người ủy thác thay mặt cho các cổ đông. Những vấn đề mà hội đồng cai quản trị yêu cầu cân nhắc bao gồm tuyển dụng và thải trừ các giám đốc điều hành và quản lý cấp cao, chế độ cổ tức, cơ chế quyền chọn và cơ chế lương của cấp điều hành.

Ngoài những trách nhiệm đó, hội đồng quản lí trị có nhiệm vụ giúp một tập đoàn đề ra các phương châm rộng lớn, hỗ trợ các nhiệm vụ điều hành và bảo đảm công ty có các nguồn lực được cai quản lí tốt.

Hội đồng cai quản trị buộc phải đại diện cho tất cả lợi ích của cả cấp quản ngại lí và cổ đông, và bao gồm cả các thành viên hội đồng quản lí trị nội cỗ và member hội đồng quản ngại trị độc lập.

Xem thêm: Tai Tho Hay Ve Dien Thoai - Những Bài Thơ Ngắn Hay Về Nghề Điện Tử Viễn Thông

Thành viên hội đồng quản ngại trị nội cỗ là thành viên quan tâm đến các người đóng cổ phần lớn, cán bộ và nhân viên, cùng có kinh nghiệm tay nghề trong công ty. Thành viên hội đồng quản ngại trị nội bộ thường ko được trả lương khi hoạt động trong hội đồng quản trị, vì họ thường là 1 giám đốc quản lý và điều hành cấp cao, cổ đông khủng hoặc những bên tương quan khác, lấy ví dụ như thay mặt đại diện công đoàn.

Thành viên hội đồng cai quản trị độc lập không thâm nhập vào các vận động nội bộ hằng ngày của công ty. Những thành viên hội đồng này thường xuyên được trả thêm thù lao khi tham dự các cuộc họp. Member hội đồng quản ngại trị tự do mang đến một chiếc nhìn khách hàng quan, chủ quyền để đặt ra mục tiêu và giải quyết và xử lý bất kì tranh chấp nào của công ty. Họ vào vai trò rất quan trọng đặc biệt trong việc giành được sự cân đối giữa các thành viên nội cỗ và thành viên độc lập trong hội đồng quản lí trị.

Cấu trúc hội đồng quản ngại trị có thể khác nhau tùy theo vị trí địa lí. Ở một số giang sơn châu Âu và châu Á, cai quản trị doanh nghiệp được phân thành 2 tầng: ban điều hành và ban giám sát.

Xem thêm: Phương Pháp Chiếu Đèn Hồng Ngoại Có Tác Hại Gì, Đèn Hồng Ngoại

Ban điều hành bao gồm những thành viên được thai bởi các nhân viên và cổ đông và được lãnh đạo bởiCEOhoặc cung cấp quản lí. Ban điều hành phụ trách các hoạt động kinh doanh mặt hàng ngày. Hội đồng đo lường và thống kê được lãnh đạo vì một fan khác chưa hẳn là giám đốc quản lý và điều hành và giải quyết các vấn đề tương tự như hội đồng quản lí trị.