But for nghĩa là gì

     

Trong giờ đồng hồ Anh, một trong những ngữ pháp nâng cao quan trọng là cấu trúc But For. Vậy nên lúc này hãy thuộc 4Life English Center (phauthuatcatmimat.com) học cùng làm bài xích tập mẫu cấu trúc này ngay dưới đây nhé!

*
Cấu trúc But for
2. Cách sử dụng kết cấu But for 3. Cách viết lại câu với But for vào câu đk 5. Bài bác tập vận dụng và câu trả lời

1. But for là gì?

Trong giờ Anh, But for dùng để làm rút ngắn mệnh đề vào câu, được dùng trong văn phong sở hữu nghĩa kế hoạch sự.

Bạn đang xem: But for nghĩa là gì

But for là các từ được dùng với nghĩa: Nếu không tồn tại điều gì đó, thì điều gì đấy đã xảy ra.

Ví dụ:

But for my teacher’s help, I couldn’t have done the homework on science: Nếu không tồn tại sự trợ giúp từ giáo viên của tôi, tôi rất khó có thể dứt bài tập về đơn vị môn Khoa học.But for your help, I couldn’t have got this job: Nếu không có sự hỗ trợ của bạn, tôi dường như không thể gồm được quá trình này.I would have asked my crush to lớn go on a date with me, but for the fact that she is in a relationship: Tôi đang rủ tín đồ tôi thầm ham mê đi hứa hò, nếu như cô ấy không tồn tại người yêu mất rồi.But for the fact that my teacher is busy now, she would come lớn class: Nếu cô giáo của tôi không bận dịp này, cô ấy đã đi đến lớp.

But for còn tức là ngoại trừ một cái gì đó; vào trường phù hợp này, but for đồng nghĩa với except for.

Ví dụ:

But for his parents, everyone knows he is dating Jane: ngoại trừ bố mẹ anh ấy, toàn bộ mọi người đều biết anh ấy đang tán tỉnh và hẹn hò với JaneBut for me, my family knows she loved him: Trừ tôi ra thì mái ấm gia đình tôi ai ai cũng biết rằng cô ấy yêu thương anh taYou could buy everything you want but for this shirt: chúng ta có thể mua tất cả những thứ chúng ta muốn, trừ cái áo nàyBut for his project, the report is generally finished: ngoại trừ dự án của anh ta (chưa có tác dụng xong), thì bạn dạng báo cáo nhìn chung là ngừng rồi

2. Biện pháp sử dụng kết cấu But for

2.1. Cấu tạo but for

But for + Noun Phrases/Ving, S + V…

Ví dụ:

But for working hard, I wouldn’t complete my work: ví như không thao tác làm việc chăm chỉ, tôi sẽ không còn hàn thành các bước của mình.But for her help, I won’t be able to vì this project: Nếu không có sự giúp sức của cô ấy, tôi sẽ không còn thể triển khai dự án này.

2.2. Cấu trúc but for trong câu điều kiện

Cấu trúc but for thường được dùng ở câu đk loại 2 hoặc các loại 3. Cấu tạo but for sẽ tiến hành sử dụng sinh hoạt vế bao hàm if, hoặc còn được gọi đó là vế điều kiện, mang ý nghĩa một điều gì đó có thể đã xảy ra, tuy vậy có một điều kiện cản trở nó lại cũng tương tự nó không xẩy ra ở thực tế.

Công thức chung

Câu đk loại 2: But for + N/V-ing, S + would/could/might/… + VCâu điều kiện loại 3: But for + N/V-ing, S + would/could/might/… + have VPP

Ví dụ:

But for my late arrival, I wouldn’t have missed the flight= If I hadn’t arrived late, I wouldn’t have missed the flight: ví như tôi chưa đến muộn thì tôi dường như không lỡ chuyến bay.But for the difficult view, that would be a lovely room= If it weren’t for the difficult view, that would be a lovely room: còn nếu như không vì trung bình nhìn cạnh tranh khăn, kia sẽ là một trong căn phòng đáng yêu.Leo would certainly have been included in the team, but for his recent injury= Leo would certainly have been included in the team, if he hadn’t been injured: Leo chắc chắn là đã được sinh hoạt trong team hình, nếu như anh ấy không tồn tại chấn thương.But for the rain, they would have had a good picnic= If it hadn’t rained, they would have had a good picnic: còn nếu không vì trời mưa, bọn họ đã tất cả một chuyến dã ngoại tốt vời.

Ta cũng có thể dùng các “the fact that” vùng phía đằng sau “but for” nếu còn muốn dùng một mệnh đề ở vế điều kiện.

Công thức chung

Câu điều kiện loại 2: But for the fact that + N/V-ing, S + would/could/might/…+ VCâu đk loại 3: But for the fact that + N/V-ing, S + would/could/might/…+ have VPP

Ví dụ:

But for the fact that he was busy, my father could have taken me to lớn the park: nếu như không bận thì ba tôi có thể đã chuyển tôi đi công viên rồi.But for being busy, I could have gone out with my friend: nếu như không bận, tôi rất có thể ra xung quanh chơi với các bạn bè.Mike might take part in the tiệc nhỏ but for his sickness: Mike rất có thể tham gia buổi tiệc ví như anh ấy không ốm.Jane might take part in the Toeic kiểm tra but for the fact that she was sick: Jane rất có thể đã tham gia cuộc thi Toeic nếu như cô ấy không biến thành ốm.

3. Phương pháp viết lại câu cùng với But for trong câu điều kiện

3.1. Đối cùng với câu điều kiện loại 2

Cấu trúc: But for + N/V-ing, S + would/could/might/… + V

=If it weren’t for + N/V-ing, S + would/could/might/… + V=If it weren’t for the fact that + S + V-ed, S + would/could/might/… + V

Ví dụ:

But for my mistake, I could meet her within a day: nếu không vì tội lỗi của tôi, tôi tất cả thể chạm mặt cô ấy trong ngày hôm nay.

=> If it weren’t for my mistake I could meet her within a day=> If it weren’t for being mistakenly, I could meet her within a day=> If it weren’t for the fact that I was mistaken, I could meet her within a day.

But for my tardiness, I could be offered the position I dreamt of: nếu như không vì sự chậm rì rì của tôi, tôi đã hoàn toàn có thể nhận được đề cử vào địa điểm tôi hằng ao ước.

=> If it weren’t for my tardiness, I could be offered the position I dreamt of.=> If it weren’t for being tardy, I could be offered the position I dreamt of.=> If it weren’t for the fact that I was tardy, I could be offered the position I dreamt of.

Xem thêm: Cách Vào Các Trang Web Bị Chặn Trên Pc, Máy Tính Cực Đơn Giản

But for my carelessness, I would not forget my wallet: còn nếu không vì sự bất cẩn của tôi, tôi đã luôn luôn nhớ ví.

=> If it weren’t for my carelessness, I would not forget my wallet.=> If it weren’t for being careless, I would not forget my wallet.=> If it weren’t for the fact that I was careless, I would not forget my wallet.

3.2. Đối với câu đk loại 3

Cấu trúc: But for + N/V-ing, S + would/could/might/… + have VPP

= If it hadn’t been for + N/V-ing, S + would/could/might/… + have VPP= If it hadn’t been for the fact that + S + had VPP, S + would/could/might/… + have VPP

Ví dụ:

But for my brother’s advice, I could have chosen the wrong major in university: Nếu không có lời khuyên của anh ấy trai tôi, tôi đã rất có thể chọn nhầm ngành làm việc đại học.

=> If it hadn’t been for my brother’s advice, I could have chosen the wrong major in university.=> If it hadn’t been for being advised by my brother, I could have chosen the wrong major in university.=> If it hadn’t been for the fact that I had been advised by my brother, I could have chosen the wrong major in university.

But for her mother’s advice, Susie could have married the wrong person: Nếu không tồn tại lời khuyên của người mẹ cô ấy, Susie đã có thể cưới nhầm người.

=> If it hadn’t been for her mother’s advice, Susie could have married the wrong person.=> If it hadn’t been for being advised by her mother, Susie could have married the wrong person.=> If it hadn’t been for the fact that she was advised by her mother, Susie could have married the wrong person.

But for my sister’s advice, I could have chosen the wrong book in the library: Nếu không có lời khuyên của chị gái tôi, tôi đã rất có thể chọn nhầm sách làm việc thư viện.

=> If it hadn’t been for my sister’s advice, I could have chosen the wrong book in the library.=> If it hadn’t been for being advised by my sister, I could have chosen the wrong book in the library.=> If it hadn’t been for the fact that I had been advised by my sister, I could have chosen the wrong book in the library.
*
Cách viết lại câu với But for trong câu điều kiện

4. Một số xem xét khi sử dụng cấu trúc But for

Nếu mệnh đề but for mở đầu câu thì sẽ phân làn với mệnh đề sau bởi dấu phẩy.Không sử dụng cấu trúc but for cho cầu đk loại một cùng câu đk hết hợp.Mệnh đề but for KHÔNG thêm not.

5. Bài tập áp dụng và đáp án

5.1. Bài bác tập 1

Điền từ tương thích vào nơi trống.

If it __________ the person who rescued Susie, she’d have drowned.But for her sick mother, she _______ gone khổng lồ university.If it __________ for the fact that she’s my sister, I’d scold her in public.But for the disapproval from my teachers, my class _______ an extraordinary performance.________ your selfishness, everyone could have received their shares.____ your timely warning, we would have been unaware of the danger.The project is generally finished ____ her part.If it __________ the man who rescued my son, he’d have drowned.But for the advice from the mentor, my class _______ a great performance.But for water, we ______ live

5.2. Bài xích tập 2

Viết lại câu sử dụng but for.

If you did not help me, I wouldn’t pass my exam.She encouraged him and he succeeded.If it weren’t for the fact that you called me, I’d have missed the test.Dad might have gone lớn the school to pick you up, if it hadn’t been for his broken car.If I were to lớn know where Lily was, I would contact you immediately.If it weren’t for the fact that you called me, I’d have missed the deadline.Marshall might have gone to lớn the supermarket khổng lồ pick you up, if it hadn’t been for his broken car.I want khổng lồ visit my relatives but the pandemic isn’t over yet.If I were khổng lồ know where she was, I should contact you right away.If it hadn’t been for the fact that I had so many deadlines, I could have spent more time with you.

Xem thêm: Đầu Đọc Cd, Sacd Là Gì - Tất Cả Về Định Dạng Đĩa Âm Thanh Cd, Hdcd Và Sacd

5.3. Đáp án

Bài tập 1:

Hadn’t been forCould haveWeren’tCould haveBut for/If it hadn’t been forBut for (nếu không có)But for (ngoại trừ)Hadn’t been forCould not haveCould not

Bài tập 2:

But for your help, I wouldn’t pass my exam.But for her encouragement, he wouldn’t have succeeded.But for your call, I’d have missed the test.But for dad’s broken car, he might have gone khổng lồ the school to lớn pick you up.But for not knowing where Lily was, I couldn’t liên hệ you.But for the fact that you called me, I’d have missed the deadline.Marshall might have gone khổng lồ the supermarket to pick you up, but for his broken car.I would visit my relatives but for the pandemic.BBut for not knowing where she was, I couldn’t contact you right away.But for the fact that I had so many deadlines, I could have spent more time with you.
*
Bài tập áp dụng và đáp án

Trên đấy là những kiến thức về cấu trúc But for cơ mà 4Life English Center (phauthuatcatmimat.com) muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng sẽ giúp chúng ta hoàn thành giỏi dạng câu này trong các bài thi sắp tới nhé!