Các chất tác dụng với agno3

     

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại đây (79.62 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Các chất tác dụng với agno3

đầy đủ chất tính năng với Cu(OH)2 vàAgNO3/NH3Những chất tác dụng với Cu(OH)21. Ancol đa chức có tối thiểu 2 nhóm -OH kề nhau- tạo phức màu xanh da trời lam- Ví dụ: etilen glicol C2H4(OH)2; glixerol C3H5(OH)3- Glucozo, frutozo, saccarozo, mantozoTQ: 2CxHyOz + Cu(OH)2 → (CxHy-1Oz)2Cu + 2H2OMàu xanh lam2. Axit cacboxylic RCOOH2RCOOH + Cu(OH)2 → (RCOO)2Cu + 2H2O3.andehit với hợp chất tất cả chứa chức andehit- đều chất gồm chứa team chức andehit -CHO khi tác dụng với Cu(OH)2 đunnóng se mang lại kết tủa Cu2O red color gạch+ andehit+ Glucozo+ Fructozo+ MantozoRCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → RCOONa + Cu2O + 2H2O4. Tri peptit trở lên cùng protein- gồm phản ứng màu sắc biure với Cu(OH)2/OH- chế tác phức màu tímNhững chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 gồm1. Ank-1-in (ankin có liên kết ba ngơi nghỉ đầu mạch): bội phản ứng cầm H bởi ion kim loạiAg+Các phương trình phản bội ứng:R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3Đặc biệtCH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg + 2NH4NO3
(Chỉ có C2H2 phản bội ứng theo tỉ lệ thành phần 1:2; - các ank-1-ankin khác phản ứng theo tỉ lệ1:1)Các chất thường gặp: C2H2:etin(axetilen) CH3-C≡C propin(metylaxetilen),CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en(vinyl axetilen)2. Andehit (phản ứng tráng gương) (Trong bội nghịch ứng này andehit nhập vai trò làchất khử)Các phương trình phản bội ứng:R-(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R-(COONH4)x + 2xAg +2xNH4NO3Andehit đối chọi chức (x=1)R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3Tỉ lệ mol nRCHO : nAg = 1:2Riêng andehit fomic HCHO tỉ trọng mol nHCHO : nAg = 1:4HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3Nhận xét:- phụ thuộc vào phản ứng tráng gương có thể xác định số team chức - cho trong phântử andehit. Tiếp đến để biết andehit no hay không no ta dựa vào tỉ lệ mol giữa andehitvà H2 trong phản ứng khử andehit chế tạo ra ancol bậc I- riêng rẽ HCHO tỉ trọng mol nHCHO : nAg = 1:4. Vì vậy nếu các thành phần hỗn hợp 2 andehit đơnchức chức năng với AgNO3 đến nAg > 2.nandehit thì 1 trong 2 andehit là HCHO- Nếu xác định CTPT của andehit thì trước nhất giả sử andehit không hẳn làHCHO và sau thời điểm giải dứt thử lại cùng với HCHO.3. Phần nhiều chất có nhóm -CHO- tỉ trọng mol nchat : nAg = 1:2+ axit fomic: HCOOH+ Este,muối của axit fomic: HCOOR+ Glucozo, fructozo: C6H12O6+ Mantozo: C12H22O11

Tài liệu liên quan


*
thí nghiệm mô phỏng Andehit,Xeton chức năng với Brom với thuốc tím 2 2 16
*
bài bác giảng kim loại tác dụng với H20 với dd kiềm 3 1 67
*
hướng dẫn học viên giải toán phần kim loại tính năng với nước với dung dịch bazơ vào ôn thi đại học 14 1 13


Xem thêm: Phân Tích Kiều Ở Lầu Ngưng Bích 8 Câu Cuối

*
Kim loại chức năng với Bazơ và việc lưỡng tính docx 2 511 3
*
một số kinh nghiệm phía dẫn học sinh THPT giải toán phần kim loại tác dụng với nước cùng dung dịch bazơ vào ôn thi cao đẳng và đại học 19 625 0
*
CHẤT TÁC DỤNG VỚI NHIỀU CHẤT CHAT + n CHAT 1 289 4
*
HỖN HỢP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC VÀ BAZƠ 10 682 6
*
đa số chất công dụng với Cu(OH)2 với AgNO3 3 34 212


Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Liên Xô Trong Việc Tiêu Diệt Chủ Nghĩa Phát Xít Là Gì

*
hướng dẫn học viên giải toán phần kim loại công dụng với nước cùng dung dịch bazơ trong ôn thi đh 14 292 0