CÁC MỨC ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN

     

BHXH từ nguyện sẽ dần thay đổi sự lựa chọn tương xứng với lao động tự do thoải mái để hưởng chế độ lương hưu, tử tuất lúc không thể thâm nhập BHXH bắt buộc. Vậy BHXH trường đoản cú nguyện là gì? mức đóng, mức hưởng BHXH trường đoản cú nguyện như thế nào?


*
Mục lục bài viết

BHXH từ bỏ nguyện là gì? mức đóng, mức tận hưởng BHXH trường đoản cú nguyện như thế nào?

1. BHXH tự nguyện là gì?

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà bạn tham gia được tuyển lựa mức đóng, thủ tục đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Bạn đang xem: Các mức đóng bhxh tự nguyện

Công dân từ đầy đủ 15 tuổi trở lên với không thuộc đối tượng tham gia BHXH yêu cầu thì đều hoàn toàn có thể tham gia BHXH từ bỏ nguyện.

Người dân mong muốn mua BHXH tự nguyện thì liên hệ cơ quan lại BHXH nơi mình trú ngụ (có thể địa điểm tạm trú hoặc hay trú) hoặc các đại lý thu BHXH, BHYT (UBND các xã, phường, thị trấn, Bưu điện) sẽ được hướng dẫn thủ tục và tuyển lựa mức đóng, cách làm đóng BHXH từ bỏ nguyện tương xứng với thu nhập của mình.

2. Cơ chế của BHXH từ bỏ nguyện

Theo khoản 2, Điều 4, Luật bảo đảm xã hội 2014, BHXH tự nguyện gồm gồm 2 chính sách là hưu trí và tử tuất, cầm cố thể:

- hưởng lương hưu sản phẩm tháng;

- thừa nhận trợ cấp một lần;

- Trợ cấp cho mai táng;

- Trợ cung cấp tuất một lần;

- nghĩa vụ và quyền lợi khám, chữa bệnh dịch BHYT.

3. Mức đóng góp BHXH trường đoản cú nguyện

Theo Khoản 2, Điều 87 Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức đóng góp BHXH trường đoản cú nguyện bằng 22% nút thu nhập vì mình lựa chọn. Vào đó, mức các khoản thu nhập tháng làm căn cứ đóng buổi tối thiểu bằng mức chuẩn hộ nghèo so với khu vực nông thôn (1.500.000 đồng/người/tháng) và buổi tối đa bằng đôi mươi lần lương cơ sở (tương đương 29.800.000 đồng/tháng).

4. Phương thức tham gia BHXH từ bỏ nguyện

Hiện ni có tất cả 06 cách tiến hành tham gia mà fan tham gia rất có thể lựa chọn:

(1) Đóng hàng tháng;

(2) Đóng 03 mon một lần;

(3) Đóng 06 mon một lần;

(4) Đóng 12 mon một lần;

(5) Đóng một đợt cho những năm trong tương lai nhưng không thực sự 05 năm một lần;

(6) Đóng một lần cho trong những năm còn thiếu đối với người đang đủ tuổi tận hưởng lương hưu nhưng thời hạn đóng còn thiếu không thật 10 năm.

Trường hợp đang đủ tuổi về hưu mà thời hạn đóng BHXH không đủ trên 10 năm thì bạn tham gia liên tiếp đóng theo một trong 05 cách làm trên cho tới khi thời hạn đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng góp một lần cho những năm còn thiếu thốn (theo cách tiến hành 6).

5. Mức hưởng trọn BHXH từ bỏ nguyện

*Mức tận hưởng lương hưu:

Theo Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, nấc lương hưu hàng tháng tính:

Lương hưu = tỷ lệ hưởng x trung bình thu nhập tháng đóng BHXH

*Mức tận hưởng trợ cấp cho một lần khi nghỉ hưu:

Theo khoản 2 Điều 74 của Luật bảo đảm xã hội 2014, trợ cung cấp một lần được xem như sau: mỗi năm fan tham gia BHXH trường đoản cú nguyện đóng cao hơn nữa số năm tương ứng xác suất hưởng lương hưu 75% được tính bằng 0,5 mon mức trung bình thu nhập tháng đóng BHXH.

*Mức hưởng trọn BHXH một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đang đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được xem như sau:

- 1,5 mon mức trung bình thu nhập tháng đóng góp BHXH so với những bạn tham gia BHXH trước 2014.

Xem thêm: Những Cách Chụp Hình Đẹp Bằng Iphone 6 Plus Chụp Ảnh Đẹp Mê Ly

- 2 mon mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH đối với những bạn tham gia BHXH từ năm trước trở đi.

Trường hợp thời hạn đóng BHXH trường đoản cú nguyện không đủ 1 năm thì tận hưởng mức bằng số tiền sẽ đóng, buổi tối đa bởi 2 mon mức bình quân thu nhập tháng đóng góp BHXH.

6. Cơ chế tử tuất đối với người gia nhập BHXH từ nguyện

*Trợ cung cấp mai táng

Theo Điều 80 Luật bảo hiểm xã hội 2014, trợ cấp mai táng tính bởi 10 lần lương cơ sở cho người đóng đầy đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu.

Trường hợp người đóng BHXH từ nguyện bị tandtc tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp

*Trợ cung cấp tuất

Theo Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội 2014, fan tham gia BHXH từ nguyện sẽ bảo lưu thời hạn đóng BHXH mà rủi ro qua đời thì thân nhân thừa kế trợ cấp cho tuất bằng:

- 1,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng góp BHXH so với những tín đồ tham gia BHXH trước 2014.

- 2 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng góp BHXH so với những bạn tham gia BHXH từ năm trước trở đi.

- tín đồ dân đóng góp BHXH từ bỏ nguyện không đủ 1 năm thì hưởng trọn mức ngay số tiền đang đóng, buổi tối đa bởi 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

- buổi tối thiểu 3 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nếu như tham gia cả BHXH bắt buộc và BHXH từ nguyện.

Nếu người tham gia BHXH từ bỏ nguyện sẽ hưởng lương hưu mà không may qua đời thì thân nhân thừa hưởng trợ cấp tuất bằng:

- Nếu bị tiêu diệt trong 02 mon đầu hưởng lương hưu thì tính bởi 48 tháng lương hưu sẽ hưởng.

Xem thêm: Chuẩn Bị Mâm Cúng Rằm Tháng 7 Gồm Những Gì ? Mâm Cúng Rằm Tháng 7 Gồm Những Gì

- trường hợp chết vào đầy đủ tháng sau đó, cứ tận hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì nấc trợ cấp sụt giảm 0,5 tháng lương hưu.