Cách Rút Gọn Phân Số

     

Cách giải Rút gọn gàng phân số Toán lớp 5 gồm các dạng bài bác tập có phương pháp giải chi tiết và các bài tập điển hình nổi bật từ cơ phiên bản đến cải thiện giúp học viên biết cách làm Rút gọn gàng phân số Toán lớp 5. Sát bên có là 10 bài tập áp dụng để học sinh ôn luyện dạng Toán 5 này.

Bạn đang xem: Cách rút gọn phân số


Rút gọn gàng phân số Toán lớp 5 và biện pháp giải

I/ Lý thuyết

- Rút gọn phân số là cách làm gửi phân số đã mang đến thành phân số buổi tối giản. Phân số new vẫn bằng phân số sẽ cho.

- Phân số buổi tối giản là phân số bao gồm tử số và chủng loại số không chia hết mang đến số tự nhiên và thoải mái nào khác 1.

- giải pháp rút gọn gàng phân số:

+ Xét coi cả tử số và mẫu số cùng phân tách hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

Xem thêm: Em Ngẩn Ngơ Cứ Ngỡ Đó Chỉ Là Giấc Mơ, Lời Bài Hát Có Chắc Yêu Là Đây

+ phân chia cả tử số và mẫu mã số đến số đó.

+ Cứ có tác dụng như thế cho đến khi nhận ra phân số tối giản.

II/ những dạng bài xích tập

II.1/ Dạng 1: Rút gọn gàng rồi tìm những phân số bằng nhau

1. Phương thức giải

- Đối với dạng toán này, chúng ta cần rút gọn phân số đã mang đến theo công việc trên rồi triển khai so sánh những phân số buổi tối giản. Nếu những phân số về tối giản đều bằng nhau thì những phân số sẽ cho bởi nhau.

Xem thêm: Câu Đố: Có Đầu Mà Chẳng Có Đuôi /Có Một Khúc Giữa Cứng Ruôi Lại Mềm, Là Cái Gì?

2. Lấy ví dụ như minh họa

Bài 1:

Trong các phân số bên dưới đây, phân số như thế nào bằng23

*

Lời giải:

Hình a:3040=34

Hình b:2540=25:540:5=58

Bài 7:Rút gọn các phân số sau thành phân số buổi tối giản

a.−270450b.11−143c.3212d.−26−156

Lời giải:

Để rút gọn gàng một phân số thành phân số buổi tối giản, ta phân chia cả tử và mẫu của một phân số cho mong chung lớn số 1 của chúng

a.−270450=−270:90450:90=−35b.11−143=11:(−11)143:(−11)=−113c.3212=32:412:4=83d.−26−156=−26:(−26)−156:(−26)=16

Bài 8:Một tủ sách bao gồm 1400 cuốn , trong các đó tất cả 600 cuốn sách toán học, 360 cuốn sách văn học, 108 cuốn sách nước ngoài ngữ, 35 cuốn sách tin học, còn lại là truyện tranh. Hỏi mỗi một số loại sách bên trên chiếm bao nhiêu phần của tổng thể sách ?

Lời giải:

Số sách toán học chỉ chiếm 600/1400 = 3/7 (tổng số sách)

Số sách văn học chiếm 360/1400 = 9/35 (tổng số sách)

Số sách nước ngoài ngữ chiếm phần 108/1400 = 27/350 (tổng số sách)

Số sách tin học chỉ chiếm 35/1400 = 1/40 (tổng số sách)

Số cuốn chuyện tranh là 1400 - (600 + 360 + 108 + 35) = 297 cuốn

Số sách truyện tranh chỉ chiếm 297/1400 (tổng số sách)

Bài 9:Rút gọn

a.4.79.32b.3.2114.15c.2.5.1326.35d.9.6−9.318e.17.5−173−20f.49+7.4949

Lời giải:

a.4.79.32=4.79.4.8=79.8=772b.3.2114.15=3.3.77.5.2.3=32.5=310c.2.5.1326.35=2.5.1313.2.5.7=17d.9.6−9.318=9.(6−3)9.2=6−32=32e.17.5−173−20=17.(5−1)−17=5−1−1=−4f.49+7.4949=49.(1+7)49=1+7=8

Bài 10:Viết các số đo thời gian tiếp sau đây với đơn vị chức năng là tiếng (chú ý rút gọn gàng nếu tất cả thể):

30 phút

25 phút

100 phút

Lời giải:

30 phút = 30/60 giờ = 1/2 giờ

25 phút = 25/60 giờ đồng hồ = 5/12 giờ

100 phút = 100/60 giờ = 5/3 giờ

Bài 11:Đổi ra m2 (viết bên dưới dạng phân số buổi tối giản):

45 dm2

300 cm2

57500 mm2

Lời giải:

45 dm2= 45/100 m2= 9/20 m2

300 cm2= 300/10000 m2= 3/100 m2

57500 mm2= 57500/1000000 m2= 23/400 m2

Bài 12:Bạn Lan thường ngủ 9 giờ mỗi ngày. Hỏi thời hạn bạn Lan thức chiếm từng nào phần của ngày?

Lời giải:

Thời gian bạn Lan thức vào một ngày là: 24 – 9 =15 giờ

Thời gian bạn Lan thức chiếm: 15/24 = 5/8 ngày

Bài 13:Một bể nước có dung tích 5000 lít. Bạn ta đang bơm 3500 lít nước vào bề. Hỏi lượng nước bắt buộc bơm tiếp mang lại đầy bể bằng mấy phần dung dịch của bể?

Lời giải:

Số lít nước đề nghị bơm thêm cho đầy bể là: 5000 – 3500 = 1500 lít

Lượng nước nên bơm thêm chiếm 1500/5000 = 3/10 bể


2. Bài bác tập vận dụng

Bài 1: Rút gọn những phân số sau:1215;4575;22143

Bài 2: trong số phân số sau, phân số như thế nào là phân số về tối giản? bởi sao?

15; 4647; 369; 1833; 101103

Bài 3: trong các phân số dưới đây phân số nào bằng phân số 45?

1620;  2030;  1215;  918;  3645

Bài 4:Tìm phân số bằng nhau trong những phân số sau?

2436;567;162;4925;899

Bài 5:Rút gọn các phân số chưa về tối giản trong những phân số sau:

76;6336;3627;106101;1513

Bài 6: Tìm các cặp phân số không bằng phân số còn lại:

530; 16; 424; 1060;212;318;53

Bài 7:Điền số thích hợp vào chỗ trống

a)816=...2 b)56=30...

Bài 8:

Điền số thích hợp vào vị trí trống

a)5075=10...=...3

b)35=...10=9...=...20

Bài 9: Rút gọn các phân số sau:

a)6 x 7 x 5x 97 x 8 x 9 x 5

b)1 x 2 x3 x 4 x 55 x 4 x 3 x 2 x 1

Bài 10: Rút gọn các phân số sau:

a)24x49x657x8x13x9

b)88x12x34x58x11x17x30

Bài 11:Tìm toàn bộ các phân số bằng phân số 21/28 và gồm mẫu là số tự nhiên bé dại hơn 19

Bài 12:Bạn Minh vẫn tìm ra một giải pháp "rút gọn" phân số rất đơn giản. Này nhé:

*

Em hãy đánh giá xem các hiệu quả tìm được gồm đúng không?

Em rất có thể áp dụng "phương pháp" này để rút gọn những phân số bao gồm dạng ab/bc hay không?

Bài 13:Cộng cả tử và mẫu mã của phân số 23/40 với cùng một số trong những tự nhiên n rồi rút gọn, ta được phân số 3 phần tư . Kiếm tìm số nn số: