Candidate key là gì

     

Mô hình database quan hệ lần đầu tiên được E.F.Codd với tiếp sau đó được công ty IBM ra mắt vào năm 1970. Ngày nay, phần lớn những tổ chức triển khai đã dùng CSDL quan liêu hệ nhằm quản trị dữ liệu trong đơn vị mình.

Bạn đang xem: Candidate key là gì

Bài Viết: Candidate key là gì

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Cấu trúc dữ liệu: dữ liệu được tổ chức dưới dạng quan hệ giới tính hay có cách gọi khác là bảng.

Thao tác dữ liệu: sử dụng những phép toán to gan (bằng ngôn ngữ SQL).

Những yếu tắc cơ phiên bản của bài bản


Một số khái niệm của bài bản quan hệ

Mô hình quan hệ nam nữ là phương thức thức biểu diễn dữ liệu dưới dạng đều quan hệ (những bảng). Một quan hệ là một bảng dữ liệu 2 chiều (cột và dòng), biểu thị một thực thể. Từng cột khớp ứng với một thuộc tí;nh của thực thể. Mỗi dòng chứa phần nhiều giá trị dữ liệu của một đối tượng người sử dụng người tiêu dùng ví dụ thuộc thực thể

Một số tư tưởng cơ bản

Lược vật quan hệ: R(A1,…,An), trong số đó R là tên quan hệ, Ai là phần đông thuộc tí;nh, mỗi Ai có miền giá chỉ trị tương xứng dom(Ai).

Lược đồ dùng quan hệ được sử dụng để mô tả một quan liêu hệ, nói cả: Tên quan lại hệ, rất nhiều thuộc tí;nh và bậc của quan hệ (số lượng mọi thuộc tí;nh)

Quan hệ

Một dục tình r của R(A1,…,An), ký kết hiệu r(R) là một tập hòa hợp n-bộ r= t1, …, tm Trong đó:

Mỗi ti =, vi ∈ dom(Ai).

r(R) ⊆ dom(A1) x …. X dom(An)

r = (vi1,vi2,…,vin) / i=1,…,m

v11 v12 V1n

v21 v22 v2n

……

vm1 vm2 vmn

A1 A2 Am

Ta có Ai là phần lớn thuộc tí;nh với miền quý hiếm của Ailà:

D1=dom(A1), D2=dom(A2),…., Dn=dom(An).

các tập (D1,D2,…,Dn) là tập mọi miền trị của R n được hotline là bậc của quan hệ nam nữ r. M được gọi là lực lượng của r. Quan hệ nam nữ bậc một là quan tiền hệ độc nhất nguyên, bậc 2 là dục tình nhị nguyên, bậc n là quan hệ giới tính n nguyên.>

Quan hệ EMPLOYEE bên trên tập phần đa thuộc tí;nh R=SSN, Name, BDate, Address, Salary là một trong những quan hệ 5 ngôi.

Quan hệ EMPLOYEE 001
SSNNameBDateAddressSalary
Đỗ Hoàng Minh1960Hà nội425t1
002Đỗ Như Mai1970Hải Phòng390t2
003Đặng Hoàng Nam1973Hà nội200t3

t1(001, ‘Đỗ Hoàng Minh’, 1960, ‘Hà nội’ , 425) = t1(R) là một trong bộ của quan hệ tình dục EMPLOYEE

Những tí;nh hóa học của một quan hệ

giá trị chuyển vào cột là riêng lẻ Những giá trị trong cùng một cột đề xuất thuộc và một miền quý giá (cùng kiểu) đồ vật tự cái cột tuỳ ý.

Những ràng buộc toàn vẹn trên quan hệ

Ràng buộc là đầy đủ quy tắc được áp ném lên trên dữ liệu đảm bảo an toàn tí;nh tin cậyđộ chí;nh xáccủa dữ liệu. Những công cụ toàn vẹn có thiết kế để giữ cho dữ liệu tương xứng và đúng đắn.

Có 4 phong cách ràng buộc chí;nh: buộc ràng miền giá trị (Domain Constraints), ràng buộc khoá (Key Constraints), ràng buộc thực thể (Entity Integrity Constraints), với Ràng buộc toàn diện tham chiếu (Referential Integrity Constraints).


Ràng buộc miền giá trị

Là một hợp phần đa kiểu dữ liệu và những giá trị số lượng giới hạn mà ở trong tí;nh hoàn toàn có thể nhận được. Thông thường việc xác định miền giá trị của không ít thuộc tí;nh đề cập cả một vài những yêu cầu sau: Tên thuộc tí;nh, đẳng cấp dữ liệu, Độ dài dữ liệu, khuôn dạng của dữ liệu, đều giá trị số lượng giới hạn được phép, ý nghĩa, tất cả duy độc nhất vô nhị hay không, đã có được phép giá trị rỗng xuất xắc không.

Ràng buộc khoá

Khóa chí;nh (Primary Key)

Khóa chí;nh là 1 (hoặc một tập) đầy đủ thuộc tí;nh vào vai trò là mối cung cấp của một nhờ vào hàm mà lại đí;ch theo thứ tự là phần đa thuộc tí;nh còn lại.

R=SSN, Name, BDate, Address, Salary

SSN→ Name, BDate, Address, Salary

(Nguồn)→ (Đí;ch)

Ta thấy, tự SSN ta hoàn toàn có thể suy ra toàn cục những nằm trong tí;nh ứng. Vậy SSN được hotline là khóa chí;nh.

Một số lưu ý khi chọn khóa

Khóa không nên là tập đúng theo của vô số thuộc tí;nh. Trong trường thích hợp khóa có rất nhiều thuộc tí;nh, hoàn toàn có thể thêm một thuộc tí;nh “nhân tạo” cố kỉnh chúng làm khóa chí;nh mang đến quan hệ. Nếu như khóa chí;nh được cấu thành từ một vài thuộc tí;nh, thì các thành phần đề nghị tránh thực hiện thuộc tí;nh có giá trị thay đổi theo thời gian: như thương hiệu địa danh, phân loại.

Khóa dự tuyển chọn (Candidate Key)

Trong tập hợp phần lớn thuộc tí;nh của một bảng, bao gồm thể có khá nhiều thuộc tí;nh hoàn toàn có thể dùng được làm khóa chí;nh. đông đảo thuộc tí;nh đó được gọi là khóa dự tuyển.

Khóa dự tuyển chọn cần thỏa mãn nhu cầu 2 tí;nh hóa học sau:

xác định duy nhất. Ko dư thừa: khi xóa đi bất kỳ một nằm trong tí;nh như thế nào của khóa đều hủy diệt tí;nh xác định duy nhất của khóa.

Khóa nước ngoài (Foreign Key)

Trong các trường hợp, khóa chí;nh của một bảng được đưa sang có tác dụng thuộc tí;nh mặt bảng khác, nằm trong tí;nh đó hotline là khóa ngoại. Khóa ngoại nhập vai trò thể hiện links giữa 2 bảng.

Khóa phụ (Second Key)

Đóng vai trò khi ta muốn bố trí lại tài liệu trong bảng.

Ta có bảng SINHVIEN (MaSV, Hoten, GioiTinh, Diem).

Muốn thu xếp lại danh sách sinhviên theo đồ vật tự a, b, c.. Của họ tên. Lúc ấy thuộc tí;nh Hoten được hotline là khóa phụ.

Ràng buộc thực thể

Mỗi một lược vật quan hệ R, bọn họ phải xác định khoá chí;nh của nó. Khoá chí;nh trong lược đồ quan hệ được gạch ốp chân ở phí;a bên dưới của nằm trong tí;nh.

Sau đây là danh sách rất nhiều lược vật dụng quan hệ trong cơ sở tài liệu COMPANY sau khi khẳng định ràng buộc thực thể


*

*

Một thể hiện của cơ sở dữ liệu COMPANY buộc ràng khoá và ràng buộc thực thể được khẳng định cho từng quan lại hệ.

Ràng buộc toàn diện tham chiếu

Một bộ giá trị vào một quan hệ tình dục tham chiếu tới một cỗ giá trị đang tồn trên trong một quan hệ giới tính khác.

Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu phải khẳng định trên 2 quan liêu hệ: quan hệ tình dục tham chiếu (referencing relation) và quan hệ được tham chiếu (referenced relation).


*

Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu còn được gọi là ràng buộc khoá ngoại.

Thuộc tí;nh DNo của dục tình EMPLOYEE tham chiếu tới trực thuộc tí;nh DNumber của quan hệ giới tính DEPARTMENT.


*

phần lớn ràng buộc tham chiếu vào cơ sở tài liệu COMPANY

Những phép toán trên csdl quan hệ

Phép toán update

Phép chèn (INSERT): Là phép bổ xung thêm một cỗ vào quan hệ giới tính r mang đến trước.


+ Biểu diễn: INSERT(r; A1=d1,A2=d2,…,An=dn) với Ailà ở trong tí;nh, di ở trong dom(Ai), i=1,..,n.

Nếu sản phẩm công nghệ tự đông đảo trường là núm định, rất có thể biểu diễn phép chèn bên dưới dạng không tường minh INSERT(r; d1,d2,…, dn).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Khôi Phục Cuộc Trò Chuyện Bí Mật Trên Messenger Và Instagram

Chèn thêm một bộ t4=(‘004’, ‘Hoàng Thanh Vân’,1969, ‘Hà nội’, 235) vào quan hệ nam nữ EMPLOYEE(SSN, Name, BDate, Address, Salary) ta hoàn toàn có thể viết:

INSERT(EMPLOYEE; SSN= ‘004’, Name= ‘Hoàng Thanh Vân’, BDate=1969, Address= ‘Hà nội’, Salary=235).

kết quả của phép chèn hoàn toàn có thể gây ra một trong những sai sót là

– Bộ new được thêm không tương xứng với lược đồ vật quan hệ mang lại trước

– một trong những giá trị của một vài thuộc tí;nh nơi trưng bày ngoài miền cực hiếm của ở trong tí;nh đó.

– cực hiếm khoá của cục mới rất có thể là giá trị đã có khá nhiều trong quan liêu hệ sẽ lưu trữ.

Phép sa thải (DEL): Là phép xoá một bộ thoát ra khỏi một quan liêu hệ đến trước.

– màn trình diễn : DEL(r; A1=d1,A2=d2,…,An=dn) giỏi DEL((r, d1,d2,…, dn).

Nếu K=(E1,E2,…,Em) là khoá thì có thể viết DEL(r; E1=e1,E2=e2,…,Em=em)

+ Để xoá cỗ t1 thoát khỏi quan hệ r:

DEL(EMPLOYEE; SSN= ‘004’, Name= ‘Hoàng Thanh Vân’, BDate=1969, Address= ‘Hà nội’, Salary=235).

+ Cần loại bỏ một nhân viên trong quan hệ nam nữ EMPLOYEE mà lại biết SSN chính là ‘004’ thì chỉ cần viết: DEL(EMPLOYEE; SSN= ‘004’)

Phép update (UPDATE): Là phép tí;nh dùng để làm sửa đổi một số giá trị nào đó tại một số thuộc tí;nh.

+ màn biểu diễn :

UPD (r; A1=d1,A2=d2,…,An=dn; B1=b1,B2=b2,…,Bk=bk)

Với B1,B2,…,Bk là tập phần đa thuộc tí;nh cơ mà tại đó rất nhiều giá trị của cục cần gắng đổi. B1,B2,…,Bk ứng cùng với tập nằm trong tí;nh A1,A2,…,An

Hay UPD(r; E1=e1,E2=e2,…,Em=e; B1=b1,B2=b2,…,Bk=bk) cùng với K=(E1,E2,…,Em) là khoá.

Để sửa chữa thay thế đổi tên nhân viên có SSN= ‘003’ trong quan hệ nam nữ EMPLOYEE thành Nguyễn Thanh Mai ta rất có thể viết :

CH (EMPLOYEE; SSN= ‘03’; Name= ‘Nguyễn Thanh Mai’)

Phép toán đại số quan hệ

Đại số quan liêu hệ gồm một tập đều phép toán tác động trên hầu như quan hệ với cho tác dụng là một quan tiền hệ.

Có 8 phép toán được chia thành 2 nhóm : Nhóm hồ hết phép toán tập vừa lòng (hợp, giao, trừ, tí;ch đề những), nhóm đầy đủ phép toán quan hệ giới tính ( chọn, chiếu, kết nối, chia).

Định nghĩa : Hai quan hệ nam nữ r với s được gọi là khả đúng theo nếu chúng được xác định trên cùng một tập phần lớn miền quý giá (Có nghĩa là bọn chúng được xác đinh trên và một tập phần đa thuộc tinh).

Phép hợp

– Phép đúng theo của hai tình dục khả phù hợp r U s = t / t ở trong r hoặc t thuộc s


*

Phép phù hợp

– Phép vừa lòng của hai quan hệ tình dục là phép gộp những cỗ của nhì bảng của một quan hệ giới tính thành một bảng và bỏ đi những bộ trùng.


Minh họa tài liệu phép vừa lòng 2 quan hệ

Phép giao

– Phép giao của hai quan hệ tình dục khả phù hợp r ∩ s =t / t thuộc r cùng t nằm trong s


Phép giao

– Phép giao của hai quan hệ là lôi ra những cỗ cùng xuất hiện thêm ở cả nhì bảng của một quan lại hệ.

EMPLOYEE1 ∩ EMPLOYEE2 = 002, Thiện, P002

Phép trừ

– Phép trừ của hai dục tình khả vừa lòng r – s = t / t trực thuộc r với t không thuộc s


Phép trừ

– Phép trừ của hai quan hệ A cùng B là lấy các bộ có trong bảng A mà không có trong bảng B.

EMPLOYEE1 – EMPLOYEE2 = 001, Hoàng, P001

EMPLOYEE2 – EMPLOYEE1


EMPLOYEE2 – EMPLOYEE1

Phép tí;ch đề những 

– cho quan hệ r(R), R=A1,A2,…,An và quan hệ s(U), U=B1,B2,…,Bm

– Tí;ch đề những :

r x s =t=(a1,a2,…,an, b1,b2,…,bm) /a1,a2,…,an Єr với b1,b2,…,bmЄs


Phép tí;ch đề rất nhiều là phép toán đắt nhất một trong những phép toán của đại số quan liêu hệ.

Phép chọn (cắt ngang) – một ngôi

– Là phép toán thanh lọc ra một tập nhỏ những bộ của tình dục đã cho theo biểu thức chọn F.

– Biểu thức chọn F là 1 trong tổ hợp xúc tích những toán hạng, mỗi toán hạng là một trong phép so sánh đơn giản và dễ dàng giữa hai thuộc tí;nh hoặc thân một trực thuộc tí;nh với một cực hiếm hằng.

– Phép toán logic: AND (và), OR (hoặc), NOT (phủ định).

– Phép toán đối chiếu : , =, >=,

– Phép chọn trên tình dục r với biểu thức chọn F

σF(r) = t thuộc r / F(t) đúng


Ví; dụ Phép chọn (cắt ngang) – một ngôi

Bậc r = bậc r”; lực lượng của r >= lực lượng của r”

-Phép lựa chọn trên quan hệ tình dục là mang ra những mẫu của bảng quan liêu hệ hợp ý một trường vừa lòng nào kia trên tập đều cột nằm trong tí;nh.

Chọn trên quan hệ tình dục EMPLOYEE3 những nhân viên cấp dưới thuộc phòng có DNo=P001


quan hệ nam nữ Employee

Phép chiếu (cắt dọc ) – 1 ngôi

– Là phép toán đào thải đi một số thuộc tí;nh và chỉ còn giữ lại một vài thuộc tí;nh được chỉ ra của một quan liêu hệ.

– mang đến quan hệ r(R), X là tập con của tập ở trong tí;nh R. Phép chiếu của quan hệ giới tính r bên trên X : ΠX(r) = t/ thuộc r; t là cỗ t mang trên tập trực thuộc tí;nh X.


Phép chiếu (cắt dọc ) – 1 ngôi

– Bậc của r > bậc của k. Lực lượng của r > lực lượng của k

– Phép chiếu trên dục tình là lấy một trong những cột (thuộc tí;nh) nào đó của bảng quan liêu hệ.

Xem thêm: ღ Yêu Một Người Không Dễ Quên Được Đâu ღ, Hồ Quang Hiếu


Lấy list mã NV của quan hệ tình dục NHANVIEN

Phép kết nối – 2 ngôi

a.Phép kết nối

– mang lại hai quan hệ tình dục r(R), R=A1,A2,…,An và quan hệ s(U), U=B1,B2,…,Bm.

– Phép xếp cạnh nhau: mang đến hai cỗ d = (d1,d2,…,dn) cùng e = (e1,e2,…,em) phép xếp cạnh nhau của d và e là : (d^e) = (d1,d2,…,dn, e1,e2,…,em)

– Phép kết nối giữa quan hệ nam nữ r có thuộc tí;nh A cùng quan hệ s có thuộc tí;nh B với một phép so sánh θ là :

r >


Lực lượng của phép liên kết Để phép kết nối có nghĩa, miền trị dom(A) phải so sánh đ trường hợp phép đối chiếu θ là “=” thì phép kết nối gọi là kết nối bằng.

b. Phép kết nối tự nhiên

Phép toán liên kết bằng trên số đông thuộc tí;nh cùng tên của hai quan hệ giới tính và sau khoản thời gian kết nối thì cắt bỏ đi một ở trong tí;nh cùng tên bởi phép chiếu của đại số dục tình được gọi là phép kết nối thoải mái và tự nhiên ký hiệu *.


Minh họa tài liệu phép kết nối tự nhiên và thoải mái 2 quan hệ

Phép chia

– mang đến r là một trong những quan hệ n- ngôi, s là tình dục m- ngôi (n>m, s không giống rỗng). Phép phân chia quan hệ r cho quan hệ s là tập tất cả những n-m bộ t làm thế nào để cho với mọi bộ u trực thuộc s thì cỗ (t^u) nằm trong r : r ÷ s = t / với đa số u trực thuộc s thì (t^u) thuộc r


Bài Viết: Candidate Key Là Gì – Chương 4 quy mô Dữ Lịêu quan liêu Hệ

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://phauthuatcatmimat.com Candidate Key Là Gì – Chương 4 quy mô Dữ Lịêu quan liêu Hệ