Capture là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

capture
*

capture /"kæptʃə/ danh từ sự bắt giữ, sự bị bắt sự đoạt được, sự giành được người bị bắt, thiết bị bị bắt ngoại cồn từ bắt giữ, bắt giành được, rước được, chiếm phần được, giành được, thu hútto capture the attention of...

Bạn đang xem: Capture là gì

: quyến rũ được sự chăm chú của...
bắtGiải mê say VN: xào luộc toàn bộ hay một phần hình hình ảnh trên screen và đổi mới chúng thành dạng thức tệp bối cảnh để chèn vào một tài liệu hoặc cất lại trong đĩa. Trong phần mềm mạng NetWare, đấy là một lệnh thường được dùng để làm thành lập sự ghép nối giữa cổng LPT 1 của một trạm công tác với sản phẩm in của mạng. Nếu như khách hàng có máy in riêng sẽ ghép cùng với LPT 1, chúng ta cũng có thể hướng LPT 2 vào máy in của mạng.K-electron capture: bắt electron (lớp) KL capture: sự bắt Kcapture (vs): bắt lạicapture adapter: bộ điều vừa lòng bắtcapture adapter: bộ điều vừa lòng bắt giữcapture area: vùng bắtcapture cross section: máu diện bắtcapture effect: hiệu ứng bắtcapture effect: cảm giác bắt (máy phát)capture effect: cảm giác bắt giữcapture efficiency: năng suất bắtcapture file: tập tin bắt giữcapture key: phím bắt giữcapture key: phím bắtcapture process: quy trình bắtcapture radiation: sự phản xạ bắtcapture rate: tỉ số bắt giữcapture reaction: bội nghịch ứng bắtdata capture: sự bắt dữ liệudata capture: bắt giữ lại dữ liệuelectron capture: sự bắt năng lượng điện tửelectron capture: bắt electronelectron capture detector: đồ vật dò sự bắt điện tửelectron capture transition: sự chuyển bắt electronfree of capture & seizure: miễn bắt giữ với tịch thumaximum capture frame rate: tỷ lệ khung bắt rất đạineutron capture: bắt nơtronneutron capture: sự bắt notronneutron capture: bắt nơtron sinh bức xạneutron radiative capture: bắt nơtron sinh bức xạneutron radiative capture: sự bắt notron bức xạnonproductive capture: bắt ko sinhnonproductive capture: bắt vô íchnuclear capture: bắt do hạt nhânpage capture: sự bắt giữ trangparasitic capture: sự bắt ký sinhradiative capture: sự bắt sinh bức xạradiative capture: sự bắt có bức xạresonance capture: sự bắt cộng hưởng (các nơtron)screen capture: bắt hìnhscreen capture: bắt màn hìnhbắt giữcapture adapter: cỗ điều phù hợp bắt giữcapture effect: hiệu ứng bắt giữcapture file: tập tin bắt giữcapture key: phím bắt giữcapture rate: tỉ số bắt giữdata capture: bắt duy trì dữ liệufree of capture & seizure: miễn bắt giữ cùng tịch thupage capture: sự bắt duy trì trangsự bắtL capture: sự bắt Kdata capture: sự bắt dữ liệuelectron capture: sự bắt điện tửelectron capture detector: đồ vật dò sự bắt năng lượng điện tửneutron capture: sự bắt notronneutron radiative capture: sự bắt notron bức xạpage capture: sự bắt giữ lại trangparasitic capture: sự bắt cam kết sinhradiative capture: sự bắt sinh bức xạradiative capture: sự bắt có bức xạresonance capture: sự bắt cùng hưởng (các nơtron)sự thu thậpthu thậpLĩnh vực: toán & tinbắt giữ lại lạicapture adapter: cỗ thích ứng thu thậpsự bắt giữpage capture: sự bắt giữ lại trangsự thu nạpthu nạpLĩnh vực: điện tử & viễn thôngbắt mục tiêusự từ kíchcapture (vs)chụpcapture (vs)giữ lạicapture areavùng thucapture bufferbộ đệm chụpcapture of ground watersự thu dẫn nước ngầmngười hoặc vật bị bắt giữsự bắt giữ (người, tàu ...)data capturesăn lùng dữ liệudividend capturethâu nắm cổ tứcfree of capture và seizuremiễn bồi thường bắt giữfree of capture và seizure clauseđiều khoản miễn bồi thường bắt giữ lại <"kæpt∫ə> o sự bắt Hiện tượng một nguyên tử hấp thụ một nơtron cùng sau đó bức xạ tia gama. Hiệu ứng này được sử dụng trong log giếng khoan. § capture cross section : tiết diện bắt - Tiết diện bắt hạt nhân là diện tích hiệu dụng thường được đo bằng bac (10ex-24 cm2) mà lại một nơtron phải đi qua để bị bắt bởi một hạt nhân nguyên tử. - Tiết diện bắt vĩ tế bào là tiết diện hiệu dụng bên trên đơn vị thể tích của chất bắn nơtron. § capture gamma rays : tia gama trong sự bắt Năng lượng (photon tia gamma) phân phát ra lúc hạt nhân của một nguyên tử bắt một nơtron nhiệt. § capture unit : đơn vị bắt Số đo của tiết diện bắt vĩ mô bằng 10ex-3 centimet ex-1.

Xem thêm: Cách Nấu Thịt Ngan Nấu Đông Như Thế Nào, Cách Nấu Thịt Đông Ngan Chuẩn Vị Tết Miền Bắc


*

*

*

capture

Từ điển Collocation

capture noun

VERB + CAPTURE avoid, escape, evade The refugees evaded capture by hiding in the forest. | lead lớn This information led khổng lồ the capture of the murderer.

Từ điển WordNet


n.

a process whereby a star or planet holds an object in its gravitational fieldany process in which an atomic or nuclear system acquires an additional particlethe removal of an opponent"s piece from the chess board

v.

Xem thêm: Nursery Là Gì, Nghĩa Của Từ Nursery, Nursery Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

succeed in representing or expressing something intangible

capture the essence of Spring

capture an idea

bring about the capture of an elementary particle or celestial body and causing it enter a new orbit

This nucleus has captured the slow-moving neutrons

The star captured a comet


Microsoft Computer Dictionary

vb. In communications, to lớn transfer received data into a file for archiving or later analysis.

English Synonym & Antonym Dictionary

captures|captured|capturingsyn.: apprehend arrest imprison seizeant.: release