Cho 0,11 Mol Axit Glutamic Và 0,15 Mol Lysin Vào 200 Ml Dung Dịch Hcl 1,5M, Thu Được Dung Dịch X

     

Câu 409352: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 150 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp X. đến 350 ml hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp X. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 0,11 mol axit glutamic và 0,15 mol lysin vào 200 ml dung dịch hcl 1,5m, thu được dung dịch x

61,0.

B. 48,4.

C. 46,2.

Xem thêm: Bài 22: Quy Trình Tổ Chức Bữa Ăn Cho Trẻ Mầm Non, Quy Trình Tổ Chức Bữa Ăn

D. 50,2.


Coi dd X là hỗn hợp chứa Glu; HCl đến phản ứng với NaOH:

Glu + 2NaOH → muối + 2H2O

HCl + NaOH → muối + H2O

Nhận thấy NaOH dư và NaOH khi cô cạn phía trong chất rắn.

Xem thêm: Top 14 Bài Thuyết Minh Về Chiếc Nón Lá Việt Nam Mới Nhất, Thuyết Minh Về Cái Nón Lớp 9

Áp dụng bảo toàn trọng lượng ta có: mGlu + mHCl + mNaOH thuở đầu = mchất rắn + mH2O

→ mchất rắn


Giải bỏ ra tiết:

nHCl = 0,3 mol; nNaOH thuở đầu = 0,7 mol

Coi dd X là hỗn hợp chứa Glu: 0,15 mol; HCl: 0,3 mol đến phản ứng với 0,7 mol NaOH:

Glu + 2NaOH → muối bột + 2H2O

0,15 → 0,3 → 0,3

HCl + NaOH → muối hạt + H2O

0,3 → 0,3 → 0,3

Nhận thấy NaOH dư và NaOH lúc cô cạn phía bên trong chất rắn. Áp dụng bảo toàn cân nặng ta có:

mGlu + mHCl + mNaOH ban đầu = mchất rắn + mH2O

→ 0,15.147 + 0,3.36,5 + 0,7.40 = mchất rắn + 18.(0,3 + 0,3)

→ mchất rắn = 50,2 gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát