Cho 13.44 lít khí clo

     
*

Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) trải qua 2,5 lít hỗn hợp KOH ở100ºC. Sau lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 37,25 gam KCl. Hỗn hợp KOH trên tất cả nồng độ là

A. 0,24M.

B. 0,48M.

C. 0,4M.

D. 0,2M. 


*

*

*


Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH sống 100oC. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Hỗn hợp KOH trên gồm nồng độ là

A.

Bạn đang xem: Cho 13.44 lít khí clo

 0,48M

B. 0,24M

C. 0,4M

D. 0,2M


Đáp án B

nCl2 = 0,6 mol, nKCl = 0,5 mol

Phản ứng với KOH làm việc 100 độ C:

3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

0,6 mol 0,5 mol

Từ PT ⇒ Cl2 dư bắt buộc số mol KOH tính theo số mol KCl

⇒ nKOH = 0,6 mol ⇒ CM(KOH)= 0,24 M


Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) trải qua 2,5 lít hỗn hợp KOH làm việc 100oC. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên bao gồm nồng độ là

A.0,24M.

B. 0,48M.

C. 0,2M.

Xem thêm: Cuộc Đời Còn Nhiều Lắm Những Điều Tốt Đẹp Trong Cuộc Sống Là Những Điều Bình Dị

D. 0,4M.


Cho 13,44 lít khí clo (đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH làm việc 100°C. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 37,25 gam KCl. Hỗn hợp KOH trên gồm nồng độ là:

A. 0,24M

B. 0,48M

C. 0,4M

D. 0,2M


Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít hỗn hợp KOH a M sau bội phản úng thu được m gam muối hạt tính a m


Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ngơi nghỉ 100oC. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, tổng thể lượng KCl sinh ra cho tác dụng với hỗn hợp AgNO3 dư chiếm được 71,75 gam kết tủa. Hỗn hợp KOH trên bao gồm nồng độ là A. 0,48M B. 0,4M C. 0,2M D. 0,24M

Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) trải qua 2,5 lít hỗn hợp KOH sinh hoạt 100oC. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ lượng KCl hiện ra cho tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư thu được 71,75 gam kết tủa. Hỗn hợp KOH trên tất cả nồng độ là

A. 0,48M

B. 0,4M

C. 0,2M

D. 0,24M


Chọn D. NAgCl=nKCl= 0,5 mol

3Cl2 + 6KOH -> 5KCl + KClO3 + 3H2O

nKCl = 0,5 mol

=> nKOH = 0,6 mol

=> centimet KOH = 0,6/2,5 = 0,24 M


Chia m gam hỗn hợp A có Fe, Cu thành 2 phần bởi nhau:

+ Phần 1 công dụng với hỗn hợp HCl dư nhận được 4,48 lít khí làm việc đktc.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Lớn Hơn, Dấu Lớn Hơn Hoặc Bé Hơn Dấu Nhỏ Hơn, Lớn Hơn, Dấu >

+ Phần 2 công dụng với 200 gam dung dịch H2SO4 98%, đun nóng. Sau phản ứng thu được dung dịch B cùng 13,44 lít khí ngơi nghỉ đktc.

1. Tính m=?

2. Tính C% những chất trong dung dịch B


1)

- Xét phần 1:

(n_H_2=dfrac4,4822,4=0,2left(mol ight))

PTHH: sắt + 2HCl --> FeCl2 + H2

0,2 nFe = 0,2 (mol)

- Xét phần 2:

(n_SO_2=dfrac13,4422,4=0,6left(mol ight))

PTHH: 2Fe + 6H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

0,2-->0,6-------->0,1--------->0,3

Cu + 2H2SO4 --> CuSO4 + SO2 + 2H2O

0,3 nCu = 0,3 (mol)

m = 2.(0,2.56 + 0,3.64) = 60,8 (g)

2)

(m_H_2SO_4left(bđ ight)=dfrac200.98100=196left(g ight))

=> (m_H_2SO_4left(sau.pư ight)=196-98left(0,6+0,6 ight)=78,4left(g ight))

mdd sau pư = (dfrac60,82+200-0,6.64=192left(g ight))

(left{eginmatrixC\%_left(Fe_2left(SO_4 ight)_3 ight)=dfrac0,1.400192.100\%=20,83\%\C\%_left(CuSO_4 ight)=dfrac0,3.160192.100\%=25\%\C\%_left(H_2SO_4.dư ight)=dfrac78,4192.100\%=40,83\%endmatrix ight.)


Đúng 3
Bình luận (0)

Cho 0,224 lít khí clo (đktc) tác dụng với a gam natri toàn vẹn ở nhiệt độ thích hợp. Sau phản bội ứng thu được m gam muối. Tính a và m. 


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa họcChương 5. Nhóm Halogen
1
0
GửiHủy

(n_Cl_2=dfrac0,22422,4=0,01mol)

(2Na+Cl_2underrightarrowt^o2NaCl)

0,02 0,01 0,02

(a=m_Na=0,02cdot23=0,46g)

(m_muối=0,02cdot58,5=1,17g)


Đúng 0

Bình luận (0)
Hoà tan a gam sắt vào dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí (ở đktc) cùng dung dịch D. Cô cạn hỗn hợp D chiếm được m gam muối khan. Cho cân nặng muối bên trên vào 100ml hỗn hợp KMnO4 0,25M vào H2SO4, sau bội nghịch ứng trọn vẹn thu V lít khí (ở đktc). Giá trị V là: A. 2,24 B. 0,28 C. 1,4 D. 0,336
Đọc tiếp

Hoà tan a gam fe vào dung dịch HCl chiếm được 2,24 lít khí (ở đktc) với dung dịch D. Cô cạn hỗn hợp D chiếm được m gam muối bột khan. Cho khối lượng muối bên trên vào 100ml hỗn hợp KMnO4 0,25M vào H2SO4, sau bội phản ứng hoàn toàn thu V lít khí (ở đktc). Cực hiếm V là:

A. 2,24

B. 0,28

C. 1,4

D. 0,336


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án B

nFeCl2 = nH2 = 0,1mol; nKMnO4 = 0,025 mol

Fe2+ đã phản ứng trước với KMnO4 / H+, cơ mà thu được khí clo nên Fe2+ đang phản ứng hết, tiếp là Cl-Bảo toàn e: nFe2+ + nCl- (pư) = 5.nMn+7

⇒ nCl- (pư) = 0,025 .5 – 0,1 = 0,025

nFe2+  + nCl- (pư) = 5.nMn7+ ⇒ nCl- (pư) = 0,025 .5 – 0,1 = 0,025 mol

⇒ nCl2 = 0,0125 mol ⇒ VCl2 = 0,28l


Đúng 0

Bình luận (0)
Hoà rã a gam fe vào hỗn hợp HCl thu được 2,24 lít khí (ở đktc) và dung dịch D. Cô cạn hỗn hợp D chiếm được m gam muối hạt khan. Cho cân nặng muối trên vào 100ml hỗn hợp KMnO4 0,25M vào H2SO4, sau bội nghịch ứng hoàn toàn thu V lít khí (ở đktc). Cực hiếm V là A. 2,24 B. 0,28 C. 1,4 D. 0,336 D. 0,336
Đọc tiếp

Hoà tung a gam sắt vào hỗn hợp HCl nhận được 2,24 lít khí (ở đktc) và dung dịch D. Cô cạn hỗn hợp D chiếm được m gam muối hạt khan. Cho trọng lượng muối bên trên vào 100ml hỗn hợp KMnO4 0,25M trong H2SO4, sau phản nghịch ứng hoàn toàn thu V lít khí (ở đktc). Quý hiếm V là

A. 2,24

B. 0,28

C. 1,4

D. 0,336

D. 0,336


Xem chi tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp Án : B

*


Đúng 0

Bình luận (0)