Cho Chất X Tác Dụng Với Một Lượng Vừa Đủ Dung Dịch Naoh

     

Nhỏ thủng thẳng 3V1 ml hỗn hợp Ba(OH)2 (dung dịch X) vào V1 ml dung dịch Al2(SO4)3 (dung dịch Y) thì làm phản ứng vừa đủ với ta chiếm được kết tủa lớn số 1 là m gam. Trường hợp trộn V2 ml dung dịch X ngơi nghỉ trên vào V1 ml hỗn hợp Y thì kết tủa thu được có cân nặng bằng 0,9m gam. So sánh tỉ lệ V2/V1 thấy


Khi cho 3,75 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng hết với hỗn hợp NaOH, trọng lượng muối tạo ra thành là


Khi thủy phân chất béo tripanmitin bằng dung dịch NaOH vừa đủ, làm cho nóng thu được glixerol cùng muối bao gồm công thức là


Cho những chất sau: saccarozo, metyl axetat, triolein, Gly-Ala-Gly. Số chất phản ứng được với Cu(OH)2 trong dung dịch ở nhiệt độ thường là


Cho 28,8 gam một tetrapeptit mạch hở X (được chế tác bởi những amino axit có dạng H2NCxHyCOOH) tác dụng với hỗn hợp KOH (vừa đủ) thu được 49,4 gam muối. Khối lượng phân tử của X là


Thủy phân trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp E có hai peptit mạch hở X với Y bằng dung dịch NaOH, chiếm được 9,02 gam hỗn hợp các muối natri của Gly, Ala, Val. Mặt khác, ví như đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần 7,056 lít O2 (đktc), nhận được 4,32 gam H2O. Quý hiếm của m là


Nung rét 16,8 gam hỗn hợp bao gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với cùng một lượng dư khí O2, mang lại khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 23,2 gam hóa học rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với hóa học rắn X là


Hợp chất X (chứa vòng benzen) và bao gồm tỉ cân nặng mC : mH : mO = 14 : 1 : 8. Đun lạnh 2,76 gam X cùng với 75ml dung dịch KOH 1M (dư 25% so với lượng bắt buộc phản ứng) cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, nhận được a gam hóa học rắn khan. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức dễ dàng nhất. Cực hiếm của a là


Cho các nhận xét sau:

(1) thông số kỹ thuật e của Fe2+ là 3d44s2.

Bạn đang xem: Cho chất x tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch naoh

(2) hỗn hợp CuS với FeS rất có thể tan không còn trong dung dịch HCl.

(3) các thành phần hỗn hợp KNO3 và Cu có thể tan trong dung dịch NaHSO4.

Xem thêm: Tại Sao Nhà Lý Lại Giao Các Chức Vụ, Quan Trọng Cho Những Người Thân Cận Nắm Giữ

(4) hỗn hợp Cu và Cu(NO3)2 có thể tan vào HBr.

(5) cho Fe3O4 chức năng với HI thì thu được thành phầm FeI2, I2 cùng H2O.

Xem thêm: Bài 37: Thành Tựu Chọn Giống Vật Nuôi Ở Việt Nam Hay, Chi Tiết

Số dìm xét sai


*

Trang web share nội dung miễn mức giá dành cho những người Việt.


khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài xích tập

Giải bài tập những môn

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn chi phí

Thông tin luật pháp


Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, vn

vietjackteam
gmail.com

*
*


- người đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền