CHO DẠNG ĐÚNG CỦA TỪ

     

Cách làm bài chia dạng đúng của từ:B1: Đọc câu, xác xác định trí của từ đề xuất điền là nằm tại vị trí đâu?B2: Từ vị trí đó, ta xác định từ buộc phải điền nằm trong dạng từ bỏ nào: danh từ, hay cồn từ, tính từ, trạng từ???B3: kiếm tìm từ và xác minh nghĩa ưa thích hợp.
Bạn đang xem: Cho dạng đúng của từ

*

Cách làm bài chia dạng đúng của từ:B1: Đọc câu, xác định vị trí của từ phải điền là nằm tại vị trí đâu?B2: Từ địa chỉ đó, ta khẳng định từ đề xuất điền trực thuộc dạng từ bỏ nào: danh từ, hay cồn từ, tínhtừ, trạng từ???B3: kiếm tìm từ và xác định nghĩa mê thích hợp.Vd: It’s very ……………. To lớn live in a warm room. (health)  healthy During his …………..the family lived in Cornwall. (child)  childhood. The keys were locked inside the car. ……………, a side window was open. (luck) luckily She looks very ……………… (attact)  attractivelyBổ sung thêm một số từ:quick – quickly - quickness.cheap – cheaply - cheapness.succeed (v) – success (n) – successful (adj) – successfullyact – active – action/ actor/ actressdiffer-difference-different-differently1. The weather this summer is ______.A. Disappointment B. Disappointing C. Disappointed D. DisappointedlySau cồn từ to be “is” phải là một trong những tính từ yêu cầu A (danh từ: sự thất vọng) với D (phó từ:một cách thất vọng) bị loại. Disappointing là khiến ai đó thất vọng (đặc tính sẵn có tácđộng lên đồ dùng khác); disappoited là bị thất vọng (do 1 vật khác tác động vào). Trong câutrên, khí hậu mùa hè khiến cho con người bế tắc (chủ động ảnh hưởng tác động lên người/ thiết bị khác)nên B là lời giải đúng.2. He is a very ______ driver. He rarely causes accidents.A. Carefully B. Careless C. Bad D. CarefulChỗ trống đứng trước danh tự (driver) với sau phó tự (very) nên chắc hẳn rằng phải là tính từ,vì vậy carefully bị loại. Sót lại 3 tính từ careless (bất cẩn), bad (tồi tệ), careful (cẩnthận). Dựa vào ý nghĩa câu sau “Anh ấy thi thoảng khi khiến tai nạn” ta hoàn toàn có thể xác định đáp ánđúng là D.3. Smoking is a great ______ lớn our health. A. Harm B. Harmful C. Harmness D. Harmless Harm (danh từ): sự tổn hại, sự thiệt hại; harmful (tính từ): bao gồm hại, gây hại; harmness –không mãi mãi từ này (lưu ý tự này không giống với danh từ harmfulness); harmless (tính từ): vôhại. Từ nên điền lép vế tính trường đoản cú great đề xuất danh từ harm là hợp lí nhất.1. Vocabulary exercise: 1. She look very ……………… ( happiness) 2. This type of tệp tin will be ……………. Your computer. It can control the virus. (harm) 3. If you work hard, you will eventually ………………… (success) 4. But traveling by public transport is very …………….. As there are long delays. (attract) 5. She is a …………… of theatre programmers. ( collect) 6.

Xem thêm: Văn Nghị Luận Xã Hội Về Gia Đình Hay Và Ý Nghĩa Nhất, Nghị Luận Xã Hội Về Tình Cảm Gia ĐìnhXem thêm: Viết Thư Thăm Hỏi Và Chúc Mừng Năm Mới, Viết Thư Cho Ông Bà Nhân Dịp Năm Mới 2022

She has one of the biggest …………….. In Britain. ( collect) 7. I feel so ……………. I’m going to bed. (sleep) 8. The gas from the chemical factory was extremely …………….. (harm) 9. Every woman nowadays seems to lớn want to thua trận ……………… (weigh) 10. Và when they have lost a few pounds are they really any ……………? (happy) 11. It is really a fact of life that slim woman are the only really ……………. Ones? (attract) 12. It was extremely ……………… of you to leave your library books on the bus. (care) 13. Mary’s beginning to lớn grow out of his jeans. I’d better …………….. Them for him this weekend. (long) 14. There was a lot of ……………… this morning as work began on the new supermarket. (active) 15. 15. Thousands of people turned up for the Pop Festival where the big …………. Was Bob Dylan. ( attract) 16. I spent my …………… in the country. (child) 17. Many people still refuse to believe that smoking is …………… (harm) 18. He is probably the most ……………….. Tennis player of all time. (success) 19. If you are ______________ when you write your composition, you will probably get a good grade. (care) 20. Your new dress makes you more _____________ (beauty) 21. Don’t be afraid of the dog. He’s _____________ (harm) 22. You are grown up but you are still ______________ (child) 23. He likes reading _________________ novels. (history) 24. Clean air provides us a ____________ supply of oxygen. (health) 25. They were ___________ in winning the contract. (success)