Chọn Phát Biểu Đúng Về Công Dụng Của Điện Trở

     

B, C – sai vì: năng lượng điện áp và cường độ cái điện vào mạch chỉ có điện trở trở nên thiên cùng tần số, cùng pha đối với nhau.

D - sai vì: nhiệt độ lượng tỏa ra ở năng lượng điện trở thuần tỉ lệ với bình phương cường độ hiệu dụng qua nó

(Q = I^2Rt = fracI_0^2Rt2)
Bạn đang xem: Chọn phát biểu đúng về công dụng của điện trở

*
*
*
*
*
*
*
*

Một mạch điện xoay chiều tất cả u là điện áp tức tốc ở hai đầu đoạn mạch và i là độ mạnh tức thời qua mạch. Chọn phát biểu đúng:


Đặt vào nhị đầu đoạn mạch chỉ gồm điện trở thuần R một năng lượng điện áp luân phiên chiều bao gồm biểu thức u = U0cos(ωt) V thì cường độ chiếc điện chạy qua điện trở bao gồm biểu thức i = I(sqrt 2 )cos(ωt+ $varphi $i) A, trong đó I cùng $varphi $i được xác minh bởi những hệ thức tương xứng là


Đoạn mạch điện xoay chiều tất cả hai điện trở thuần R1 = 20 Ω cùng R2 = 40 Ω mắc thông suốt với nhau. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp xoay chiều bao gồm biểu thức u = 120(sqrt 2 )cos100πt V. Tóm lại nào sau đó là không đúng ?


Mắc năng lượng điện trở (R = 55Omega )vào mạng năng lượng điện xoay chiều tất cả điện áp (u = 110cos left( 100pi t + pi /2 ight)(V)). Nhiệt lượng toả ra làm việc $R$ trong $10$ phút là:


Một cuộn dây thuần cảm có độ từ bỏ cảm L được mắc vào điện áp chuyển phiên chiều u tất cả tần số f. Lựa chọn phát biểu đúng:


Một mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ đựng cuộn cảm, $i$ là cường độ loại điện ngay thức thì qua mạch và $u$ là điện áp tức thời. Chọn câu đúng:


Cho L là độ trường đoản cú cảm, f là tần số, T là chu kì, (omega ) là tần số góc. Biểu thức tính cảm phòng của cuộn cảm là:


Mạch điện xoay chiều chỉ bao gồm cuộn thuần cảm với độ từ cảm L. Đặt vào nhị đầu cuộn thuần cảm một năng lượng điện áp luân chuyển chiều u = U(sqrt 2 )cos(ωt + (varphi )) V. Cường độ chiếc điện cực đại của mạch được cho vị công thức:


Đặt vào nhì đầu cuộn cảm (L = 1/pi ) H một điện áp luân phiên chiều $220V – 50Hz$. Cảm phòng của cuộn cảm là:


Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm có hệ số tự cảm $L$. Điện áp tức thời và cường độ loại điện tức khắc của mạch là $u$ cùng $i$. Điện áp hiệu dụng với cường độ hiệu dụng là $U, I$. Biểu thức làm sao sau đấy là đúng?


Cho một quãng mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần. Tại thời khắc t1 điện áp và chiếc điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 25 V; 0,3 A. Tại thời điểm t2 điện áp và chiếc điện qua cuộn cảm có giá trị thứu tự là 15 V; 0,5 A. Cảm chống của mạch có giá trị là:


Mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ bao gồm tụ năng lượng điện với điện dung C. Tần số của cái điện trong mạch là f, công thức đúng để tính dung phòng của mạch là


Đặt vào nhì đầu tụ điện (C=dfrac10^ - 4pi )(F) một năng lượng điện áp luân chuyển chiều (u = 141cos(100πt) V). Dung chống của tụ điện có mức giá trị là:
Xem thêm: Các Mẫu Bánh Sinh Nhật Đơn Giản Mà Đẹp Và Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu

Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp u = U0cos(ωt + (varphi )) V. Cường độ chiếc điện hiệu dụng của mạch được cho vì công thức:


Mạch điện xoay chiều chỉ tất cả tụ năng lượng điện với điện dung C. Đặt vào nhị đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt + (varphi )) V. Cường độ loại điện tức thời của mạch bao gồm biểu thức là


Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C = (dfrac10^ - 4pi )(F). Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều tất cả tần số $50 Hz$ vào nhị đầu đoạn mạch. Tại thời gian mà điện áp nhị đầu mạch có mức giá trị 100 (sqrt 10 ) V thì cường độ chiếc điện vào mạch là (sqrt 2 A). Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có mức giá trị là:


Cho đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ bao gồm tụ điện với điện dung C. Tại thời gian t1 năng lượng điện áp và dòng điện qua tụ điện có giá trị thứu tự là 40 V; 1 A. Tại thời điểm t2 năng lượng điện áp và loại điện qua tụ điện có mức giá trị theo lần lượt là 50 V ; 0,6 A. Dung chống của mạch có mức giá trị là


Đặt vào hai đầu cuộn cảm gồm điện trở thuần một năng lượng điện áp luân chuyển chiều (u = 120cos 100pi tleft( V ight)). Biểu thức của cường độ loại điện trong đoạn mạch là (i = 3cos left( 100pi t - fracpi 6 ight) m A). Độ tự cảm L của cuộn dây gân nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?


Một học sinh mắc mạch điện như hình vẽ. Đặt vào A với B điện áp luân chuyển chiều

(u = Usqrt 2 cos left( 100pi t ight))

(U ko đổi). Khi nối E, F với cùng một ampe kế thì số chỉ của ampe kế là 3,8A. Lúc nối E, F với cùng một vôn kế thì số chỉ của vôn kế là 11,95V. Coi như nhị cuộn dây thuần cảm và có hệ số tự cảm bởi nhau. Độ trường đoản cú cảm cảu mỗi cuộn dây gần nhấu với mức giá trị nào sau đây?

*


Đặt vào hai đầu cuộn thuần cảm với độ trường đoản cú cảm (L = frac1pi H) một hiệu điện nuốm xoay chiều (u = U_0.cos 100pi tleft( V ight).)Tại thời điểm t1có (u_1 = 200V,i_1; = 2A); tại thời điểm t2có (u_2 = 200sqrt 2 V,i_2 = 0). Biểu thức của hiệu điện ráng và cái điện trong mạch là


Đặt năng lượng điện áp xoay chiều (u = U_0cos left( 100pi t-dfracpi 3 ight)V)vào nhị đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm (L = dfrac12pi H). Ở thời khắc điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là (100sqrt 2 m V)thì cường độ loại điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của cường độ cái điện qua cuộn cảm là


Một mạch giao động LC lí tưởng tất cả cuộn cảm thuần tất cả độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C chũm đổi. Lúc C = C1 thì tần số giao động riêng của mạch là 6MHz cùng khi C = C2 thì tần số xê dịch riêng của mạch là 8MHz. Trường hợp C = 2C1 + 3C2 thì tần số xấp xỉ riêng của mạch là


Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều có (u = 120sqrt 2 cos 100pi t,V) vào nhì đầu một mạch điện có một năng lượng điện trở R nối liền với một đèn điện 100 V – 100 W. ước ao đèn sáng bình thường thì R có mức giá trị là bao nhiêu?


Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có giá trị cực lớn là (220sqrt 2 V) vào nhì đầu một tụ năng lượng điện thì cường độ loại điện vào cuộn cảm bao gồm biểu thức (i = 5.cos 100pi t,,left( A ight)). Tại thời khắc điện áp tất cả 220V cùng đang tăng thì cường độ cái điện là:


đến cường độ cái điện tức thời của đoạn mạch xoay chiều là (i = 5cos left( 120pi t - dfracpi 3 ight)A). Khi đó


Đặt năng lượng điện áp (u = U_0cos left( omega t + dfracpi 3 ight)) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm (L) thì cường độ mẫu điện qua cuộn cảm là
Xem thêm: Cách Cắt Video Livestream Trên Facebook Bằng Điện Thoại, Cách Cắt Video Trực Tuyến Trên Điện Thoại

Điện áp (u = 200co msleft( 100pi t + fracpi 2 ight)left( V ight)) có giá trị hiệu dụng bằng


Một học viên xác định năng lượng điện dung của tụ điện bằng phương pháp đặt năng lượng điện áp (u = U_0.cosomega t) (U0 không đổi, (omega = 314rad/s)) vào hai đầu một quãng mạch có tụ điện tất cả điện dung C mắc nối liền với phát triển thành trở R. Biết (dfrac1U^2 = dfrac2U_0^2 + dfrac2U_0^2omega ^2C^2.dfrac1R^2); trong những số đó điện áp U thân hai đầu R được đo bằng đồng hồ thời trang đo điện đa chức năng hiện số. Dựa vào công dụng thực nghiệm đo được bên trên hình vẽ, học sinh này tính giá tốt trị của C là: