Chrome Canary Là Gì

     

Có thể bạn là bạn rất liên tục sử dụng Internet, nhưng có lẽ rất nhiều bạn ở đây vẫn không biết về sự trường tồn của một trình coi ngó phiên bạn dạng thử nghiệm có tên là Google Chrome Canary. Nó được xem là như là một phiên bạn dạng dùng trước của trình trông nom Chrome. Nó giống như kiểu phiên bản Windows Insider vậy