CONFIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
confide
*
confidengoại cồn từ (to confide something to somebody) nói (một túng bấn mật) mang đến ai nghe to lớn confide a secret khổng lồ somebody dành riêng điều kín đáo với ai she confided her troubles to lớn a friend cô ta phân trần những chuyện rắc rối của mình cho bạn nghe he confided to me that he had applied for another job anh ta nói riêng cho tôi hiểu được anh ta vẫn nộp đối kháng xin một vấn đề làm không giống (to confide somebody / something to somebody / something) phó thác, giao phó to confide a task lớn somebody giao phó một công việc cho ai can I confide my children lớn your care? tôi có thể giao con tôi đến anh để mắt được hay không? khổng lồ confide in somebody đủ tin ai để rất có thể kể cho tất cả những người đó nghe một điều túng bấn mật; giãi bày tâm sự với ai there"s no one here I can confide in ở đây không có bất kì ai để tôi phân trần tâm sự tin cậy
*
/kən"faid/ ngoại đụng từ (cong to) nói riêng; tỏ bày tâm sự to lớn confide a secret to somebody nói riêng điều kín đáo với ai phó thác, phó thác to lớn confide a task lớn somebody giao phó một công việc cho ai
*