Công thức tính khối lượng mol trung bình

     

Đối với vô cơ thường chỉ thực hiện 2 phương pháp: trọng lượng mol vừa đủ (M) và hóa trị trung bình.

Bạn đang xem: Công thức tính khối lượng mol trung bình

1. Phương pháp khối lượng mol mức độ vừa phải (M):

* Khái niệm:

Khối lượng mol mức độ vừa phải (KLMTB) của các thành phần hỗn hợp là khối lượng của một mol các thành phần hỗn hợp đó.

Công thức tính KLMTB:

$overline M = fracm_hhn_hh = fracM_1n_1 + M_2n_2 + ... + M_in_in_1 + n_2 + ... + n_ileft( 1 ight)$

Trong đó :

$m_hh$ là tổng số gam của hỗn hợp.

$n_hh$là toàn bô mol của lếu láo hợp.

$M_1,M_2,M_i$ là khối lượng mol của các chất trong lếu láo hợp.

$n_1,n_2,...n_i$ là số mol tương ứng của những chất.

Xem thêm: Viết Bài Tập Làm Văn Số 5 Lớp 7 Đề 1, Mẫu Bài Viết Số 5 Lớp 7 Đầy Đủ 5 Đề

* Đối với hóa học khí bởi vì thể tích tỉ lệ thành phần với số mol bắt buộc (1) được viết lại:

$overline M = fracM_1V_1 + M_2V_2 + ... + M_iV_iV_1 + V_2 + ... + V_ileft( 2 ight)$

* Với:$V_1,V_2,...V_i$ thứu tự là thể tích những chất khí tương ứng.

Từ (1) với (2) suy ra: $overline M = M_1x_1 + M_2x_2 + ... + M_ix_ileft( 3 ight)$

Với là nguyên tố % số mol hoặc thể tích (nếu tất cả hổn hợp khí) tương ứng của những chất cùng được lấy theo số thập phân ( tức thị 100% ứng cùng với X = 1).

Chú ý: Nếu hỗn hợp chỉ tất cả hai chất có cân nặng mol tương xứng $M_1$ với $M_2$ thì các công thức (1), (2), (3) được viết bên dưới dạng:

(1) suy ra

$overline M = fracM_1n_1 + M_2left( n - n_i ight)n$

(2) suy ra

$overline M = fracM_1V_1 + M_2left( V - V_i ight)V$

(3) suy ra

$overline M = M_1x + M_2left( 1 - x ight)$

Trong đó $n_1,V_1,x$là số mol, thể tích, nguyên tố % về số mol hoặc thể tích (hỗn hợp khí) của hóa học thứ $M_1$.

c. Tính chất:

- $overline M $không phải là hằng số mà có giá trị phụ thuộc vào vào yếu tố về lượng các chất trong lếu hợp.

- $overline M $luôn phía bên trong khoảng khối lượng mol phân tử của chất bé dại nhất và phệ nhất.

Xem thêm: Lá Cây Có Màu Xanh Lục Vì Sao Lá Cây Có Màu Xanh Lục ? Tại Sao Lá Cây Có Màu Xanh

$M_min

- các thành phần hỗn hợp hai hóa học A, B tất cả có nguyên tố tính theo số mol tương xứng là a%,b% thì:

*

2. Vận dụng trong giải toán:

Trong vô cơ, thường gặp mặt các dạng toán xác định trọng lượng nguyên tử của 2 sắt kẽm kim loại thuộc thuộc phân nhóm chính và ở 2 chu kỳ tiếp nối nhau; xác minh thành phần hỗn hợp muối cùng 1 cation hoặc thuộc 1 anion; khẳng định % số lượng mỗi đồng vị 1 nguyên tố; % thể tích các khí trong lếu hợp.

* Chú ý: Ngoài phương thức trị số trung bình trên ta còn phương thức số phân tử trung bình

$sum olimits_hạt e + p. + n = 2Z + N $

Với các nguyên tử đồng vị bền ($Z le 82$) ta luôn luôn có:

$Z le N le 1,5Z$

Giả sử vào nguyên tử số hạt $n=p=e=Z.$ $sum olimits_hạt = 3overline Z Rightarrow overline Z = sum olimits_hạt /3 Rightarrow Z = $ phần nguyên của $overline Z $.