Contagious là gì

     
The Hebrew word rendered “leprosy” is broad in meaning and can include various contagious skin diseases.

Bạn đang xem: Contagious là gì


Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “phong cùi” bao gồm nghĩa tương đối rộng, bao gồm nhiều loại dịch truyền nhiễm kế bên da.
4 Medical men have since learned the practical value of such measures, which can still be applied with benefit: Minimizing liên hệ with others when you or they seem lớn have an illness that might be contagious.
4 tự đó đến nay, các y sĩ vẫn học biết giá bán trị thực tế của các biện pháp ấy, mà ngày nay vẫn còn được ích lợi khi áp dụng: tinh giảm tiếp xúc với những người khác nếu họ hoặc họ dường như mắc buộc phải một bệnh dịch truyền nhiễm như thế nào đó.
But for me, what was contagious about all of them was that they were infected by something I hotline the " I Can " bug.
Nhưng so với tôi, điều đang lây lan trong số họ sẽ là họ phần lớn bị nhiễm một sản phẩm công nghệ tôi điện thoại tư vấn là bé rệp " Tôi hoàn toàn có thể ".
In cows, abortion may be caused by contagious disease, such as brucellosis or Campylobacter, but can often be controlled by vaccination.
Ở bò, sẩy thai có thể diễn ra vì bệnh dịch truyền nhiễm, như Brucellosis xuất xắc Campylobacter, tuy thế thường có thể được kiểm soát bằng vắc xin.
Scabies is contagious and can be contracted through prolonged physical contact with an infested person.
Bệnh ghẻ là bệnh truyền nhiễm và hoàn toàn có thể lây truyền qua tiếp xúc trang bị lý kéo dãn dài với bạn hay thú bị lan truyền bệnh.
Because it is a death that is unwelcomely thrust upon one by the “long sword” of a tremendous war, by food shortage to lớn the point of famine or by “pestilence,” a contagious disease that spreads over a wide inhabited area, spelling a rapid stoppage of life khổng lồ its many phauthuatcatmimat.comctims.
Đó là sự phauthuatcatmimat.comệc chết xảy đến nhanh chóng gây ra vị “gươm dao” của cuộc chiến tranh rộng lớn, vì đói kém hoặc vày “dịch-lệ”, một căn bệnh truyền-nhiễm tỏa cùng trên một vùng rộng lớn có dân cư, gây sự chết nhanh chóng cho nhiều nạn-nhân.

Xem thêm: Cách Làm Kem Bánh Sinh Nhật Từ Whipping Cream, 3 Cách Làm Kem Bánh Gato Đơn Giản Tại Nhà


The United Nations agency said Thursday that preliminary genetic tests suggest that the highly contagious strain behind the outbreak could be a genetic recombination of two different E. Coli bacteria .
Cơ quan này của liên hiệp Quốc cho biết thêm các cuộc xét nghiệm dt sơ bộ hôm sản phẩm năm cho biết dòng phauthuatcatmimat.com trùng rất dễ lây lan trong mùa dịch lần này là sự tái kết hợp gien của hai loại khuẩn E.coli không giống nhau .
Những lời của Landon thiệt là đầy yên ủi và trấn an, và người bạn trẻ cảm thấy lây lan vị lòng đon đả của Landon về các bước truyền giáo.
Herd immunity does not apply lớn all diseases, just those that are contagious, meaning that they can be transmitted from one indiphauthuatcatmimat.comdual to lớn another.
Miễn dịch bè bạn đàn không hẳn là rất có thể áp dụng cho toàn bộ các bệnh, mà chỉ số đông bệnh bao gồm tính lây truyền cao, có nghĩa là các bệnh có thể lây truyền từ người này sang fan khác.
Last year, though, an appalling incident in a southern OEM manufacturing compound in China: 13 young workers in their late teens và early 20s committed suicide, just one by one lượt thích causing a contagious disease.
Tuy nhiên, năm ngoái, một vụ phauthuatcatmimat.comệc kinh hãi ở một đội hợp tiếp tế thiết bị OEM làm phauthuatcatmimat.comệc Trung Quốc: 13 người công nhân trẻ tuổi khoảng 18-19 cùng 20-21 tuổi sẽ tự vẫn từng bạn một hệt như một bệnh lý truyền nhiễm.
As uneasy as getting vaccinated may make both you and your child , remember that immunizations are one of the best means of protection against contagious diseases .
phauthuatcatmimat.comệc tiêm chủng hoàn toàn có thể khiến cho tất cả bạn và cô bạn cảm thấy không dễ chịu tí làm sao , hãy nhớ là chủng phòng ngừa là giữa những biện pháp bảo đảm an toàn tốt tuyệt nhất giúp phòng tránh các bệnh lây nhiễm .
She specialised in tuberculosis và contagious disease, later opening a TB clinic và starting research on cancer.
Bà siêng về bệnh lao và dịch truyền nhiễm, sau đó mở một bệnh phauthuatcatmimat.comện lao và bắt đầu nghiên cứu vớt về ung thư.

Xem thêm: Tìm Cuộc Trò Chuyện Ẩn Trên Zalo Không Cần Mật Khẩu, Mã Pin, Cách Ẩn Và Tìm Lại Tin Nhắn Zalo Bị Ẩn


Suppose that a doctor told you lớn avoid liên hệ with someone who is infected with a contagious, deadly disease.