Cr + hcl loãng nóng

     Bạn đang xem: Cr + hcl loãng nóng

Cho 7,65 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al với Mg tan hoàn toàn trong 500ml hỗn hợp H2SO4 0,8M, thu được dung dịch Y và khí H2, cho 850ml dung dịch có NaOH 1M vào Y, sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Tỷ lệ số mol của Al trong X là:


Hỗn vừa lòng X gồm este Y (C5H10O2) cùng este Z(C8H8O2). Đun lạnh 0,2 mol X yêu cầu dùng 385 gam dung dịch KOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng, chiếm được 29,5 gam các thành phần hỗn hợp T gồm bố muối. Phần trăm trọng lượng của muối bột axit cacboxylic có trọng lượng phân tử nhỏ dại trong T là:


Đốt cháy hoàn toàn 9,65 gam hỗn hợp X gồm những amin no, mach hở tu được 17,6 gam CO2 với 12,15 gam H2O. Nếu mang đến 19,3 gam X tính năng với dung dịch HCl dư, chiếm được m gam muối. Cực hiếm của m là:


Hòa chảy m gam tất cả hổn hợp chứa Zn và Al vào 500ml dung dịch cất HCl 0,4M cùng H2SO4 0,3M thu được dung dịch Y. Cho V lít NaOH 1M vào Y thu được lượng kết tủa khủng nhất. Cực hiếm của V là:


Cho m gam lếu láo hợp có Mg, Fe với Cu vào 200 ml dung dịch đựng FeCl3 0,8M với CuCl20,1M. Sau khi dứt phản ứng thu được hỗn hợp X và 11,84 gam rắn Y tất cả 2 kim loại. Mang lại dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X, chiếm được 87,58 gam kết tủa. Quý giá của m là:


Hòa tan 17,73 gam tất cả hổn hợp rắn X gồm Al, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 trong dung dịch đựng 0,74 mol HCl, xong phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối với 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí Z tất cả hai khí không màu, trong số ấy có một khí hóa nâu. Tỉ khối của Z đối với He bởi 6,1. Mang lại dung dịch NaOH mang đến dư vào Y, thấy lượng NaOH bội phản ứng là 37,2 gam. Nếu mang lại 17,73 gam X trên vào ít nước dư, còn sót lại x gam rắn ko tan. Giá trị của x gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?


Cho hỗn hợp HCl công dụng lần lượt với những dung dịch sau: Fe(NO3)2, NaF, NaOH, FeCl2, Na3PO4, CuSO4, AgNO3. Số phản ứng xẩy ra là:


Đốt cháy chất hữu cơ X mạch hở (CnH2n-2O4) bắt buộc 7 mol O2 thu được 8 mol CO2. Đun rét a mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được a mol ancol Y và a mol một muối Z. Đun nóng Y cùng với H2SO4 sệt ở 1700C nhận được anken. Nhấn đinh nào sau đó là đúng?
Xem thêm: Tải Miễn Phí Bộ Giáo Án Ngữ Văn 7 Mới Nhất, Mới Nhất, Giáo Án Ngữ Văn Lớp 7 Sách Cánh Diều (Cả Năm)

Cho m gam hỗn hợp X bao gồm Mg, Al, Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp Y đựng (m+77,6) gam muối và V lít khí (đktc) có khối lượng là 5,92 gam. đến dung dịch NaOH dư vào Y rồi nấu nóng thấy lộ diện 0,896 lít khí (đktc). Giá trị lớn số 1 của V là:


Đốt cháy lếu hợp có 0,10 mol Mg và 0,16 mol sắt trong 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí gồm Cl2 với O2, thu được 20,88 gam các thành phần hỗn hợp rắn X gồm những muối với oxit của kim loại (không thấy khí thoát ra). Hòa tan X trong hỗn hợp HCl loãng, thu được hỗn hợp Y chỉ chứa những muối. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, dứt phản ứng chiếm được Y, hoàn thành phản ứng chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là:


Hỗn thích hợp E chứa cha este mạch hở, trong phân tử chỉ đựng một một số loại nhóm chức gồm este X (CnH2nO2) với este Y (CmH2m-4O4). Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol E bắt buộc dùng 1,53 mol O2, thu được 19,44 gam nước. Phương diện khác, đun nonsg0,24 mol E với dung dịch KOH toàn diện thu được ancol metylic tuyệt nhất có cân nặng 11,52 gam và hỗn hợp muối T. Phần trăm trọng lượng cua muối có trọng lượng phân tử nhỏ dại nhất trong các thành phần hỗn hợp T là:


Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 cùng x mol HCl. Cân nặng Fe tối đa làm phản ứng được với hỗn hợp X là 5,6 gam (biết NO là sản phẩm khử tốt nhất của NO3-). Thể tích khsi thu được sau phản nghịch ứng là:


Andehit X gồm tỉ khối với hidro là 15. Cho 3 gam X công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư được a gam Ag. Giá trị của a là:


Cho dãy các chất sau: phenol, etanol axit axetic, natri phenolat, natri hidroxit. Số cặp chất tác dụng được cùng với nhau sống điều kiện phù hợp là:


Clo bao gồm hai đồng vị làC1735lvàC1737l. Xác suất tương ứng về số nguyên tử của hai đồng vị này là 3:1. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của clo là:
Xem thêm: Cách Vẽ Hình Elip Bằng Compa Mới Nhất 2022, Cách Vẽ Hình Elip Gần Đúng

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam