CU TÁC DỤNG VỚI H2SO4 ĐẶC NÓNG

     

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O là phản bội ứng oxi hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng oxi hóa khử hóa học 10, Hóa 12 bài xích 35: Đồng với hợp chất của đồng…. Cũng tương tự các dạng bài bác tập.

Bạn đang xem: Cu tác dụng với h2so4 đặc nóng

Hy vọng tư liệu này có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một giải pháp nhanh và đúng đắn hơn.


2. Điều khiếu nại phản ứng Cu công dụng với dung dịch H2SO4

Phản ứng Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4 tất cả nhiệt độ

Bạn đang xem: Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O


3. Cách thực hiện phản ứng đến Cu tác dụng với dung dịch H2SO4

Cho vào ống nghiệm 1,2 lá đồng, nhỏ từ từ vừa đủ dung dịch H2SO4 đặc, tiếp nối đun nóng nhẹ ống nghiệm

4. Hiện tượng xẩy ra khi mang đến Cu tính năng H2SO4

Lá đồng màu đỏ Đồng (Cu) tan dần trong hỗn hợp axit H2SO4 quánh dung di chuyển thành màu xanh lá cây và thấy hiện tượng kỳ lạ sủi bọt bong bóng khí mùi hương hắc vì chưng lưu huỳnh đioxit (SO2) sinh ra

5. Bài tập áp dụng minh họa

Câu 1. Cho vào ống nghiệm 1,2 lá đồng, nhỏ từ từ toàn vẹn dung dịch HNO3 đặc, tiếp đến đun nóng nhẹ ống nghiệm. Hiện tượng lạ quan gần cạnh được khi mang đến Cu vào dung dịch HNO3 quánh là

A. Dung dịch chuyển sang màu đá quý và bao gồm khí màu nâu đỏ bay ra

B. Dung dịch rời sang màu nâu đỏ và gồm khí màu xanh da trời thoát ra

C. Dung dịch chuyển sang blue color và có khí ko màu bay ra

D. Dung dịch rời sang màu xanh da trời và tất cả khí gray clolor đỏ bay ra


Đáp án D

3Cu + 8H+ + 2NO3– → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

=> Cu rã ra sinh sản dung dịch có màu xanh và khí ko màu hóa nâu trong không khí.


Câu 2. Để phân biệt ion nitrat, hay được dùng Cu cùng dung dịch axit sulfuric loãng đun nóng là vì

A. Phản nghịch ứng tạo ra kết tủa màu vàng cùng dung dịch có màu xanh lam.

B. Bội nghịch ứng tạo ra dung dịch có blue color và khí ko mùi làm xanh giấy quỳ ẩm.

C. Bội phản ứng tạo nên kết tủa màu xanh.

D. Dung dịch rời sang màu xanh và có khí ko màu hương thơm sốc bay ra


Đáp án D

Để nhận ra ion nitrat, thường được sử dụng Cu và dung dịch axit sunfuric loãng đun nóng là vì phản ứng tạo dung dịch có màu xanh da trời và khí không màu sốc thoát ra.

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O


Câu 3. Hiện tượng quan tiếp giáp được khi đến Cu vào hỗn hợp H2SO4 quánh là

A. Dung di chuyển sang màu đá quý và có khí màu nâu đỏ bay ra

B. Dung di chuyển sang màu nâu đỏ và gồm khí màu xanh da trời thoát ra

C. Hỗn hợp không đổi màu và có khí không màu bay ra

D. Dung dịch rời sang màu xanh da trời và tất cả khí ko màu hương thơm sốc bay ra


Đáp án D 

Hiện tượng quan cạnh bên được khi cho Cu vào hỗn hợp H2SO4 quánh là

Dung dịch rời sang màu xanh da trời và bao gồm khí không màu hương thơm sốc thoát ra

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O


Câu 4. hài hòa hoàn tàn 6,4 gam Cu cùng trong dung dịch H2SO4 đặc thu được V lít sản phẩm khử duy nhất khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít


Đáp án A

nCu = 0,1 mol

Phương trình hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1 → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít


Câu 5. Đồng thau là phù hợp kim

A. Cu – Zn

B. Cu – Ni

C. Cu – Sn

D. Cu – Au


Đáp án C

Câu 6. đến 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch tất cả HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, hiện ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Quý hiếm của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448


Đáp án C

Ta bao gồm nCu = 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3– = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3– → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05 0,12 0,08 → 0,03

Ta có: 0,12/8 H + bội nghịch ứng không còn => nNO = 2/8.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít


Câu 7. Dãy kim loại nào tiếp sau đây không tính năng với dung dịch H2SO4 quánh nguội?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Cr, Al

C. Fe, Cu, Mg

D. Zn, Fe, Cu


Đáp án B: Al, Cr, Fe tiêu cực hóa vào H2SO4 sệt nguội cùng HNO3 đặc nguội đề nghị không xảy ra phản ứng.

Câu 8. cho phương trình phản bội ứng chất hóa học sau:

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Tổng hệ số thăng bằng tối giản của phương trình bên trên là:

A. 17

B. 18

C. 19

D. 20


Đáp án B

Phương trình hóa học

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Tổng hệ số cân bằng tối giản của phương trình = 2 + 6 + 1 + 3 + 6 = 18


Câu 9.

Xem thêm: Tính Chất Hóa Học Của Axit Axetic, Axit Axetic Ch3Cooh Là Gì

sản phẩm công nghệ tự một vài cặp lão hóa khử trong dãy điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không làm phản ứng với nhau là

A. Hỗn hợp FeCl3 với Cu.

B. Fe cùng dung dịch CuCl2.

C. Cu với dung dịch FeCl3.

D. Hỗn hợp FeCl2 với dung dịch CuCl2.


Đáp án D Áp dụng luật lệ anpha, trong hàng điện hóa, hai hóa học không bội nghịch ứng với nhau là Fe2+ với Cu2+ 

Câu 10. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S

*
FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2


Đáp án D

Câu 11. đặc điểm hóa học đặc trưng của axit H2SO4 đặc nóng là gì?

A. Tính năng với kim loại

B. Tính háo nước

C. Tính lão hóa mạnh

D. Tác dụng với O2


Đáp án B: tính chất hóa học đặc thù của axit H2SO4 quánh nóng là tính háo nước

Câu 12. cho các mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu bởi dung dịch HCl đặc nóng giải hòa khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt với dẫn năng lượng điện tốt, chỉ thảm bại Ag

(3). Ðồng kim loại có thể tan trong hỗn hợp FeCl3

(4). Rất có thể hoà chảy Cu trong dung dịch HCl khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong nhóm sắt kẽm kim loại nhẹ (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn trên Cu2O; Cu2S

Số biểu đạt đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.


Đáp án C

1. Sai do Cu không tính năng với HCl đặc, nóng.

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Tình Cảm Gia Đình, Nghị Luận Xã Hội Bàn Về Tình Cảm Gia Đình

2. Đúng

3. Đúng,

*
*

THPT Sóc Trăng


Related Articles


*

5 Đề phát âm hiểu chúng ta đến đùa nhà (Nguyễn Khuyến) có đáp án chi tiết


3 phút ago
*

Cách làm bài xích đọc hiểu, Đặc điểm của kiểu bài đọc đọc văn bản


11 tiếng ago

Viết đoạn văn ngắn nói đến tình cảm bà cháu lớp 7 hay nhất (6 Mẫu)


1 ngày ago

Chia sẻ một thưởng thức về khu vực em sống hoặc từng đi học 6 ngắn gọn, hay duy nhất (16 Mẫu)


1 ngày ago
*

Biển báo nào tiếp sau đây báo hiệu sắp đi đến đoạn đường đôi bao gồm dải ngăn cách cứng ở giữa?


1 ngày ago
*

Đột biến chuyển gen là gì? Đặc điểm của chợt biến gen. Các dạng chợt biến gen


1 ngày ago
*

XIX là thay kỷ bao nhiêu? Chữ số La Mã là gì? Cách xác định các mốc thời gian


1 ngày ago
*

Quan hệ tự là gì? phương pháp dùng quan hệ từ vào câu hoặc đoạn văn


1 ngày ago

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường buộc phải được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình coi xét này mang đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (12.390)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to vị trí cao nhất button
Close
Tìm tìm cho:
Close
Search for
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In