Cuộc khởi nghĩa bà triệu

     

Cuộc khởi nghĩa 2 bà trưng lẫy lừng 1 thời trong lịch sử hào hùng Việt Nam, là cuộc khởi nghĩa lớn thứ nhất của người việt nam trong suốt thời gian dài bị đô hộ bởi những triều đại Trung Hoa, đây là cuộc khởi nghĩa đẩy đà cả về quy mô, giá trị, và bao gồm cả … Đọc tiếp 546. ☀ các đền thờ với cuộc khởi nghĩa nhị bàTrưngLời dẫn của Lược Sử Tộc Việt: chúng tôi (Lang Linh) đã có ý định viết bài xích về cuộc khởi nghĩa nhị bà Trưng, tuy nhiên trong quá trình tìm tài liệu, shop chúng tôi đã search thấy cuốn sách: Cuộc khởi nghĩa hbt hai bà trưng ở thủ đô và bên cạnh của người sáng tác Nguyễn Vinh … Đọc tiếp 537.