Describe A Famous Person In Your Country Vietnam

     

Chủ đề tả người (describing a person) là một trong 4 nhóm chủ thể lớn dưới bài thi Speaking Part 2, với tả xứ sở (describing a place), tả một trải nghiệm (describing an experience) cùng tả đồ vật (describing an object). Thuộc Tự học IELTS khám phá về chủ đề Describe A Famous Person – IELTS Speaking Part 2 ngay nhé!

Bài viết bên dưới đâyđem đến ngôn ngữ tả bạn cực “đỉnh” mà bạn có thể hoàn toàn áp dụngtrong lúchọc IELTSởnhà và để có kỳ thi tuyệt vời. Như thế nào cùng bắt đầu thôi nà!


*
*
Topic Describe A Famous Person