Discrimination là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Discrimination là gì

*
*
*

discrimination
*

Discrimination (Econ) Sự phân minh đối sử.+ Đối sử không vô tư đối với đông đảo thứ như nhau.
discrimination sự phân biệt, sự tách bóc ra
bộ phân biệtsự chọn lọcsự phân biệtcolor discrimination: sự khác nhau màucolour discrimination: sự riêng biệt màusensory discrimination: sự rõ ràng nhạy cảmside-lobe discrimination: sự rành mạch thùy bênsignal-to-interference nguồn discrimination: sự minh bạch tín hiệu-giao thoasự tách bóc raLĩnh vực: xây dựngkhả năng lọcsự bóc lọcLĩnh vực: năng lượng điện lạnhtính phân biệtangle of discriminationgóc phân biệtdegree of discriminationmức độ phân biệtdiscrimination bitbit phân biệtdiscrimination instructionlệnh lựa chọndiscrimination instructionlệnh phân biệtemission discrimination matrixma trận riêng biệt phát thanhfilter discriminationsự bóc lọcpulse discrimination circuitmạch phân minh xungpulse shape discriminationphân liệt dạng xungphân biệtdiscrimination duty: thuế sai biệt, thuế quan phân biệtdiscrimination in price: rõ ràng đối xử về giádiscrimination tax: riêng biệt thuếemployment discrimination: sự phân biệt đối xử trong việc thuê tín đồ làmflag discrimination: riêng biệt đối xử cờflag discrimination: sự tách biệt thuyền kỳprice discrimination: rành mạch đối xử giá bán cảprice discrimination: tách biệt giá cảspatial price discrimination: sự phân biệt chi phí do (khoảng cách) không gianspatial price discrimination: sự phân biệt chi phí do khoảng tầm cáchtrade discrimination: sự biệt lập đối xử mậu dịchtrade discrimination: phân biệt đối xử mến mạitrade discrimination: sự rõ ràng đối sử mậu dịchphân biệt đối xửdiscrimination in price: phân minh đối xử về giáemployment discrimination: sự riêng biệt đối xử trong việc thuê người làmflag discrimination: tách biệt đối xử cờprice discrimination: biệt lập đối xử giá cảtrade discrimination: sự khác nhau đối xử mậu dịchtrade discrimination: phân minh đối xử thương mạiphân biệt đối xử (về thuế... Trong sắm sửa quốc tế)sự kỳ thịflag discriminationquốc tịch thuyềnprice discriminationkỳ thị giá chỉ cả

Thuật ngữ nghành Bảo hiểm

DISCRIMINATION

Phân biệt đối xử

công ty bảo hiểm không được phép bảo hiểm những phạm vi bảo hiểm tương tự, cùng với các xác suất phí bảo hiểm khác nhau đối với các cá thể hay nhóm người có cùng điểm lưu ý xét nhấn bảo hiểm.


Xem thêm: Thôi Miên Vị Giác Với Các Loại Đồ Uống Mới Lạ, Tụ Tập Ngày Hè

*

*Xem thêm: " Slam Là Gì ? Lưu Ý Khi Cho Trẻ Trẻ Nhỏ Chơi Đất Nặn (Slime)

*

discrimination

Từ điển Collocation

discrimination noun

1 treating a person/group unfairly

ADJ. age, class, gender, race/racial, religious, sex/sexual | widespread There is widespread discrimination against doctors of Asian origin. | active, blatant, direct, explicit, overt evidence of active discrimination against black workers | covert, indirect | positive, reverse positive discrimination in favour of disadvantaged racial groups | illegal, unlawful Overt sex or race discrimination is illegal. | employment, job | government, institutional/institutionalized institutionalized discrimination against women within the police force

QUANT. cấp độ Levels of discrimination against recent immigrants are high.

VERB + DISCRIMINATION amount to, constitute Racist remarks by an employer to lớn an employee can amount to unlawful discrimination. | experience, face, suffer (from) Many disabled people suffer discrimination at work. | practise | allege law suits alleging discrimination | be opposed to, combat, fight | ban, end, forbid, outlaw, prohibit, stop

DISCRIMINATION + VERB occur The discrimination occurred at the shortlisting stage, not the interviews.

PREP. ~ against discrimination against women | ~ by Discrimination by age is as vicious as discrimination by race. | ~ in favour of Some firms practise discrimination in favour of older people. | ~ on the grounds of It"s time we banned discrimination on the grounds of age.

PHRASES a victim of discrimination

2 judgement

ADJ. great | careful, fine

VERB + DISCRIMINATION make Young children find it difficult lớn make fine discriminations. | show She showed great discrimination in rejecting the poor unique teas.