Đốt Cháy Hoàn Toàn M Gam Hỗn Hợp Gồm Xenlulozo

     

- lúc thủy phân hoàn toàn hỗn vừa lòng X ta nhận được glucozơ và fructozo đều phải có CTPT C6H12O6. Gọi phương pháp chung của chúng là C6H12O6.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozo

BTNT C ⟹ nC6H12O6 = 1/6.nC(X).

- Khi cho glucozơ với fructozơ tráng gương:

C6H12O6 → 2Ag

⟹ nAg = 2nC6H12O6 ⟹ mAg.

Giải chi tiết:

- lúc đốt cacbohiđrat luôn có: nCO2 = nO2(pư) = 0,6 mol.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sinh Học 8 Bài 25: Tiêu Hóa Ở Khoang Miệng, Giải Bài Tập Sinh Học 8

BTNT C ⟹ nC(X) = nCO2 = 0,6 mol.

- lúc thủy phân trọn vẹn hỗn vừa lòng X ta nhận được glucozơ với fructozo đều có CTPT C6H12O6. Gọi bí quyết chung của bọn chúng là C6H12O6.

BTNT C ⟹ nC6H12O6 = 1/6.nC(X) = 0,1 mol.

Xem thêm: Phần Mềm Học Tiếng Anh Elight Có Tốt Không Mới Nhất, 15 Website Học Tiếng Anh Online Hiệu Quả Nhất

- Khi đến glucozơ với fructozơ tráng gương:

C6H12O6 → 2Ag

0,1 → 0,2 (mol)

⟹ mAg = 0,2.108 = 21,6 gam.


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


1
1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Chất nào sau đây có ánh nắng mặt trời sôi cao nhất?


Câu 2:


Cho m gam alanin bội phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH nhận được dung dịch cất 27,75 gam muối hạt tan. Quý giá của m là


Câu 3:


Hỗn hợp X đựng butan, đietylamin, etyl propionat và valin. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X đề nghị dùng 2,66 mol O2, chiếm được CO2, H2O cùng N2. Toàn cục sản phẩm cháy được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy tất cả a mol khí không biến thành hấp thụ. Giá trị của a là


Câu 4:


Cho 4,5 gam amin X no, 1-1 chức, mạch hở tính năng với hỗn hợp HCl dư nhận được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro vào phân tử X là


Câu 5:


Đun nóng 13,6 gam hỗn hợp gồm benzyl fomat với phenyl axetat với hỗn hợp KOH dư, thấy lượng KOH làm phản ứng là 0,16 mol, chiếm được m gam muối. Giá trị m là


Câu 6:


Lên men rượu m gam tinh bột nhận được V lít CO2 (đktc). Toàn cục lượng CO2 ra đời được phản vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12 gam kết tủa. Biết hiệu suất quy trình lên men là 90%. Quý giá của m là


Câu 7:


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este mạch hở, no, đối chọi chức thu được CO2 cùng H2O có tổng khối lượng là 27,9 gam. Bí quyết phân tử của X là


Câu 8:


Chất nào tiếp sau đây có tính lưỡng tính?


Câu 9:


Phân tử khối mức độ vừa phải của một loại cao su thiên nhiên là 98600. Số đôi mắt xích trung bình của loại cao su trên là


Câu 10:


Cho tất cả hổn hợp A tất cả 0,1 mol alanin và 0,15 mol axit glutamic công dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được hỗn hợp B. Mang đến B làm phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được hỗn hợp D đựng m gam hỗn hợp muối tan. Cực hiếm của m là


Câu 11:


Khi thủy phân este metyl benzoat trong dung dịch NaOH dư, nấu nóng thu được sản phẩm hữu cơ gồm


Câu 12:


Cho dãy các dung dịch: saccarozơ, etyl axetat, glixerol, ancol etylic, axit axetic, Gly-Ala, anbumin. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là


Câu 13:


Đun các thành phần hỗn hợp X tất cả 12 gam axit axetic cùng 11,5 gam ancol etylic với xúc tác H2SO4 sệt trong điều kiện phù hợp thu được 12,32 gam este. Năng suất phản ứng este hóa là


Câu 14:


Số tripeptit mạch hở bao gồm công thức phân tử C7H13O4N3 là


Câu 15:


Đốt cháy trọn vẹn một lượng triglixerit X yêu cầu dùng 1,61 mol O2, nhận được 1,14 mol CO2 cùng 1,06 mol H2O. Mang lại 26,58 gam X công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH thì khối lượng muối chế tạo thành là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

gmail.com


liên kết
Thư viện câu hỏi
Đánh giá bán năng...
THI THỬ THPT...
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
nội dung bài viết mới duy nhất
Lớp 10
Lớp 7
Lớp 3