Đốt Cháy Hoàn Toàn M Gam Hỗn Hợp X Gồm 2 Ancol Đơn Chức Cùng Dãy Đồng Đẳng

     
*

Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm hai ancol đối kháng chức, thuộc dãy đồng đẳng, thu được 15,68 lít khí CO2(đktc) và 17,1 gam nước. Phương diện khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X cùng với 15,6 gam axit axetic, nhận được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của nhì ancol đều bởi 60%. Giá trị của a là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng

15,48

B. 25,79

C. 24,80.

D. 14,88.


*

Chọn D

*


Đốt cháy hỗn hợp X có 2 ancol 1-1 chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng nhận được 15,68 lít CO2, với 17,1 gam H2O. Khía cạnh khác thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic chiếm được a gam este. Biết năng suất phản ứng của cả hai ancol là 60%. Quý hiếm của a là: A. 25,79. B. 15,48. C. 24,80. D. 14,88.

Đốt cháy tất cả hổn hợp X gồm 2 ancol đối chọi chức, thuộc thuộc dãy đồng đẳng nhận được 15,68 lít CO2, và 17,1 gam H2O. Phương diện khác tiến hành phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic nhận được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng của cả 2 ancol là 60%. Quý hiếm của a là:

A. 25,79.

B. 15,48.

C. 24,80.

D. 14,88.


Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở với một ancol solo chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khíCO2(đktc) và 18,9 gamH2O. Triển khai phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, nhận được m gam este. Quý hiếm của m là A. 15,30 B. 12,24 C. 10,80 D. 9,18

Hỗn hòa hợp X bao gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở với một ancol đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khíCO2(đktc) cùng 18,9 gamH2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Cực hiếm của m là

A. 15,30

B.

Xem thêm: Soạn Bài Làng (Kim Lân) - Soạn Văn Bài: Làng (Kim Lân)

12,24

C. 10,80

D. 9,18


Đốt cháy trọn vẹn 10,24 gam hỗn hợp A gồm một axit no đối chọi chức mạch hở với một ancol no đối chọi chức mạch hở thu được 9,408 lít CO2 (đktc) cùng 9,36 gam nước. Nếu mang 5,12 gam A nghỉ ngơi trên tiến hành phản ứng este hóa với công suất 75% thì chiếm được m gam este. Cực hiếm gần đúng nhất của m là ? A. 6,5. B. 3,82. C. 3,05. D. 3,85

Đốt cháy hoàn toàn 10,24 gam tất cả hổn hợp A có một axit no đơn chức mạch hở cùng một ancol no đơn chức mạch hở nhận được 9,408 lít CO2 (đktc) và 9,36 gam nước. Nếu lấy 5,12 gam A sinh hoạt trên tiến hành phản ứng este hóa với hiệu suất 75% thì chiếm được m gam este. Quý giá gần đúng tuyệt nhất của m là ?

A. 6,5.

B. 3,82.

C. 3,05.

D. 3,85


Hỗn phù hợp E bao gồm axit cacboxylic đối chọi chức X, axit cacboxylic hai chức Y (X với Y hầu như mạch hở, bao gồm cùng số links π) với hai ancol đối kháng chức Z, T thuộc cùng dãy đồng đẳng, liên tục (MZ hỗn hợp E bao gồm axit cacboxylic đối chọi chức X, axit cacboxylic nhì chức Y (XY hầu hết mạch hở, có cùng số links π) với hai ancol đơn chức Z, T thuộc cùng dãy đồng đẳng, tiếp tục (MZ T). Đốt cháy trọn vẹn m gam E, chiếm được 1,3 mol CO2 và 1,5 mol H2O. Mặt khác, triển khai phản ứng este hóa m gam E (giả sử hiệu suất những phản ứng là 100%), nhận được 33,6 gam thành phầm hữu cơ chỉ đựng este. Phần trăm cân nặng của T trong các thành phần hỗn hợp E gần quý hiếm nào nhất sau đây?

A. 12%.

B. 10%.

C. 21%.

D. 26%.


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
Hỗn hợp X tất cả một ancol và một axit cacboxylic phần nhiều no đơn chức và mạch hở tất cả cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 13,6 gam X chiếm được lít khí CO2 11,2 lít (đktc). Đun rét 13,6 gam X với xúc tác H2SO4 đặc thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa bởi 60%). Quý hiếm của m gần nhất với mức giá trị nào sau đây: A. 13,2 B. 8,8 C. 5,28 D. 7,92
Đọc tiếp

Hỗn phù hợp X có một ancol và một axit cacboxylic hầu như no đơn chức cùng mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 13,6 gam X nhận được lít khí CO2 11,2 lít (đktc). Đun lạnh 13,6 gam X với xúc tác H2SO4 quánh thu được m gam este (giả sử công suất phản ứng este hóa bởi 60%). Cực hiếm của m ngay gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây:

A. 13,2

B. 8,8

C. 5,28

D. 7,92


Xem chi tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
Hỗn phù hợp Z có ancol X no, mạch hở cùng axit cacboxylic Y no, đơn chức, mạch hở (X và Y tất cả cùng số nguyên tử C vào phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z cần 31,36 lít (đktc) khí O2, thu được 26,88 lít (đktc) khí CO2 cùng 25,92 gam H2O. Phương diện khác, nếu nấu nóng 0,4 mol Z với H2SO4 quánh để tiến hành phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì nhận được m gam este. Cực hiếm của m là A. 10,4 B. 36,72 gam C. 10,32 gam D. 12,34 gam
Đọc tiếp

Hỗn thích hợp Z bao gồm ancol X no, mạch hở và axit cacboxylic Y no, solo chức, mạch hở (X cùng Y tất cả cùng số nguyên tử C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z buộc phải 31,36 lít (đktc) khí O2, thu được 26,88 lít (đktc) khí CO2 với 25,92 gam H2O. Mặt khác, nếu làm cho nóng 0,4 mol Z với H2SO4 quánh để triển khai phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì nhận được m gam este. Giá trị của m là

A. 10,4

B. 36,72 gam

C. 10,32 gam

D. 12,34 gam


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
Hỗn phù hợp Z bao gồm ancol X no, mạch hở với axit cacboxylic Y no, đơn chức, mạch hở (X và Y có cùng số nguyên tử C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z phải 31,36 lít (đktc) khí O2, nhận được 26,88 lít (đktc) khí CO2 cùng 25,92 gam H2O. Phương diện khác, nếu nấu nóng 0,4 mol Z với H2SO4 đặc để triển khai phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì thu được m gam este. Quý hiếm của m là A. 36,72 gam B. 10,32 gam C. 10,4 gam D. 12,34 gam
Đọc tiếp

Hỗn hòa hợp Z gồm ancol X no, mạch hở với axit cacboxylic Y no, solo chức, mạch hở (X cùng Y tất cả cùng số nguyên tử C trong phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol Z nên 31,36 lít (đktc) khí O2, nhận được 26,88 lít (đktc) khí CO2 và 25,92 gam H2O. Mặt khác, nếu nấu nóng 0,4 mol Z với H2SO4 đặc để tiến hành phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì nhận được m gam este. Giá trị của m là

A. 36,72 gam

B. 10,32 gam

C. 10,4 gam

D. 12,34 gam


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
Cho hỗn hợp A bao gồm một este hai chức, mạch hở cùng 2 ancol đối chọi chức, mạch hở, tiếp nối trong dãy đồng đẳng. Đun lạnh 18,48 gam A với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 5,36 gam một muối hữu cơ độc nhất vô nhị và hỗn hợp hai ancol B. Đun nóng tổng thể B cùng với H2SO4 đặc ở 140° thu được m gam hỗn hợp ete. Biết công suất phản ứng ete hóa của 2 ancol vào B số đông là 80%. Biết rắng đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol A đề nghị dùng 5,152 lít khí O2 (đktc), chiếm được 7,48 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Giá trị gần nhất của m là A. 9 B. 4 C. 1...
Đọc tiếp

Cho các thành phần hỗn hợp A gồm một este nhì chức, mạch hở và 2 ancol đơn chức, mạch hở, tiếp nối trong hàng đồng đẳng. Đun lạnh 18,48 gam A với hỗn hợp NaOH dư, thu được 5,36 gam một muối bột hữu cơ độc nhất và tất cả hổn hợp hai ancol B. Đun nóng toàn cục B với H2SO4 đặc sinh sống 140° nhận được m gam các thành phần hỗn hợp ete. Biết công suất phản ứng ete hóa của 2 ancol vào B phần đa là 80%. Biết rắng đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol A đề xuất dùng 5,152 lít khí O2 (đktc), chiếm được 7,48 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Giá trị gần nhất của m là

A. 9

B. 4

C. 10

D.

Xem thêm: Bài Văn Nghị Luận Về Sách - Nghị Luận Về Vai Trò Của Sách (20 Mẫu)

 11


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Hóa học
1
0
Cho hỗn hợp A có một este hai chức, mạch hở và 2 ancol đối kháng chức, mạch hở, sau đó trong hàng đồng đẳng. Đun lạnh 18,48 gam A với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 5,36 gam một muối bột hữu cơ tuyệt nhất và hỗn hợp hai ancol B. Đun nóng toàn bộ B cùng với H2SO4 quánh ở 140° thu được m gam tất cả hổn hợp ete. Biết hiệu suất phản ứng ete hóa của 2 ancol vào B hầu như là 80%. Biết rắng đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A nên dùng 5,152 lít khí O2 (đktc), chiếm được 7,48 gam CO2 với 4,5 gam H2O. Giá bán trị gần nhất của m là A. 9 B. 4 C. 1...
Đọc tiếp

Cho hỗn hợp A gồm một este hai chức, mạch hở với 2 ancol 1-1 chức, mạch hở, kế tiếp trong hàng đồng đẳng. Đun nóng 18,48 gam A với hỗn hợp NaOH dư, thu được 5,36 gam một muối bột hữu cơ độc nhất vô nhị và các thành phần hỗn hợp hai ancol B. Đun nóng cục bộ B với H2SO4 đặc ở 140° chiếm được m gam hỗn hợp ete. Biết năng suất phản ứng ete hóa của 2 ancol trong B đa số là 80%. Biết rắng đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol A phải dùng 5,152 lít khí O2 (đktc), nhận được 7,48 gam CO2 cùng 4,5 gam H2O. Giá chỉ trị gần nhất của m là