ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN M GAM HỖN HỢP X GỒM 2 ANCOL

     

Đun nóng tất cả hổn hợp hai ancol solo chức, mạch hở cùng với H2SO4 đặc, thu được các thành phần hỗn hợp gồm những ete, lấy 7,2 gam một trong số ete đó mang đốt cháy trọn vẹn thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol kia là:
Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol

Đốt cháy hoàn toàn m gam láo lếu hợp tất cả 2 ancol no đối chọi chức chiếm được 70,4 gam CO2 và 39,6 gam nước. Vậy m có mức giá trị là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy dồng đẳng nhận được 3,808 lít khí CO2 (đktc) với 5,4 gam H2O. Quý hiếm của m là:


Đun nóng tất cả hổn hợp 3 ancol no, solo chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở sức nóng độ phù hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?


Cho 5,3 gam tất cả hổn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng chức năng với K dư thì nhận được 1,12 lít H2 ở đk chuẩn. Vậy 2 ancol là:


Cho hỗn hợp X bao gồm ancol metylic, etylen glycol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X bên trên cho tác dụng với mãng cầu dư thu được về tối đa V lít khí H2 (đktc). Quý hiếm của V là:


Đốt cháy hoàn toàn 3,48 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 2 ankanol đồng đẳng thường xuyên cần trọn vẹn 4,032 lít O2 (đktc). Vậy phương pháp phân tử của 2 ankanol trong tất cả hổn hợp X là:


Cho 42 gam 1 ancol no, mạch hở, đối kháng chức X phản bội ứng vừa đủ với na thu được H2 cùng 57,4 gam muối. Vậy X là:
Xem thêm: Bài Soạn Văn Bản Lão Hạc (Chi Tiết), Bài Soạn Siêu Ngắn: Lão Hạc

Oxi hóa 6 gam ancol solo chức A bằng oxi ko khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 8,4 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư và nước. Phần trăm A bị oxi hóa là:


Từ 180 gam glucozo, bằng phương pháp lên men rượu, nhận được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Lão hóa 0,1a gam ancol etylic bằng cách thức lên men giấm, thu được hỗn hợp X. đẻ trung hòa hỗn đúng theo X buộc phải 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là:


Đem phối hợp rượu etylic vào nước được 215,06 ml dung dịch rượu tất cả nồng độ 27,6%, khối lượng riêng của hỗn hợp rượu là 0,93 g/ml, trọng lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Hỗn hợp trên có độ rượu là:


Đun rét 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp khí X gồm hai olefin trong đó thành phầm chính chiếm phần 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được từng nào lítCO2 (đktc)? Biết các phản ứng xảy ra với công suất phản ứng là 100%.


*

Trang web share nội dung miễn phí dành cho tất cả những người Việt.


khóa huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài tập những môn

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tài liệu miễn phí tổn

Thông tin lao lý


Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vn

vietjackteam


Xem thêm: Cách Tìm M Để Phương Trình Có 2 Nghiệm Phân Biệt, Tìm M Để Phương Trình Có 2 Nghiệm Phân Biệt X^2

gmail.com

*
*


- fan đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền