E Là Gì

     

Lý vì chưng chính để mang ra số e, đặc biệt trong giải tích, là để lấy vi phân với tích phân của hàm mũ và logarit. Một hàm mũ bao quát y=a^x bao gồm đạ…

Bài Viết: E là gì

Lý do chính để lấy ra số e, nổi biệt trong giải tích, là để đưa vi phân và tích phân của hàm mũ với logarit. Một hàm mũ bao quát y=a^x tất cả đạo hàm bên dưới dạng giới hạn:
Bạn đang xem: E là gì

*

Giới hạn nghỉ ngơi ở mặt phải chủ quyền với đổi mới x: nó chỉ dựa vào vào cơ số a. Lúc cơ số là e, giới hạn này tiến cho tới một, và vì thế e được định nghĩa bởi vì phương trình:


*

Do đó, hàm nón với cơ số e trong một vài trường hợp cân xứng để có tác dụng giải tích. Chọn e, không như một số số khác, là cơ số của hàm mũ làm cho đo lường chủ yếu về đạo hàm dễ dàng và đơn giản hơn vô cùng nhiều.Một nguyên nhân khác tới từ việc xét cơ số logarit a. Xét có mang của đạo hàm của logax vày giới hạn:


*Xem thêm: Đổi Mật Khẩu Két Sắt Mini - Cách Sử Dụng Két Sắt Mini Trẻ Em

một lượt nữa, bao gồm một số lượng giới hạn chưa xác minh mà chỉ dựa vào vào cơ số a, và nếu cơ số sẽ là e, giới hạn là một. Vậy


*

Logarit trong trường hợp nổi biệt này được gọi là logarit tự nhiên (thường được kí hiệu là “ln”), cùng nó cũng dễ dàng lấy vi phân vì không tồn tại giới hạn chưa xác định nào phải triển khai trong khi tính toán.Do đó bao gồm hai cách thức để chọn 1 số nổi bật a=e. Một cách thức là đặt sao cho đạo hàm của hàm số a^x là a^x. Một phương pháp khác là đặt thế nào cho đạo hàm của logarit cơ số a là 1/x. Mỗi trường hợp đều đi cho tới một lựa chọn tiện lợi để làm giải tích. Thực tế là, nhị cơ số trong khi rất khác nhau này lại chỉ với một, số e.


Một số đặc điểm khác

Một số điểm lưu ý khác của số e: một là về số lượng giới hạn dãy, một cái khác là về chuỗi vô hạn, cùng vẫn còn một số trong những khác về tích phân. Trên trên đây ta đã ra mắt hai tính chât:1. Số e là số thực dương duy nhất mà : Đạo hàm của hàm số nón cơ số e đây là hàm số đó


*Xem thêm: Top Phần Mềm Chụp Ảnh Đẹp Trên Laptop Miễn Phí Đẹp Nhất, Cách Chụp Hình Bằng Laptop

4. Số e là tổng của chuỗi vô hạn trong số ấy n! là giai vượt của n.


(nghĩa là, số e là số mà diện tích dưới hyperbol f(t) = 1 / t từ một tới e là bởi một)