ELASTIC LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

elastic
*

elastic /i"læstik/ tính từ co giãn ((nghĩa đen) và (nghĩa bóng)), đàn hồi; mượt dẻo nhún nhảy (bước đi...) bồng bột, bốc đồngelastic conscience lương tâm để từ bỏ tha thứ danh từ dây chun, dây cao su
dãn đượcđàn hồiHookean elastic solid: đồ rắn đàn hồi Hookeapparent elastic limit: giới hạn lũ hồi biểu kiếnapparent elastic limit: giới hạn bọn hồi quy ướcapparent elastic range: miền lũ hồi biểu kiếnapparent elastic range: miền đàn hồi quy ướcbeam (on elastic foundation): dầm bên trên nền bầy hồibeam on elastic base: dầm trên nền bầy hồibeam on elastic foundation: rầm trên nền đàn hồibeam on elastic foundation: dầm bên trên nền bầy hồibeam on elastic support: dầm bên trên gối đàn hồibeam on elastic supports: dầm bên trên gối (tựa) bọn hồibent on elastic foundation: mổ trên nền đàn hồibent on elastic foundation: trụ bên trên nền lũ hồicase foundation with elastic pad: móng hộp bao gồm đệm bầy hồicoefficient of elastic uniform restraint: hệ số nén bọn hồi đềucommercial elastic limit: giới hạn bầy hồi kỹ thuậtcontinuous elastic foundation: nền đàn hồi liên tụcconventional elastic limit: giới hạn bọn hồi quy ướcdepth of elastic embedment: độ sâu của ngàm đàn hồielastic aftereffect: hậu quả bọn hồielastic aftereffect: tác dụng bầy hồielastic anisotropy: tính dị hướng bọn hồielastic arch: vòm bọn hồielastic bandage: bảng bọn hồielastic bar: thanh đàn hồielastic barrier: màng lũ hồielastic base: nền đàn hồielastic beam: dầm bầy hồielastic bearing: gối tựa lũ hồielastic behaviour: trạng thái đàn hồielastic bending: sự uốn bọn hồielastic bending: uốn ngang lũ hồielastic bitumen: bitum bọn hồielastic body: thứ thể đàn hồielastic buckling: uốn nắn dọc đàn hồielastic cartilage: sụn bầy hồielastic centre: tâm lũ hồielastic clip: clip bầy hồielastic clutch: khớp trục bầy hồielastic coefficient: hệ số đàn hồielastic collision: va chạm lũ hồielastic come-back: sự bầy hồielastic compression: sự nén đàn hồielastic connection: sự nối lũ hồielastic connection: mối nối bầy hồielastic constant: môđun bầy hồielastic constant: hằng số bầy hồielastic constants: những hằng số bầy hồielastic constraint: sự ép lũ hồielastic coupling: khớp đàn hồielastic curve: đường lũ hồielastic curve: đường cong bầy hồielastic deflection: độ võng đàn hồielastic deformation: sự trở thành dạng bọn hồielastic deformation: biến chuyển dạng bọn hồielastic deformation modulus: môđun đổi mới dạng bầy hồielastic design: thiết kế đàn hồielastic thiết kế spectrum: phổ thiết kế bọn hồielastic dilatation: sự giãn nở đàn hồielastic distortion: độ võng bầy hồielastic dynamic responses: ứng xử hễ học đàn hồielastic dystrophy: loạn chăm sóc mô đàn hồielastic elongation: sự giãn dài bầy hồielastic energy: năng lượng lũ hồielastic energy of body: năng lượng đàn hồi của vật dụng thểelastic equilibrium: sự cân nặng bằng bầy hồielastic equilibrium: cân nặng bằng lũ hồielastic expansion: sự giãn nở bầy hồielastic extension: giãn nở đàn hồielastic failure: sự phá hỏng bọn hồielastic fatigue: độ mỏi đàn hồielastic fiber: sợi bầy hồielastic floor: sàn đàn hồielastic force: lực đàn hồielastic forces: lực bọn hồielastic foundation: móng đàn hồielastic foundation: nền lũ hồielastic foundation base: nền bọn hồielastic foundation model: mô hình nền bầy hồielastic gum: gôm bọn hồielastic half-plane: nửa mặt phẳng đàn hồielastic half-space: nửa ko gian lũ hồielastic hysteresis: trễ lũ hồielastic hysteresis: tính trễ đàn hồielastic hysteresis: tính bầy hồi trễelastic impact: sự va đập bọn hồielastic impact: sự va chạm lũ hồielastic joint: mọt nối bọn hồielastic limit: giới hạn bọn hồielastic line: đường lũ hồielastic line method: phương pháp đường lũ hồielastic loss: mất mát đàn hồielastic material: thứ liệu lũ hồielastic medium: môi trường đàn hồielastic membrane: màng lũ hồielastic modulus: suất bầy hồielastic modulus: môđun bầy hồielastic modulus: môđun đàn hồi (loại một)elastic movement: chuyển động đàn hồielastic nonuniform compression factor: thông số nén đàn hồi không đềuelastic packing: sự nén chặt lũ hồielastic packing ring: xéc măng bởi séc đàn hồielastic plate: phiên bản đàn hồielastic potential: thế đàn hồielastic pulse: mạch đàn hồielastic quartz: thạch anh lũ hồielastic range: khoảng bầy hồielastic range: đới bọn hồielastic range: vùng bọn hồielastic range: miền bọn hồielastic ratio: hệ số bầy hồielastic reaction: phản lực bầy hồielastic reaction: bội nghịch ứng đàn hồielastic recovery: sự hồi phục bọn hồielastic recovery: sự tái sinh bầy hồielastic refusal: độ chối lũ hồielastic region: miền đàn hồielastic region: vùng đổi thay dạng đàn hồielastic region: đới lũ hồielastic relaxation: sự nới lũ hồielastic resin: nhựa đàn hồielastic resistance: sức cản bọn hồielastic restoring force: lực khôi phục lũ hồielastic restraint: ngàm bầy hồielastic restraint: sự ngàm lũ hồielastic scattering: sự tán xạ lũ hồielastic scattering: tán xạ bọn hồielastic settlement: độ lún lũ hồielastic shear: sự trượt bầy hồielastic shear coefficient: thông số trượt bầy hồielastic shortening: teo ngắn lũ hồielastic shortening: sự teo ngắt bầy hồielastic slab: bạn dạng đàn hồielastic solid: vật rắn lũ hồielastic stability: sự ổn định định bọn hồielastic stability: độ ổn định định bọn hồielastic stability: tính ổn định đàn hồielastic stage: giai đoạn lũ hồielastic state: trạng thái bầy hồielastic strain: biến hóa dạng bầy hồielastic strain: sự phát triển thành dạng đàn hồielastic strain energy: năng lượng biến dạng đàn hồielastic strain potential energy: ráng năng trở nên dạng lũ hồielastic strain range: miền đổi mới dạng bầy hồielastic strength: độ bền bầy hồielastic strength: giới hạn lũ hồielastic stress: ứng suất bọn hồielastic găng limit: số lượng giới hạn ứng suất bầy hồielastic structures: kết cấu bầy hồielastic subgrade reaction: làm phản lực nền đàn hồielastic support: giá gối đàn hồielastic support: gối bọn hồi trở nên dạngelastic support: gối tựa đàn hồielastic surface: mặt bầy hồielastic system: hệ bọn hồielastic theory: lý thuyết đàn hồielastic tissue: mô bầy hồielastic vibration: sự dao động bọn hồielastic vibration: dao động bọn hồielastic wave: sóng đàn hồielastic waves: sóng bầy hồielastic weights method: phương pháp tải trọng bọn hồielastic wheel: bánh xe lũ hồielastic yield: phát triển thành dạng bầy hồiflooring on elastic: sàn trên nền bầy hồiimperfectly elastic: lũ hồi không hoàn toàninfinite elastic plane: phương diện phẳng vô hạn lũ hồiinstantaneous elastic modulus: môdun lũ hồi tức thờilong-term elastic modulus: môđun lũ hồi duy trìloss due to elastic shortening: mất mát vì chưng co ngắn lũ hồimethod of elastic analysis: phương thức nghiệm bầy hồimethod of elastic center: cách thức tâm đàn hồimethod of elastic loads: cách thức tải trọng lũ hồimethod of elastic weight: phương pháp tải trọng lũ hồimethod of elastic weights: phương thức tải trọng lũ hồimethod of partial elastic deformations: phương pháp biến dạng bọn hồi viên bộmulti-mode elastic method: phương pháp bầy hồi dạng phứcnatural elastic limit: giới hạn bọn hồi thựcpartially elastic: đàn hồi không xuất xắc đốiperfect elastic: lũ hồi trả toànperfectly elastic: đàn hồi hoàn hảoperfectly elastic: bọn hồi trả toànperfectly elastic: đàn hồi tuyệt đốiperfectly elastic bar: thanh bọn hồi lý tưởngplate on elastic foundation: phiên bản trên nền lũ hồiprimitive elastic limit: giới hạn bầy hồi ban đầuprimitive elastic limit: giới hạn đàn hồi lúc đầu (mẫu không cứng nguội)short-term elastic modulus: môđun đàn hồi ngắn hạnsingle-mode elastic method: phương pháp đàn hồi dạng đơnslab on elastic bed: tấm trên nền bầy hồislab on elastic foundation: bạn dạng trên nền đàn hồistresses beyond the elastic limit: ứng suất ko kể giới hạn bầy hồistresses in the elastic range: ứng suất vào miền bầy hồistresses within the elastic limit: ứng suất vào giới hạn bầy hồitheory of partial elastic deformation: lý thuyết biến dạng bầy hồi viên bộtheory of total elastic deformations: lý thuyết bầy hồi viên bộtorsionally elastic: bầy hồi xoắnupper elastic limit: giới hạn bọn hồi trênuseful elastic limit: giới hạn bầy hồi bao gồm íchmềm dẻoLĩnh vực: xây dựngkéo đượcLĩnh vực: toán & tinmặt bọn hồicommercial elastic limitgiới hạn chảy o chất đàn hồi Chất biến dạng tức thời rồi con quay về hình dạng cũ lúc hết ứng lực. o co dãn, đàn hồi, mềm dẻo § elastic collision : sự va chạm đàn hồi Sự va chạm vào đó động năng toàn phần của những hạt trước và sau khoản thời gian va chạm đều bằng nhau § elastic deformation : biến dạng đàn hồi Sự biến dạng tạm thời của một chất lỏng khi không thể ứng lực nữa thì hình dạng trở lại như ban đầu § elastic limit : giới hạn đàn hồi ứng suất cực đại tác dụng lên một vật thể mà lại không biến dạng vĩnh viễn khi lực đã nhả § elastic scattering : tán xạ đàn hồi Kiểu tán xạ vào đó nơtron va vào hạt nhân của một nguyên tử và chuyển một phần động năng quý phái nguyên tử § elastic wave : sóng đàn hồi Sóng lan truyền qua môi trường ko biến dạng vĩnh viễn, ví dụ sóng địa chấn