Empty Là Gì

     
empty tức là gì, định nghĩa, những sử dụng cùng ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Phương pháp phát âm empty giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của empty.

Bạn đang xem: Empty là gì


Từ điển Anh Việt

empty

/"empti/

* tính từ

trống, rỗng, trống không, không

the car is empty of petrol: xe không hề xăng, xe đã hết xăng

rỗng, không tồn tại đồ đạc; không có người sinh hoạt (nhà)

rỗng tuếch (người); không có nội dung, bất nghĩa (sự việc); hão, suông (lời hứa)

(thông tục) đói bụng; rỗng

empty stomach: bụng rỗng

to feel empty: thấy đói bụng

the empty vessel makes the greatest sound

(tục ngữ) thùng trống rỗng kêu to

* danh từ

(thương nghiệp) vỏ không (thùng không chai không, túi không...)

* ngoại đụng từ

đổ, dốc (chai...); làm cạn, uống cạn (cốc...)

trút, chuyên

chảy vào (đổ ra (sông)

the Red River empties itself into the sea: sông Hồng đổ ra biển

empty

trống rỗng


Từ điển Anh Việt - chăm ngành

empty

* ghê tế

bên trong trống không

dốc cạn đổ cạn

không có chở hàng

làm trống rỗng

trống không

vỏ không

* kỹ thuật

chảy ra hết

rỗng

trống

xây dựng:

đổ hết

trút hết

cơ khí và công trình:

xả hết


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Limited Liability Company Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ, Llc (Limited Liability Company) Là Gì


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tra cứu kiếm với để thoát khỏi.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tìm kiếm với xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang nằm trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tra cứu kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tra cứu kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ mong muốn xem.

Xem thêm: Điện Thoại Bộ Nhớ Trong Lớn Giá Rẻ


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhận thấy từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để chỉ ra từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*