Este x có ctpt c7h12o4

     

Câu 49576: Este X tất cả công thức phân tử C7H12O4, khi đến 16 gam X chức năng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 4% thì thu được một ancol A và 17,8 gam tất cả hổn hợp hai muối. Công thức cấu tạo của X là

A.

Bạn đang xem: Este x có ctpt c7h12o4

CH3COO(CH2)3OOCCH3

B. HCOO(CH2)3OOCC2H5

C.

Xem thêm: Bài Nghị Luận Về Chiến Tranh Và Hòa Bình, Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Chiến Tranh

HCOO(CH2)3OOCCH3.

Xem thêm: Nêu Nhận Xét Tính Chất, Ý Nghĩa Phong Trào Cần Vương ? Phong Trào Cần Vương Là Gì

D. CH3COO(CH2)2OOCC2H5


Giải đưa ra tiết:

Vì thành phầm sinh ra bao gồm hỗn phù hợp 2 muối và một rượu đề nghị este kia phẩi đựng 2 cội COO- . 

ta có khối lượng NaOH= 8g => n NaOH = 0,2 mol, m NaOH = 8 g 

suy ra: n este= 0,1 mol 

n muối hạt = 2.n este= 2.n ancol =0,2 mol 

theo định chế độ bảo toàn cân nặng ,ta có; m ancol = m este+ m NaOH - m muối hạt =16+8-17,8 =6,2g 

=> M ancol = 6,2 / 0,1 = 62 g suy ra ancol là C2H4(OH)2 

ta lại có: M este= 16/0,1 = 160g= 28+88+X, => X= 44 

vậy M 2 nơi bắt đầu ankyl phải bằng 44, chỉ bao gồm đáp án D là phù hợp 

=> Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát