FEO + HNO3 ĐẶC NÓNG

     

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O là phản bội ứng thoái hóa khử. Bài viết này cung ứng đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đang được cân bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


8FeO + 26HNO3→ 8Fe(NO3)3+ N2O + 13H2O

2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra

dung dịch HNO3 loãng

3. Thăng bằng phản ứng lão hóa khử FeO+HNO3→ Fe(NO3)3+ N2O+H2O bằng phương thức thăng bằng electron

Bước 1.Xác định sự biến đổi số oxi hóa

Fe+2O + HN+5O3→ Fe+3(NO3)3+ N+12O + H2O

Bước 2. Viết quá trình trao đổi ecletron

Quá trình oxi hóa: 8x

Quá trình khử: 1x

Fe+2→ Fe+3+ 1e

2N+5+ 8e → N+12O

Bước 3. Đặt các hệ số và cân đối phản ứng

8FeO + 26HNO3→ 8Fe(NO3)3+ N2O + 13H2O

4. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1.

Bạn đang xem: Feo + hno3 đặc nóng

Sắt công dụng với H2O sống nhiệt độ cao hơn nữa 570oC thì tạo nên H2và thành phầm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Lời giải:


Đáp án: A

Câu 2.

Xem thêm: Top 10 Mẫu Tóm Tắt Bài Lão Hạc Hay, Ngắn Nhất (20 Mẫu), 17 Mẫu Tóm Tắt Lão Hạc 2022 Nhanh Nhất, Ngắn Gọn

Dãy các chất cùng dung dịch nào dưới đây khi rước dư có thể oxi hoá fe thành fe (III)?

A. HCl, HNO3đặc, nóng, H2SO4đặc, nóng

B. Cl2, HNO3nóng, H2SO4đặc, nguội

C. Bột giữ huỳnh, H2SO4đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3loãng

Lời giải:


Đáp án: D
Câu 3.Dung dịch FeSO4không làm mất màu hỗn hợp nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4

B. Hỗn hợp K2Cr2O7trong môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Hỗn hợp Br2

D. Hỗn hợp CuCl2

Lời giải:


Đáp án: D

Dung dịch FeSO4 ko thể làm mất đi màu CuSO4


Câu 4.Hòa tung một lượng FexOybằng H2SO4loãng dư được hỗn hợp X. Biết X vừa có chức năng làm mất màu hỗn hợp thuốc tím, vừa có tác dụng hòa rã được bột Cu. Oxit sắt kia là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

Lời giải:


Đáp án: C

Hòa tan được Cu là đặc điểm của muối fe (III), hấp thụ được khí Cl2là tính chất của muối hạt Fe(II). FexOyhòa ta vào H2SO4 loãng tạo thành đồng thời muối fe (III) với muối fe (II) là fe từ oxit Fe3O4.

Fe3O4+ 4H2SO4→ FeSO4+ Fe2(SO4)3+ 4H2O

Cu + Fe2(SO4)3→ CuSO4+ 2FeSO4

6FeSO4+ 3Cl2→ 2Fe2(SO4)3+ 2FeCl2.

Xem thêm: Ngày Mai Trong Đám Xuân Xanh Ấy Có Kẻ Theo Chồng Bỏ Cuộc Chơi


Câu 5.Dung dịch loãng chứa các thành phần hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3và 0,15 mol HCl có công dụng hòa tan về tối đa lượng fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam

Lời giải:


Đáp án: D

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe2O3 + co → fe + CO2

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O


Tham khảo các loạt bài xích Hóa học 12 khác:


Bài viết thuộc lớp mới nhất

1 852 lượt xem
mua về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

trình làng
liên kết
chính sách
liên kết
bài viết mới duy nhất
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới độc nhất vô nhị
Thi test THPT non sông
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1