FRAC LÀ GÌ

     

Ví dụ 2: RomanTeX, chúng ta có thể xem vào phần gợi ý gõ công thức. Frac tử số mẫu số – hiển thị phân số ^ – số mũ, ai cũng biết