Hàm abs là gì

     
Excel đến phauthuatcatmimat.com 365 Excel mang đến phauthuatcatmimat.com 365 dành cho máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu đạt cú pháp bí quyết và cách dùng hàm ABS vào phauthuatcatmimat.com Excel.

Bạn đang xem: Hàm abs là gì

Mô tả

Trả về giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số. Giá trị tuyệt đối của một trong những là số đó không có dấu.

Xem thêm: Lazmall Là Gì - Lazada Mall Là Gì

Cú pháp

ABS(number)

Cú pháp của hàm ABS có các đối số sau đây:

Number Bắt buộc. Số thực mà bạn muốn tìm giá trị tuyệt vời của nó.

Xem thêm: Lưu Lượng Nước Máy Bơm Bơm Được Trong Một Đơn Vị Thời Gian Gọi Là

Ví dụ

Hãy xào nấu bảng dưới đây và ốp lại ô A1 vào Excel. Chúng ta có thể phải chọn đông đảo ô chứa công thức và dấn F2, rồi nhấn Enter để giúp cho công thức vận động được. Chúng ta có thể muốn mở rộng cột để trang tính của công ty dễ hiểu hơn.

Dữ liệu

-4

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ABS(2)

Giá trị tuyệt vời của 2

2

=ABS(-2)

Giá trị hoàn hảo nhất của -2

2

=ABS(A2)

Giá trị hoàn hảo của -4

4

Trừ số

Nhân và chia số vào Excel

đo lường và thống kê phần trăm


*
*
*

Bạn phải thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá ngôn từ đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tham gia phauthuatcatmimat.com Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn vẫn muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung ứng bạn được giỏi hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho thấy thêm nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng hỗ trợ bạn được giỏi hơn.)
Bạn ưa chuộng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến thử khám phá của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa phía dẫn
Dễ theo dõi
Không gồm thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chủ yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn tất cả góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn ý kiến của bạn!


×
Nội dung mới
phauthuatcatmimat.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © phauthuatcatmimat.com 2022