Hòa Tan Hết 14.8 Gam Hỗn Hợp Fe Và Cu

     

Câu 359834: Hòa tung 14,8 gam các thành phần hỗn hợp Fe và Cu vào lượng dư dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 cùng H2SO4 sệt nóng. Sau phản nghịch ứng chiếm được 10,08 lít NO2 và 2,24 lít SO2 (đều đkc). Cân nặng Fe trong láo hợp ban sơ là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hết 14.8 gam hỗn hợp fe và cu

5,6 gam.

B. 8,4 gam.

C. 18 gam.

Xem thêm: Nghị Luận Về Học Tập - Nghị Luận Về Tầm Quan Trọng Của Động Cơ Học Tập

D. 18,2 gam.


- xác minh sự thay đổi số lão hóa của một số trong những nguyên tố: Cu0 → Cu+2; Fe0 → Fe+3; N+5 → N+4; S+6 → S+4.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Người Bạn Thân Bằng Tiếng Anh, Miêu Tả Bạn Thân Bằng Tiếng Anh

- Viết quá trình trao thay đổi electron, áp dụng phương pháp bảo toàn electron.


Giải chi tiết:

Gọi (n_Cu = a m mol;n_Fe = b m mol;n_NO_2 = 0,45 m mol;n_SO_2 = 0,1 m mol;)

Ta có: 64a + 56b = 14,8 (1)

*

Bảo toàn electron: 2a + 3b = 0,45 + 0,2 = 0,65 (2)

Giải (1) cùng (2) ta được: a = 0,1 mol; b = 0,15 mol ⇒ mFe = 0,15.56 = 8,4 (g)

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát