Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42

     

Chú ý: Đề bài bác cho đồng thời các dữ kiện để hoàn toàn có thể tính được số mol nhôm cùng số mol các sản phẩm khử là các khí, trong những khi để tính được lượng muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại thì chỉ cần một trong hai dữ khiếu nại trên.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12 42

khi đó đề bài dường như "thừa". Tuy nhiên những bài như vậy thường sẽ có sự sinh sản thành muối hạt amoni nền các bạn cần kiểm tra tất cả sự sinh sản thành muối này không thông qua việc đối chiếu giữa số mol electron mang lại và số mol electron nhận.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho 1,35 gam lếu láo hợp bao gồm Cu, Mg, Al công dụng với dung dịch HNO3 dư, nhận được 1,12 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí NO với NO2 tất cả tỉ khối so với hiđro bởi 20. Tổng cân nặng muối nitrat hình thành là


A. 66,75 gam.


B.33,35 gam.


C.6,775 gam.


D.3,335 gam.


Câu 2:


Hòa tan hoàn toàn m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng dư, toàn bộ lượng khí NO chiếm được được mang oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước cùng dòng khí O2 để đưa hết thành HNO3. Cho thấy thể tích oxi đang tham gia quá trình trên là 3,36 lít. Khối lượng m là:


A. 139,2


B.13,92


C.1,392


D.1392


Câu 3:


Cho láo hợp có FeO, CuO, Fe3O4 gồm số mol 3 chất đều bởi nhau công dụng hết với hỗn hợp HNO3 thu được hỗn hợp khí tất cả 0,09 mol NO2 và 0,05 mol NO. Số mol của mỗi hóa học là:


A. 0,12


B.

Xem thêm: Công Nghiệp Hoá Là Gì? Hiện Đại Hóa Là Gì Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Là Gì

0,24


C.0,21


D.0,36


Câu 4:


Cho 7,8 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Mg cùng Al tác dựng hoàn toản với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) tất cả Cl2 với O2 nhận được 19,7 gam các thành phần hỗn hợp Z bao gồm 4 chất. Phần trăm trọng lượng của AI vào X là


A. 30,77%


B.69,23%


C.34,62%


D.65,38%


Câu 5:


Hòa tan trọn vẹn m gam FexOy bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng dư thu được khí A cùng dung dịch B. Mang đến khi A hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp NaOH dư tạo ra 12,6 gam muối. Phương diện khác, cô cạn dung dịch B thì chiếm được 120 gam muối bột khan. Công thức oxit là:


A. FeO


B.Fe3O4


C.Fe2O3


D.Tất cảđều sai.


Câu 6:


Cho 0,01 mol một hợp hóa học của sắt chức năng hết cùng với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí chỉ chứa SO2 (là thành phầm khử duy nhất). Bí quyết của hợp hóa học sắt kia là


A. FeCO3


B.FeS2


C.FeS


D.FeO


Bình luận


comment
*

cam on


Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại phauthuatcatmimat.com


*

links
thông tin phauthuatcatmimat.com
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


phauthuatcatmimat.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


phauthuatcatmimat.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Vì Sao Nói Lôi Thôi Như Cá Trôi Lòi Ruột, Vì Sao Nói ″Lôi Thôi Như Cá Trồi Lòi Ruột″


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ cửa hàng email các bạn đăng ký để mang lại mật khẩu
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


phauthuatcatmimat.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
phauthuatcatmimat.com