HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Hội đồng thành viên tiếng Anh là The Board of members và tư tưởng The board of members is an organization that gathers members of a limited liability company with two or more members, partnerships. Except for cases where members of the company are in detention or sentenced to imprisonment, they must authorize others to lớn join the Board of members.Bạn đang xem: Hội đồng thi tiếng anh là gìBạn đang xem: Hội đồng thi giờ đồng hồ anh là gì

Để hiểu rõ về hội đồng member tiếng Anh là gì? chúng ta cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Hội đồng thi tiếng anh là gì

Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng member là cơ quan tập hợp đều thành viên của chúng ta trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên, doanh nghiệp hợp danh. Trừ đông đảo trường thích hợp thành viên của bạn đang bị trợ thì giam hay phán quyết tù cần ủy quyền cho những người khác tham gia vào hội đồng thành viên.

Hội đồng thành viên thực hiện thảo luận, bàn bạc, chuyển ra ra quyết định cho mọi vấn đề đặc biệt của công ty.

Thông thường việc họp của hội đồng thành viên sẽ được quy định trong điều lệ của công ty, ít nhất mỗi năm họp một lần, dường như còn có thể mở các cuộc họp bỗng xuất bàn bạc, ra quyết định về các quá trình như đổi khác vốn điều lệ công ty, tạm ngưng hoạt đông của công ty…

Đứng đầu hội đồng member là quản trị hội đồng thành viên, người thay mặt đại diện hội đồng thành viên triển khai ký kết với ra ra quyết định quan trọng, người quản lý cuộc họp của hội đồng thành viên.


*

Hội đồng thành viên tiếng Anh là gì?

The Board of members conducts discussions and decisions for important issues of the company.

Normally, the meeting of the Board of members will be stipulated in the company’s charter, at least once a year, in addition khổng lồ opening extraordinary meetings khổng lồ discuss & make decisions on such tasks. Change the company’s charter capital, suspend the company’s operations …

Cụm từ tương ứng hội đồng thành viên tiếng Anh là gì?

Hội đồng thành viên doanh nghiệp hợp danh tất cả nghĩa tiếng Anh là The Board of members of partnership.

Xem thêm: Cách Kích Hoạt Facetime Trên Iphone 6 Plus, Hướng Dẫn Sử Dụng Facetime Trên Iphone 6 Plus

Hội đồng thành viên ty trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên gồm nghĩa giờ đồng hồ Anh là The Board of members of limited liability company with two or more members.

Chủ tịch hội đồng thành viên gồm nghĩa tiếng Anh là Chairman of the Board of members.

Thành viên hội đồng thành viên tất cả nghĩa giờ đồng hồ Anh là Members of the Board of members.

Xem thêm: Cách Bảo Quản Huyết Heo Trong Tủ Lạnh, Nấu Canh Huyết Heo Để Được Bao Lâu

Luật doanh nghiệp tất cả nghĩa giờ Anh là Enterprise Law.

Ví dụ đoạn văn áp dụng hội đồng member tiếng Anh viết như vậy nào?

Trong lĩnh vực về doanh nghiệp bao gồm nhiều câu hỏi xoay quanh hội đồng thành viên, dưới đây tôi xin trình bày một số đoạn văn thường sử dụng hội đồng thành viên tiếng Anh:

Cơ chế hoạt động của hội đồng thành viên như thế nào?- How does the board of members work?

Có bắt buộc thành lập hội đồng thành viên xuất xắc không?- Is it compulsory khổng lồ set up a board of members or not?

Chủ tịch hội đồng thành viên tất cả nhiệm vụ nghĩa vụ và quyền lợi gì?- What powers does the chairman of the board of membershave?

Công ty trọng trách hữu hạn mtv có hội đồng thành viên tuyệt không?-Does a one-member limited liability company have the board of members?