HỖN HỢP X GỒM 2 AMINO AXIT NO

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Hỗn hợp X tất cả 2 amino axit no (chỉ bao gồm nhóm chức -COOH với -NH2 vào phân tử), trong các số ấy tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để chức năng vừa đủ với 3,97 gam các thành phần hỗn hợp X phải 30 ml hỗn hợp HCl 1M. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn 3,97 gam các thành phần hỗn hợp X đề xuất 3,528 lít O2 (đktc). Dẫn tổng thể sản phẩm cháy (gồm CO2, H2O cùng N2) vào nước vôi trong dư thì cân nặng bình tăng m gam. Giá trị m là:

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 amino axit no

7,97 gam.

B.14gam.

C.13gam.

D. 8,59 gam.


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!
Hỗn vừa lòng X có 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và–NH2trong phân tử), trong số đó tỉ lệmO:mN=80:21. Để chức năng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X nên 30 ml dung dịch HCl 1M. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X bắt buộc 3,192 lítO2(đktc). Dẫn tổng thể sản phẩm cháy(...

Hỗn đúng theo X bao gồm 2 amino axit no (chỉ tất cả nhóm chức –COOH và–NH2trong phân tử), trong đó tỉ lệmO:mN=80:21. Để tính năng vừa đủ với 3,83 gam tất cả hổn hợp X buộc phải 30 ml hỗn hợp HCl 1M. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn 3,83 gam hỗn hợp X phải 3,192 lítO2(đktc). Dẫn toàn thể sản phẩm cháy(CO2,H2OvàN2)vào nước vôi vào dư thì trọng lượng kết tủa chiếm được là

A. Trăng tròn gam.

B.13 gam.

C.10 gam.

D. 15 gam.


Ta cónNH2=nHCl=0,03mol

DomO:mN=80:21→nO:nN=10:3→nO­=0,1mol

Khi đốt cháy X: đặtnCO2=xmol;nH2O=ymol

Bảo toàn O:2nCO2+nH2O=nOtrongX+2nO2pu

→ 2x + y = 0,1 + 0,285 = 0,385 mol (1)

BTKL:mX+mO2=mCO2+mH2O+mN2

→ 3,83 + 32.3,192/22,4 = 44x + 18y + 0,03.14 (2)

Từ (1) cùng (2) → x = 0,13 mol

→mkếttủa=0,13.100=13gam

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Hỗn đúng theo X tất cả 2 amino axit (chỉ tất cả nhóm chức -COOH với -NH2 trong phân tử), trong những số ấy tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam tất cả hổn hợp X bắt buộc 30 ml hỗn hợp HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn 3,83 gam các thành phần hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn cục bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi vào dư thì trọng lượng kết tủa chiếm được là A. đôi mươi gam B. 13 gam C. 10 gam D. 15...

Hỗn phù hợp X gồm 2 amino axit (chỉ gồm nhóm chức -COOH cùng -NH2 vào phân tử), trong các số đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để chức năng vừa đủ với 3,83 gam tất cả hổn hợp X bắt buộc 30 ml dung dịch HCl 1M. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn 3,83 gam tất cả hổn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn tổng thể sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì trọng lượng kết tủa thu được là

A. 20 gam

B. 13 gam

C. 10 gam

D. 15 gam


Đáp án B

mO:mN=80:21⇒nO:nX=10:3

Lại có X chỉ có chức -COOH và -NH2 yêu cầu X bao gồm dạngR-(NH2)3-(COOH)5.

Khi X công dụng với HCl thì đó là 3 team -NH2 phản bội ứng → -NH3Cl.

Thấy ngay cùng luôn:X+3HCl→SP→nX=0,01mol

Gọi số mol CO2 với H2O thứu tự là x, y mol thì xét phản nghịch ứng đốt cháy:

R-(NH2)3-(COOH)5(X)+O2→xCO2+yH2O+32N2

Thấy ngay:

*

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn cân nặng ta có: 44x + 18y = 3,83 + 4,56 - 0,42 = 7,97 gam.

bảo toàn nhân tố O có: 2x + y = 0,285 + 0,1 = 0,385 mol.

Giải hệ x, y ta được: x = 0,13 mol cùng y = 0,125 mol.

Ca(OH)2+CO2→CaCO3+2H2O

vậy cân nặng kết tủa thu được bởi 0,13*100 = 13 gam


Đúng(0)
Hỗn hòa hợp X bao gồm 2 amino axit no (chỉ tất cả nhóm chức –COOH và-NH2trong phân tử), trong đó tỉ lệmO:mN= 80 : 21. Để tác dụng vừa đầy đủ với 3,83 gam các thành phần hỗn hợp X phải 30 ml hỗn hợp HCl 1M. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam các thành phần hỗn hợp X phải 3,192 lítO2(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2,...
Đọc tiếp

Hỗn thích hợp X bao gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và-NH2trong phân tử), trong các số đó tỉ lệmO:mN= 80 : 21. Để tính năng vừa đầy đủ với 3,83 gam các thành phần hỗn hợp X bắt buộc 30 ml hỗn hợp HCl 1M. Phương diện khác, đốt cháy trọn vẹn 3,83 gam các thành phần hỗn hợp X buộc phải 3,192 lítO2(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2,H2OvàN2) vào nước vôi vào dư thì trọng lượng kết tủa thu được là

A. 20 gam

B. 13 gam

C. 10 gam

D. 15 gam


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án B

Theo giả thiết, ta bao gồm :

*

*


Đúng(0)
Hỗn hợp X tất cả 2 amino axit no (chỉ bao gồm nhóm chức –COOH cùng –NH2 trong phân tử), trong những số ấy tỉ lệ mO:mN = 80 : 21. Để công dụng vừa đầy đủ với 3,83 gam hỗn hợp X buộc phải 30 ml dung dịch HCl 1M. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam tất cả hổn hợp X phải 3,192 lít O2(đktc). Dẫn toàn cục sản phẩm cháy (CO2,H2O,N2) vào nước vôi vào dư thì khối lượng kết tủa chiếm được là A. 15 gam. B.20 gam. C.10 gam. D.13...
Đọc tiếp

Hỗn hòa hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ bao gồm nhóm chức –COOH và –NH2 vào phân tử), trong số đó tỉ lệ mO:mN = 80 : 21. Để tính năng vừa đủ với 3,83 gam tất cả hổn hợp X buộc phải 30 ml dung dịch HCl 1M. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam các thành phần hỗn hợp X đề nghị 3,192 lít O2(đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2,H2O,N2) vào nước vôi trong dư thì trọng lượng kết tủa chiếm được là

A. 15 gam.

Xem thêm: Liên Khúc Về Quê Ngoại - Chùm Thơ Hay Viết Về Sóc Trăng Quê Hương

B.20 gam.

C.10 gam.

D.13 gam.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang đãng Sinh
Đúng(0)
Hỗn vừa lòng X bao gồm 2 amino axit no (chỉ gồm nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong các số đó tỉ lệ mO:mN = 80 : 21. Để công dụng vừa đủ với 3,83 gam tất cả hổn hợp X buộc phải 30 ml hỗn hợp HCl 1M. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam các thành phần hỗn hợp X bắt buộc 3,192 lít O2(đktc). Dẫn toàn thể sản phẩm cháy (CO2,H2O,N2) vào nước vôi vào dư thì khối lượng kết tủa chiếm được là A. 15 gam B. Trăng tròn gam C. 10 gam D. 13...
Đọc tiếp

Hỗn hợp X bao gồm 2 amino axit no (chỉ tất cả nhóm chức –COOH cùng –NH2 trong phân tử), trong các số đó tỉ lệ mO:mN = 80 : 21. Để công dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml hỗn hợp HCl 1M. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn 3,83 gam các thành phần hỗn hợp X yêu cầu 3,192 lít O2(đktc). Dẫn cục bộ sản phẩm cháy (CO2,H2O,N2) vào nước vôi vào dư thì trọng lượng kết tủa nhận được là

A. 15 gam

B. 20 gam

C. 10 gam

D. 13 gam


#Hóa học tập lớp 12
1
Ngô quang Sinh

Đáp án D

mOmN=8021→nOnN=103


Đúng(0)
Hỗ vừa lòng X gồm 2 aminoaxit no (chỉ bao gồm nhóm chức −COOH và −NH2trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO: mN= 80 : 21. Để chức năng vừa đủ với 3,83 gam tất cả hổn hợp X phải 30 ml hỗn hợp HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X nên 3,192 lít O2(đktc). Dẫn tổng thể sản phẩm cháy (CO2, H2O với N2) vào nước vôi trong dư thì cân nặng kết tủa thu được là A.20 gam B.13 gam C.10 gam D.15...
Đọc tiếp

Hỗ hòa hợp X tất cả 2 aminoaxit no (chỉ có nhóm chức −COOH cùng −NH2trong phân tử), trong các số đó tỉ lệ mO: mN= 80 : 21. Để tác dụng vừa đầy đủ với 3,83 gam hỗn hợp X buộc phải 30 ml hỗn hợp HCl 1M. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam các thành phần hỗn hợp X bắt buộc 3,192 lít O2(đktc). Dẫn cục bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O cùng N2) vào nước vôi trong dư thì cân nặng kết tủa thu được là

A.20 gam

B.13 gam

C.10 gam

D.15 gam


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chọn giải đáp B


Đúng(0)
Hỗn thích hợp X có 2 aminoaxit no (chỉ có nhóm chức –COOH và NH2 trong phân tử) trong đó tỷ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tính năng vừa đầy đủ với 3,83 gam tất cả hổn hợp X yêu cầu 30 ml hỗn hợp HCl 1M. Ngoài ra đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam các thành phần hỗn hợp X cần 3,192 lít oxi sinh hoạt đktc. Dẫn toàn cục sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O và N2 vào dung dịch nước vôi vào dư thì khối lượng kết tủa chiếm được là A. 15 gam B. 13 gam C. 10 gam D....
Đọc tiếp

Hỗn đúng theo X gồm 2 aminoaxit no (chỉ bao gồm nhóm chức –COOH và NH2 trong phân tử) vào đó tỷ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tính năng vừa đầy đủ với 3,83 gam hỗn hợp X buộc phải 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam tất cả hổn hợp X yêu cầu 3,192 lít oxi ở đktc. Dẫn cục bộ sản phẩm cháy bao gồm CO2, H2O cùng N2 vào hỗn hợp nước vôi vào dư thì khối lượng kết tủa nhận được là

A. 15 gam

B. 13 gam

C. 10 gam

D. 20 gam


#Hóa học tập lớp 12
1
Ngô quang Sinh

Đáp án B

- Khi đến 3,83 gam X tính năng với HCl thì:

*

- Theo đề bài xích ta có:

*

- khi đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X thì:

- Dẫn thành phầm cháy vào nước vôi trong dư thì:

*

*


Đúng(0)
Hỗn hợp X có 2 amino axit no (chỉ bao gồm nhóm chức –COOH và–NH2trong phân tử), trong những số đó tỉ lệnO:nN=10:3. Để tác dụng vừa đủ với 31,3 gam tất cả hổn hợp X phải 300 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn 31,3 gam các thành phần hỗn hợp X đề nghị 15,12 lítO2(đktc). Dẫn tổng thể sản phẩm cháy(CO...
Đọc tiếp

Hỗn hợp X bao gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và–NH2trong phân tử), trong đó tỉ lệnO:nN=10:3. Để công dụng vừa đầy đủ với 31,3 gam tất cả hổn hợp X yêu cầu 300 ml hỗn hợp HCl 1M. Khía cạnh khác, đốt cháy trọn vẹn 31,3 gam tất cả hổn hợp X buộc phải 15,12 lítO2(đktc). Dẫn toàn thể sản phẩm cháy(CO2,H2OvàN2)vào nước vôi trong dư thì cân nặng kết tủa thu được là

A.95 gam.

B.75 gam.

C.90 gam.

D. 80 gam.


#Hóa học tập lớp 12
1
Ngô quang quẻ Sinh

Ta cónNH2=nHCl=0,3mol

nO:nN=10:3→nO­=1mol

Khi đốt cháy X : đặtnCO2=xmol;nH2O=ymol

Bảo toàn O:2nCO2+nH2O=nOtrongX+2nO2phảnứng

→ 2x + y = 1 + 0,675.2 = 2,35 mol (1)

BTKL:mX+mO2=mCO2+mH2O+mN2

→31,3 + 0,675.32 = 44x + 18y + 0,3.14 (2)

Từ (1) cùng (2) → x = 0,8 mol

→mkếttủa=0,8.100=80gam

Đáp án đề nghị chọn là: D


Đúng(0)
Hỗn phù hợp X bao gồm 2 amino axit no (chỉ gồm nhóm chức -COOH và-NH2trong phân tử), trong các số ấy tỉ lệmO:mn= 80 : 21. Để tác dụng vừa đầy đủ với 7,66 gam hồn hợp X cần 60 ml hỗn hợp HCl 1M. Phương diện khác, đốt cháy hòan toàn 7,66 gam các thành phần hỗn hợp X nên 6,384 lítO2(đktc). Dần cục bộ sản phẩm cháy (CO2,H2O, vàN...
Đọc tiếp

Hỗn hợp X bao gồm 2 amino axit no (chỉ tất cả nhóm chức -COOH và-NH2trong phân tử), trong những số ấy tỉ lệmO:mn= 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 7,66 gam hồn hòa hợp X buộc phải 60 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hòan toàn 7,66 gam các thành phần hỗn hợp X buộc phải 6,384 lítO2(đktc). Dần cục bộ sản phẩm cháy (CO2,H2O, vàN2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa nhận được là:

A. 26 gam

B. 30 gam

C.

Xem thêm: Tóm Tắt Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Tóm Tắt Thế Chiến Thứ 2 (1939

40 gam

D. trăng tròn gam


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang Sinh

Đáp án A

*


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sử Địa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

phauthuatcatmimat.com


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng