Hỗn Hợp X Gồm Fe2O3 Feo Và Cu

     

Hòa tan 1,12 gam Fe bởi 300ml dung dịch HCl 0,2M, thu được hỗn hợp X và khí H2. đến dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X, nhận được khí NO ( sản phẩm khử nhất của N+5) cùng m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Hòa tung hết hỗn hợp X có 5,6 gam Fe với 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al vào dung dịch đựng 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y chỉ đựng 47,455 gam muối th-nc và 2,352 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z bao gồm NO cùng N2O. Tỉ khối của Z sơ với H2 là 16.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm fe2o3 feo và cu

Giá trị của m là


Nung m gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeCO3 trong bình kín (không tất cả không khí). Sau khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn Y và khí Z gồm tỉ khối đối với H2 là 22,5 (giả sử khí NO2 ra đời không tham gia vào phản bội ứng như thế nào khác). đến Y tan hoàn toàn trong dung dịch tất cả 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 loãng thu được dung dịch chỉ chứa 21,23g muối trung hòa - nhân chính của sắt kẽm kim loại và tất cả hổn hợp hai khí bao gồm tỉ khối so với H2 là 8 (trong đó có 1 khí hòa nâu ko kể không khí). Quý giá m là :


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe3O4 với Fe(NO3)2 tan không còn trong 320 ml hỗn hợp KHSO4 1M. Sau phản bội ứng thu được hỗn hợp Y cất 59,04g muối trung hòa - nhân chính và 896 ml NO (sản phẩm khử tuyệt nhất của N+5, sống dktc). Y bội nghịch ứng hoàn toản với 0,44 mol NaOH. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phầm trăm cân nặng của Fe(NO3)2 trong X có giá trị ngay sát nhất với cái giá trị nào sau đây :


Hỗn phù hợp X bao gồm Fe2O3, FeO và Cu (Trong kia sắt chỉ chiếm 52,5% về khối lượng). đến m gam X tính năng với 420 ml hỗn hợp HCl 2M (dư) tới phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và còn sót lại 0,2 m gam hóa học rắn không tan. Mang đến dung dịch AgNO3 dư vào Y, chiếm được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Giá trị của m là


Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam lếu láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe3O4 với Fe2O3 vào 400ml dung dịch HNO3 3M (dư) đun nóng, thu được dung dịch Y và V lít khí NO( đktc, là sản phẩm khử độc nhất của NO3–). Mang đến 350ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y chiếm được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Hòa rã hết đôi mươi gam tất cả hổn hợp X có Cu và những oxit fe (trong tất cả hổn hợp X oxi chiếm phần 16,8% về khối lượng) bắt buộc vừa đủ dung dịch hỗn hợp A cất b mol HCl cùng 0,2 mol HNO3 nhận được 1,344 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất với dung dịch Y. đến dung dịch Y tác dụng với một lượng AgNO3 đầy đủ thu được m gam kết tủa với dung dịch Z. Mang lại Z công dụng với một lượng dư hỗn hợp NaOH, thanh lọc kết tủa, nung đến cân nặng không thay đổi thu được 22,4 gam hóa học rắn. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho 36,24 gam hỗn hợp X bao gồm Fe. Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch cất 1,2 mol HCl cùng 0,04 mol HNO3 khuấy phần đông cho phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (không đựng NH4+) cùng 0,16 mol các thành phần hỗn hợp khí Z gồm NO2 cùng NO. Mang đến dung dịch AgNO3 cho dư vào hỗn hợp Y thấy thoát ra 0,02 mol NO ( thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5), mặt khác thu được 174,36 gam kết tủa. Phần trăm số mol của Fe gồm trong lếu láo hợp lúc đầu là:


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp bao gồm 0,02 mol FeS2 cùng 0,03 mol FeS vào hỗn hợp H2SO4 đặc nóng nhận được Fe2(SO4)3, SO2 và H2O. Dung nạp hết SO2 bởi một số lượng vừa dùng dung dịch KMnO4 thu được hỗn hợp Y trong suốt có pH =2. Thể tích dung dịch Y là


Cho m gam Fe công dụng với oxi 1 thời gian, thu được 14, 64 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan toàn bộ X trong V lít dung dịch HNO3 0,2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối với 1,344 lít khí NO ( thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5, nghỉ ngơi đktc). Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 20,94 gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Cho 74,88 gam hỗn hợp rắn X tất cả Fe, Fe3O4 cùng Fe(NO3)2 vào dung dịch cất 0,3 mol HCl cùng 0,024 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y (không cất NH4+) cùng 0,032 mol các thành phần hỗn hợp khí Z bao gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 cho dư vào dung dịch Y, sau làm phản ứng thấy thoát ra 0,009 mol NO (sản phẩm khử nhất của N+5), mặt khác thu được 44,022 gam kết tủa. Phần trăm cân nặng Fe trong các thành phần hỗn hợp X có giá trị gần nhất với giá trị làm sao sau đây?


Hỗn vừa lòng X1 có Fe, FeCO3 và sắt kẽm kim loại M ( gồm hóa trị không đổi). Mang đến 14,1 gam X1 tính năng với 500 ml dung dịch HNO3 xM, thu được hỗn hợp X2 với 4,48 lít các thành phần hỗn hợp Y1 ( có tỉ khối so với hidro là 16,75) tất cả hai hóa học khí ko màu trong các số ấy có một khí hóa nâu xung quanh không khí. Để trung hòa HNO3 dư bao gồm trong hỗn hợp X2 đề nghị vừa đủ 200 ml hỗn hợp NaOH 1M cùng thu được dung dịch X3. Chia X3 làm cho hai phần bởi nhau:

– Phần 1: lấy cô cạn thì thu được 38,3 gam các thành phần hỗn hợp muối khan.

Xem thêm: Cảm Nhận Bài Thơ Tương Tư Là Bệnh Của Tôi Yêu Nàng, Bài Thơ: Tương Tư (Nguyễn Bính

– Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì nhận được 8,025 gam kết tủa của 1 chất.

Xem thêm: Viết Về Thành Phố Bằng Tiếng Anh, Đoạn Văn Tiếng Anh Về Thành Phố Yêu Thích

Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn, những chất khí phần nhiều đo sinh hoạt đktc, quy trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học. Quý giá của x gần với cái giá trị làm sao sau đây?


Hòa tan hoàn toàn 17,04 g lếu hợp tất cả Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 trong 660 mol dd HCl 1M dư thu được dd A với 1,68 lít H2 đktc . mang lại AgNO3 dư vào A thấy thoát ra 0,336 lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất) và tạo thành thành m g kết tủa. Giá tri của m là


Cho x mol fe tan trọn vẹn trong dung dịch đựng y mol H2SO4 (tỉ lệ mol x:y=2:5), nhận được một sản phẩm khử duy nhất. Khối lượng muối fe (III) sunfat chế tạo thành trong hỗn hợp là:


Cho 23 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu, Fe, Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tính năng hết với hỗn hợp HNO3 (đặc nóng, dư) chiếm được V lít (ở đktc) khí NO2 duy nhất với dung dịch Y. Nếu cho toàn thể Y vào một lượng dư hỗn hợp BaCl2, thu được 58,25 gam kết tủa. Khía cạnh khác, lúc cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NaOH dư chiếm được 25,625 gam chất kết tủa. Quý hiếm của V là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam