Intent là gì

     

1. Intent là gì ?

Intents là 1 thành phần đặc biệt trong android. Nó được phép gần như thành phần phần mềm hoàn toàn có thể nhu yếu gần như hàm từ phần lớn thành phần phần mềm android khác. Lấy ví dụ như một activity có thể chạy một activity không giống ở bên ngoài để tự sướng.

Bạn đang xem: Intent là gì

Bài Viết: Intent là gì

Intents là 1 trong objects của android.nội dung.Intent. Intents sẽ được gửi đến hệ thống android để xác minh hành động mình thích triển khai, đối tượng người sử dụng người tiêu dùng bạn thích xử lý.

Intents rất có thể kể cả tài liệu trải qua Bundle. Bundle cũng như một loại hộp. Bên nhận đang mở bundle ra nhờ key and mang ra dữ liệu


*

2. Chạy một Activity

Để chạy một activity, áp dụng phương pháp startActivity(intent). Cách thức này được định nghĩa trong đối tượng người tiêu dùng context. Xem ví dụ bên dưới đây

Intent i = new Intent(this, ActivityTow.class); startActivity(i);Activitys mà được khởi chạy vì chưng một activitys không giống thì hotline là sub-activityes

Ngoài lề: bạn cũng có thể chạy services trải qua intents. áp dụng hàm startService(Intent)

3. Explicit intents và implicit intents

3.1. Explicit intents

explicit intents dịch word by word thì tức là intent bỏ ra tiết. Bọn họ hiểu đơn giản explicit intents khẳng định rõ, rõ ràng những yếu tắc tham gia hành động (cũng hệt như ví dụ phần 2, nó chứng minh intent này vận dụng để start ActivityTow.class) hoặc hỏi hệ thống android để mong lượng, thừa nhận xét rất nhiều thành phần đã được đăng ký trên tài liệu của intent


explicit intents khẳng định một phương thức chi tiết những thành phần nhằm được call bởi khối hệ thống android. Ví dụ dưới đây sẽ cho bạn biết làm chũm nào để có thể tạo một intents chi tiết and gửi nó đến hệ thống android để chạy một activity

Intent i = new Intent(this,ActivityTow.class); i.putExtra(“Value1″,”This value one for ActivityTow”); i.putExtra(“Value2″,”This value tow for ActivityTow”);

3.2. Implicit intents

Intents ẩn chứng thực hành động cần phải được triển khai & dữ liệu mang đến hành động. Giả dụ một intents ẩn đc gửi đến hệ thống android, nó có khả năng sẽ bị search cục bộ những nhân tố đã đc đăng ký kết cho những hành vi rõ đường nét (thành phần vận dụng để start cái hành động đó) và kiểu dữ liệu phù hợp. Nếu chỉ chứa một thành phần đc tìm cảm thấy, khối hệ thống android vẫn start nhân tố này ngay lập tức. Nếu chứa một vài ba thành phần đc tìm cảm thấy. Người sử dụng sẽ nhận được hộp thoại chọn lựa and cần quyết đinh nhân tố nào đc áp dụng đến intents.

Xem thêm: Cách Nấu Ếch Xào Sả Ớt Ăn Với Canh Gì, Cơm Chiều Hấp Dẫn Với Ếch Kho Sả, Canh Chua Cá

Ví dụ, đoạn code bên dưới đây sẽ nhu yếu khối hệ thống android để xem một trang web.Toàn bộ những trình chăm sóc web phải đc đăng ký khớp ứng vào dữ liệu intent trải qua cỗ lọc intent

Intent i = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,Uri.parse(“http://www.vogella.com”)); startActivity(i);

4. Truyền dữ liệu một trong những activities

4.1. Truyền dữ liệu đến nguyên tố đích

Để truyền dữ liệu cho intent, ta áp dụng phương pháp putExtras(). Coi vi dụ phần 3.1 Extras là một cặp key/value. Key luôn luôn là loại string. Value bạn có thể áp dụng kiểu tài liệu nguyên thủy hoặc đối tượng người dùng người tiêu dùng của String, Bundle, ….


Thành phần tiếp nhận có thể rước lại đc đối tượng quý khách hàng intent trải qua hàm getIntent(). Để đem ra đc dữ liệu, tùy thuộc theo kiểu dữ liệu các bạn truyền đi, vận dụng những cách thức getStringExtra(), getIntExtra();

Ví dụ:

Intent intent = new Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class); Intent.putExtra(“name”,”Tran Minh Hai”); ——————————————————————————————– Intent intent = getIntent(); String hoTen = intent.getStringExtra(“name”); // hoTen = “Tran Minh Hai”Ta có thể áp dụng đối tượng người chi tiêu và sử dụng Bundle. Đóng gói toàn cục dữ liệu vào vào Bundle kết thúc truyền Bundle mang lại Intentví dụ:

Intent mIntent = new Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class);Bundle mBundle = new Bundle();mBundle.putString(key, value);mIntent.putExtras(mBundle);———————————————————————-String value = getIntent().getExtras().getString(key);

4.2. áp dụng intent share

Có vô cùng đông ứng dụng android được phép bạn share tài liệu với những người khác, ví dụ: FB, G+, Gmail… bạn cũng có thể gửi tài liệu tới một vài ba thành phần nào đó. Ví dụ dưới đây sẽ mô tả việc áp dụng intent như thế

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); intent.setType(“text/plain”); intent.putExtra(android.nội dung.Intent.EXTRA_TEXT,”News for you!”); startActivity(intent);

4.3. Rước lại kết quả dữ liệu tự sub-activity

Một activity có thể đc đóng lại trải qua button back bên trên Smartphone. Trong điều kiện đó, hàm finish() sẽ được thực thi. Nếu như activity đã đc khởi chạy tuy vậy song với hàm startActivity(intent), bạn gọi không thiết yếu phải có công dụng hoặc bình luận từ activity mà hoàn toàn có thể close ngay lập tức lập tức.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Xoá Tài Khoản Fb Trên Iphone, Delete Account, Cách Xóa Tài Khoản Facebook Đã Lưu Trên Iphone

Nếu các bạn start một activity tuy nhiên song cùng với hàm startActivityForResult(), như thế là bạn có nhu cầu có bình luận từ sub-activity. Khi 1 sub-activity kết thúc, hàm onActivityResult() bên trên sub-activity để được call and bạn cũng có thể triển khai hành động dựa bên trên kết quả.


Trong hàm startActivityForResult(), chúng ta có thể khẳng định hành động các bạn sẽ khởi chạy. Hành vi này các bạn sẽ có yêu cầu nhận về kết quả. Một hành động đã được khởi chạy cũng đều có thể thiết lập cấu hình một đoạn mã code mà bạn gọi hoàn toàn có thể áp dụng để khẳng định hành động để được cancel hoặc not

sub-activity vận dụng hàm finish() để tạo một intent mới & truyền dữ liệu cho nó. Nó cũng cấu hình thiết lập kết trái trải qua hàm setResult

Ví dụ:

public void onClick(View view) Intent i = new Intent(this,ActivityTow.class); i.putExtra(“value1″,”This value one for activityTow”); i.putExtra(“Value2”, “This value two ActivityTwo”); // mix the request code lớn any code you like, // you can identify the callback via this code startActivityForResult(i, REQUEST_CODE); Nếu bạn áp dụng hàm startActivityForResult(), thì sau khi start activity sẽ điện thoại tư vấn đến sub-activity

Nếu hàm sub-activity kết thúc, nó sẽ ảnh hưởng gửi tài liệu đến chiếc đã hotline nó trải qua intent. điều ấy được xử lý trên hàm finish()

Thể Loại: Share kỹ năng Cộng Đồng
Bài Viết: Intent Là Gì – phía Dẫn thực hiện Intent vào Android

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://phauthuatcatmimat.com Intent Là Gì – hướng Dẫn áp dụng Intent vào Android