Keep Pace With Là Gì

     

Trong giờ đồng hồ phauthuatcatmimat.comệt keep pace with tịnh tiến thành: hòa nhịp, ngang tầm, theo kịp . trong những câu đang dịch, người ta kiếm tìm thấy keep pace with tối thiểu 62 lần.


Why must we be adaptable in order khổng lồ keep pace with the organization?

Tại sao bọn họ phải điều chỉnh để theo kịp tổ chức?


*

*

Dreamweaver should be able to lớn keep pace with developments as the specifications & browsers evolve . "
The term motion graphics originated with digital phauthuatcatmimat.comdeo editing in computing, perhaps lớn keep pace with newer technology.

Bạn đang xem: Keep pace with là gì


Thuật ngữ vật họa chuyển động bắt nguồn với những chỉnh sửa phauthuatcatmimat.comdeo kỹ thuật số vào phauthuatcatmimat.comệc áp dụng máy tính, chắc rằng để đuổi bắt kịp với công nghệ mới hơn.
Các các bạn ấy theo kịp cỗ xe của Đức Giê-hô-va bằng phương pháp tìm thú vui trong bất cứ nhiệm sở như thế nào được giao”.
11 tất cả dân sự của Đức Chúa Trời đề nghị bắt kịp đà tiến của tổ chức triển khai đang tiến cấp tốc của Đức Giê-hô-va.
As we keep pace with Jehovah’s heavenly chariot, our lives are consistent with the message we proclaim.
Khi bọn họ theo kịp cỗ xe bên trên trời của Đức Giê-hô-va thì đời sống họ phù hợp với thông điệp mình rao giảng.

Xem thêm: Công Nghiệp Hoá Là Gì? Hiện Đại Hóa Là Gì Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Là Gì


Bạn có cảm thấy bị áp lực nặng nề để chạy theo những người dân khác trong quá trình phụng sự Đức Chúa Trời không?
16 Keeping pace with Jehovah’s organization involves more than just attending meetings và participating in the field ministry.
Dye contends that not only was British aircraft production replacing aircraft, but replacement pilots were keeping pace with losses.
Dye cho rằng không chỉ có ngành cung ứng máy cất cánh của Anh sửa chữa được số lượng máy bay bị mất, nhưng mà cả hầu như phi công thay thế cũng theo kịp được những thiệt hại.
(James 3:17) Some have felt under pressure khổng lồ keep pace with what others do in the Christian ministry.
Rather than keeping pace with Jehovah’s chariot, he acted more like the freight train or the supertanker mentioned earlier.

Xem thêm: Cách Giải Chi Tiết Bài Tập Cường Độ Điện Trường Tổng Hợp, Cường Độ Điện Trường Là Gì


Thay vì giữ cùng tốc độ với cái xe của Đức Giê-hô-va, ông hành động tương tự như đoàn xe pháo lửa chở hàng hóa hay cái tàu chở dầu cực đại nói làm phauthuatcatmimat.comệc đầu bài.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M