LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC LỚP 8

     

+ x, y, z,… là các số nguyên, là chỉ số nguyên tử của yếu tắc trong một phân tử hợp chất.

*Lưu ý: CaCO3 thì CO3 là team nguyên tử.

Ví dụ:

- CTHH của nước là: H2O

- CTHH của muối nạp năng lượng là: NaCl

- CTHH của khí cacbonic là: CO2
Bạn đang xem: Lập công thức hóa học lớp 8

III. Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HÓA HỌC

Mỗi bí quyết hóa học tập chỉ 1 phân tử của chất, đến biết

- yếu tố nào tạo nên chất

- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử chất

- Phân tử khối của chất

Ví dụ: Từ bí quyết hóa học tập của N2, ta biết được:

- Đơn chất được tạo vì nguyên tố Nitơ

- gồm 2 nguyên tử Nitơ tạo nên thành phân tử

- Phân tử khối = 14.2 = 28 đvC


Ví dụ:+ 2Cl: 2 nguyên tử clo+ Cl2: 1 phân tử Cl2+ 3H2O: 3 phân tử H2O.+ Năm nguyên tử đồng: 5Cu+ Bốn phân tử khí hiđro: 4H2+ Năm phân tử kali sunfat (2K, 1S, 4O): 5K2SO4

Sơ đồ tư duy: cách làm hóa học


*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ


Xem thêm: Giới Thiệu Về Danh Lam Thắng Cảnh, Just A Moment

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp phauthuatcatmimat.com
Xem thêm: Cách Dùng Have / Has Và Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Trong Tiếng Anh

Cảm ơn các bạn đã áp dụng phauthuatcatmimat.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép phauthuatcatmimat.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.