Lập Fs Là Gì

     

Tôi bắt đầu đọc NĐ 58/2008, thấy có đề cập cho khái niệm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Theo tôi hiểu thì đó là Feasibility Study (F/S). định nghĩa này trước đây đã được chỉ dẫn trong Thông bốn 52/1999, nhưng lại nay không thấy bao gồm trong qui định XD giỏi NĐ 16 và bất kỳ văn bạn dạng nào khác ngoài NĐ 58/2008. Vậy thì thực chất của nó là gì? qui trình lập và phê duyệt như vậy nào? cùng được qui định trong văn phiên bản nào?Rất mong các bác chỉ giáo!As I”m quite new in this field, TKS

*
Lập Fs Là Gì - nghiên cứu Tiền Khả Thi (F/S) Là Gì 3

Tôi mới đọc NĐ 58/2008, thấy tất cả đề cập đến khái niệm nghiên cứu và phân tích tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Theo tôi hiểu thì đó là Feasibility Study (F/S).


Bạn đang xem: Lập fs là gì


Xem thêm: Cách Lấy Lại Ảnh Đã Xoá Vĩnh Viễn Trên Iphone Trong Tích TắcXem thêm: Chặn Số Điện Thoại Không Có Trong Danh Bạ, Chặn Hoặc Bỏ Chặn Một Số Điện Thoại

Quan niệm này trước đó đã được đưa ra trong Thông tư 52/1999, mà lại nay ko thấy có trong chế độ XD tốt NĐ 16 và ngẫu nhiên văn bạn dạng nào khác ko kể NĐ 58/2008. Vậy thì bản chất của nó là gì? quá trình lập và phê duyệt như thế nào? cùng được phương pháp trong văn bạn dạng nào?Rất mong những bác chỉ giáo!As I”m quite new in this field, TKS

*
Lập Fs Là Gì - phân tích Tiền Khả Thi (F/S) Là Gì 4

Đúng là NĐ58 vào chương II điều 10 có nói báo cáo nghiên cứu vãn tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu vãn khả thi khiến cho các đơn vị thầu quốc tế hiểu với vận dụng, vì trong những tài liệu với thông lệ quốc tế không có từ báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo KTKT như cách dùng từ của nước ta. Vậy khi thao tác làm việc với nước ngoài, thay vị dùng report đầu tư, Dự án đầu tư hoặc report KTKT thì ta sử dụng từ report nghiên cứu vãn tiền khả thi, report nghiên cứu vớt khả thi.

Đang xem: Lập fs là gì


Tôi new đọc NĐ 58/2008, thấy tất cả đề cập mang đến khái niệm phân tích tiền khả thi và phân tích khả thi. Theo tôi đọc thì đó là Feasibility Study (F/S). định nghĩa này trước đó đã được chỉ dẫn trong Thông tứ 52/1999, tuy nhiên nay ko thấy có trong phương pháp XD tuyệt NĐ 16 và bất kỳ văn bạn dạng nào khác bên cạnh NĐ 58/2008. Vậy thì bản chất của nó là gì? quá trình lập và phê duyệt như vậy nào? cùng được chính sách trong văn bạn dạng nào?Rất mong những bác chỉ giáo!As I”m quite new in this field, TKS Theo bản thân nghĩ định nghĩa này để tương xứng với thông lệ nước ngoài (mà vì sao các chưng bên cỗ XD không điện thoại tư vấn theo quốc tế nhỉ ?) và theo Nghị định đang sửa thay đổi NĐ 52 (phần không Xây dựng) vẫn soạn thảo