LỆNH GIAO HÀNG LÀ GÌ

     

Ở nhiều bài viết trên trang này, tôi đã lý giải Vận 1-1 là gì cùng tầm đặc trưng của nó trong toàn thể chu trình vận chuyển.


Vận đơn thể hiện việc người chào bán bàn ship hàng hoá cho những người vận chuyển để tín đồ vận chuyển dịch chuyển hàng hoá từ bỏ điểm A đến điểm B. Khi mặt hàng hoá đến điểm B cần có sự bàn ship hàng hoá của người vận chuyển đối với người nhấn hàng hoá.

Việc chuyển nhượng bàn giao này được triển khai bằng một bệnh từ call là Lệnh giao hàng, là 1 trong chứng từ quan trọng đặc biệt khác trong quy trình vận chuyển và vào một chu kỳ lý tưởng, chúng ta có thể gọi nó là cao điểm của quy trình hoặc sự phân loại của hàng hóa và người vận chuyển nếu bạn muốn.